Gmina Kolbuszowa
Obrońców Pokoju 21
36-100 Kolbuszowa
e-mail: um@ekolbuszowa.pl
www: kolbuszowa.pl
Data wydruku: 2020-08-15 07:13:24

Aktualności


Informacja o naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych w Gminie Kolbuszowa

Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych 

Powszechny Spis Rolny 2020

informacja o naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych w Gminie Kolbuszowa

BURMISTRZ KOLBUSZOWEJ – GMINNY KOMISARZ SPISOWY

na podstawie art. 20 ust. 4  ustawy z dnia 10 września 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz. U. z 2019 r.  poz. 1128) ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych do przeprowadzenia powszechnego spisu rolnego w terminie od dnia 1 września do dnia 30 listopada 2020 r., według stanu na dzień 1 czerwca 2020 r.

W okresie od 15 czerwca 2020 r do 08 lipca 2020 r. -przeprowadza się otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych spośród osób:

  • pełnoletnich;
  • zamieszkałych na terenie gminy;
  • posiadających co najmniej średnie wykształcenie;
  • posługujących się językiem polskim w mowie i w piśmie;
  • które nie były skazane za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dokumenty do rekrutacji dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Kolbuszowa

Więcej informacji na temat spisu można uzyskać na stronie internetowej spisrolny.gov.pl