Gmina Kolbuszowa
Obrońców Pokoju 21
36-100 Kolbuszowa
e-mail: um@ekolbuszowa.pl
www: kolbuszowa.pl
Data wydruku: 2020-08-15 06:07:24

Aktualności


Przygotowania do przebudowy ul. Handlowej w Kolbuszowej

Przygotowania do przebudowy ul. Handlowej 

Urząd Miejski w Kolbuszowej informuje, że przygotowuje się do złożenia wniosku o pozyskanie środków finansowych z Funduszu Dróg Samorządowych na przebudowę ul. Handlowej w Kolbuszowej.

Zakres wniosku będzie obejmował remont nawierzchni asfaltowej jezdni, przebudowę miejsc parkingowych, przebudowę zjazdów oraz przebudowę kanalizacji ogólnospławnej na system kanalizacji rozdzielczej. Na powyższy zakres inwestycji Gmina Kolbuszowa posiada już przygotowane dokumentacje projektowe. Przedsięwzięciu towarzyszyć będzie przebudowa oświetlenia ulicznego.