Gmina Kolbuszowa
Obrońców Pokoju 21
36-100 Kolbuszowa
e-mail: um@ekolbuszowa.pl
www: kolbuszowa.pl
Data wydruku: 2020-08-15 07:38:26

Aktualności


INFORMACJA DLA ROLNIKÓW - Zwrot podatku akcyzowego

Zwrot podatku akcyzowego 

Burmistrz Kolbuszowej przypomina, że od 3 sierpnia br. można składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wraz z fakturami za okres od 1 lutego do 31 lipca br..

Do wniosku należy dołączyć oświadczenie o danych przedsiębiorcy. W przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku w odniesieniu do bydła należy dołączyć dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego.

Z uwagi na obecną sytuację związaną z ograniczeniami związanymi z COVID-19, wnioski składane w sierpniu można będzie zweryfikować w Biurze Obsługi Klienta tut. Urzędu, pokój nr  6.