Gmina Kolbuszowa
Obrońców Pokoju 21
36-100 Kolbuszowa
e-mail: um@ekolbuszowa.pl
www: kolbuszowa.pl
Data wydruku: 2020-12-01 04:21:04

Aktualności


„Zdalna Szkoła +” kolejne laptopy dla uczniów

Kolejne laptopy dla uczniów 

Kolejne komputery trafią do uczniów. Trwa postępowanie przetargowe na zakup sprzętu komputerowego do zdalnego nauczania.

Gminie przyznano grant w wysokości 114 995,16 zł na zakup co najmniej 49 nowych laptopów. Otrzymane wsparcie z programu „Zdalna Szkoła +” dedykowane jest dla najbardziej potrzebujących nauczycieli i uczniów, w szczególności z rodzin wielodzietnych (3+). Zakupiony sprzęt trafi bezpośrednio do placówek prowadzonych przez Gminę Kolbuszowa, a następnie zostanie rozdysponowany nauczycielom i uczniom.

Poprzednie dofinansowanie w ramach projektu pn. „Zdalna Szkoła-wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” pozwoliło na zakup 65 laptopów. Sprzęt przekazano do dziesięciu szkół podstawowych z terenu gminy oraz do Zespołu Szkół Specjalnych w Kolbuszowej Dolnej.

Działanie realizowane jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś I- Powszechny dostęp do szybkiego internetu, Działanie 1.1- Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach "Zdalna szkoła+”.