Gmina Kolbuszowa
Obrońców Pokoju 21
36-100 Kolbuszowa
e-mail: um@ekolbuszowa.pl
www: kolbuszowa.pl
Data wydruku: 2021-01-25 02:42:51

Aktualności


Siłownia plenerowa w Widełce już gotowa

Plac rekreacyjny w Widełce 

Mieszkańcy Widełki mogą już korzystać z placu rekreacyjnego mieszczącego się obok boiska sportowego „Orlik”. Prace przy budowie siłowni plenerowej zakończyły się pod koniec października br.

W ramach inwestycji powstało sześć stanowisk do ćwiczeń na urządzeniach sportowo-rekreacyjnych (ławeczka-prostownik, prasa nożna-wioślarz, drabinka-podciąg nóg). Wokół urządzeń wykonana została nawierzchnia amortyzującą z płyt SBR, a jako dojście do siłowni zaprojektowano utwardzenie terenu z kostki betonowej. Na placu pojawiły się również dwie ławki, stojak na rowery i kosz na śmieci.

Całkowita wartość zadania wyniosła ponad 47 tys. zł, a dofinansowanie pochodzące z Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”, Działanie 4.2 ,,Realizacja lokalnych strategii kierowanych przez społeczność", Priorytet 4. ,,Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej" to kwota ponad 22 tys. zł.

logo