Gmina Kolbuszowa
Obrońców Pokoju 21
36-100 Kolbuszowa
e-mail: um@ekolbuszowa.pl
www: kolbuszowa.pl
Data wydruku: 2020-12-01 21:12:45

Aktualności


Nowe zaplecze kuchenne w Widełce

Nowe zaplecze kuchenne w Domu Ludowym w Widełce 

W czwartek 15 października br. odbyło się spotkanie związane z oddaniem do użytku odnowionego zaplecza kuchennego w Domu Ludowym w Widełce.

Uczestniczyli w nim: panie z Koła Gospodyń Wiejskich, druhowie OSP, sołtys oraz mieszkańcy Widełki.

Podczas spotkania oficjalnie oddano do użytkowania pomieszczenie  zaplecza kuchennego, którego modernizacja została dofinansowana ze środków Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020 w ramach projektu pn. „Modernizacja zaplecza kuchennego w celu pobudzenia integracji mieszkańców”- etap II. Przy realizacji projektu udział wzięły grupy działające na terenie wsi Widełka tj.: Koło Gospodyń Wiejskich, Ochotnicza Straż Pożarna, Kapela „Widelanie’’ oraz uczniowie Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Widełce.

Celem przedsięwzięcia była poprawa stanu technicznego, funkcjonalności i estetyki pomieszczenia nr 2, stanowiącego część zaplecza kuchennego Domu Ludowego w Widełce. ( pomieszczenie nr 1 udało się wyremontować w ubiegłym roku).

Zakres przedsięwzięcia obejmował roboty budowlane i instalacyjne.

Zmodernizowane zaplecze kuchenne będzie atrakcyjną ofertą dla mieszkańców Sołectwa Widełka na spędzanie czasu wolnego, rozwijanie umiejętności kulinarnych i interpersonalnych oraz wpłynie na wzrost poziomu integracji międzypokoleniowej. Zmodernizowane pomieszczenia służyć będą mieszkańcom Widełki w przyszłości.

Całkowita wartość inwestycji wyniosła: 30 773 zł

Kwota dofinansowania 10 000 zł