Gmina Kolbuszowa
Obrońców Pokoju 21
36-100 Kolbuszowa
e-mail: um@ekolbuszowa.pl
www: kolbuszowa.pl
Data wydruku: 2021-04-18 23:02:45

Aktualności


Pamiętajmy o obowiązku usuwania śniegu

Usuwanie śniegu i sopli z obiektów budowlanych 

W związku z trwającym okresem zimowym i pojawiającymi się opadami śniegu przypominamy mieszkańcom Gminy Kolbuszowa o konieczności usuwania zalegającego śniegu na dachach i chodnikach, jak i usuwania sopli z obiektów budowlanych, które mogą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa.

Obowiązki należytego utrzymania obiektów w ww. zakresie nałożone na właścicieli i zarządców nieruchomości określone zostały m.in. w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z późn. zm.) oraz ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020., poz. 1439 z późn. zm.)