Gmina Kolbuszowa
Obrońców Pokoju 21
36-100 Kolbuszowa
e-mail: um@ekolbuszowa.pl
www: kolbuszowa.pl
Data wydruku: 2021-04-18 23:46:56

Aktualności


Harcerska półkolonia zimowa

fot. Hufiec ZHP im. Janka Bytnara 

W  dniach 4.01 - 8.01. 2021 roku odbyła się w Liceum Ogólnokształcącym w Kolbuszowej  półkolonia dla zuchów i harcerzy (dzieci w wieku od 7 do 10 lat), zorganizowana przez Komendę i instruktorów Hufca Związku Harcerstwa Polskiego im. Janka Bytnara “Rudego” w Kolbuszowej. Wzięło w niej udział 42 dzieci z Kolbuszowej, Kolbuszowej Górnej i Dolnej oraz Niwisk. Kadrę opiekuńczą i wychowawczą stanowili instruktorzy Hufca - Ci dorośli z dużym doświadczeniem, a także młodzi, którzy zdobywają pierwszy stopień instruktorski i stawiający pierwsze kroki w pracy wychowawczej metodą harcerską. Fabułę półkolonii, pt. “W koronie”, zainspirowała biblijna opowieść o Trzech Królach, a dzieci poznawały historię, geografię i tradycje różnych państw Azji – Indii, Mongolii, Japonii i Tajlandii.

Przygoda ze Wschodem zaczęła się już pierwszego dnia poprzez grę terenową “Królestwa Wschodu”, która była wprowadzeniem w fabułę, a także “Poszukiwanie Skarbu”, w trakcie której zuchy i harcerze znaleźli swoje tajemnicze skrzynie, zamknięte na kłódkę. Aby znaleźć klucz do tych skrzyń dzieci musiały podjąć wiele wyzwań i wykonać wiele zadań aż do ostatniego dnia półkolonii.

Drugiego dnia dzieci wyjechały do stadniny koni w Dzikowcu, gdzie odbyły się zajęcia pt. “Wszystkie konie świata”. Każdy mógł też skorzystać z konnej przejażdżki.

Trzeci dzień uczestnicy półkolonii spędzili w Ostrowach Tuszowskich na grze terenowej pt. “Po złoto na Górę - w świecie roślin i zwierząt”. Aby ukończyć grę zuchy i harcerze musieli pomóc spotkanym mieszkańcom lasu pokonać “różnych złoczyńców”, wykazać się spostrzegawczością i wiedzą o lesie.  Po powrocie do budynku Liceum wzięli udział w kolejnej grze pt. “Smaki świata” (rozpoznawaniu m.in. pochodzących z Azji przypraw).

W czasie półkolonii dzieci mogły uczestniczyć w różnego rodzaju zajęciach sportowych, m.in. na ściance wspinaczkowej, w warsztatach muzycznych, podczas których uczyli się kolęd i pastorałek związanych ze świętem “Trzech Króli”, poznawali zabawy z różnych stron świata. Wszystkie zajęcia prowadzone były metodą harcerską, dzięki której uczestnicy nabywali nowych kompetencji  i umiejętności, oraz kształtowali postawy zgodne z zuchowymi i harcerskimi ideałami, czego dowodem są zdobyte sprawności.

Ostatni dzień był poświęcony zadaniom z majsterki zuchowej, tworzeniu teatrzyku zuchowego na podstawie baśni z krajów Azji, a także grze, złożonej z kilkunastu zadań, których zaliczenie było końcowym wymaganiem do zdobycia klucza do tajemniczych skrzyń. Wszystkie patrole zaliczyły zadania, a w swoich skrzyniach zuchy i harcerze znaleźli m.in. książeczki zucha, zdobyte w czasie półkolonii sprawności i coś słodkiego.

Zajęcia, trwające od 9:00 do 15:30, prowadzone były zgodnie z wytycznymi Sanepidu i ZHP, dotyczącymi profilaktyki zakażenia koronawirusem, a półkolonia była zgłoszona w Kuratorium Oświaty  w Rzeszowie.

Komenda i instruktorzy Hufca ZHP w Kolbuszowej dziękują Dyrektorowi Liceum Ogólnokształcącego w Kolbuszowej, Panu Dariuszowi Fusowi za udostępnienie budynku szkoły.

hm. Mariusz Szamraj
drużynowy i instruktor Hufca ZHP w Kolbuszowej