Gmina Kolbuszowa
Obrońców Pokoju 21
36-100 Kolbuszowa
e-mail: um@ekolbuszowa.pl
www: kolbuszowa.pl
Data wydruku: 2022-05-24 10:06:25

Aktualności


30 lat Fundacji na Rzecz Kultury Fizycznej i Sportu w Kolbuszowej

30 lat Fundacji na Rzecz Kultury Fizycznej i Sportu w Kolbuszowej 

Fundacja na Rzecz Kultury Fizycznej i Sportu w Kolbuszowej ma już 30 lat. W związku z okrągłą rocznicą w czwartek 25 listopada br. w budynku fundacji odbyło się spotkanie z obecnymi i byłymi pracownikami, osobami współpracującymi z fundacją, działaczami sportowymi, a także władzami samorządu gminnego, powiatowego i wojewódzkiego.

Wszystkich zebranych przywitał Grzegorz Romaniuk prezes fundacji, przypominając jej historię i etapy rozwoju, a także osoby z nią związane: jej prezesów, prezydentów i pracowników.

W spotkaniu uczestniczyli m.in. Bogdan Romaniuk Radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego, Józef Kardyś Starosta Kolbuszowski były Prezes Fundacji, Jan Zuba Burmistrz Kolbuszowej były Prezydent Fundacji, a także Krzysztof Wilk Przewodniczący Rady Miejskiej i Andrzej Skowroński Prezydent Fundacji.

Przybyli goście dziękowali i gratulowali dotychczasowych sukcesów, wspaniałej kadry oraz życzyli dalszego rozwoju. Przypomnieli zabawne sytuacje z okresu ich pracy, a także okresy fundacji, które nie należały do najłatwiejszych. Na uwagę zasługuje fakt, że fundacja obecnie posiada jeden z najnowocześniejszych stadionów lekkoatletycznych.

Uczestnicy spotkania otrzymali okolicznościowy medal, jako podziękowanie za prace i pomoc na rzecz rozwoju sportu w Gminie Kolbuszowa.

Fundacja na stałe wpisała się w środowisko sportowe Kolbuszowej, jest miejscem upowszechniania kultury fizycznej wśród mieszkańców. Podejmuje działania i inicjatywy przyczyniające się do stworzenia odpowiednich warunków dla rozwoju sportu wśród dzieci, młodzieży oraz lokalnych klubów. Rozbudowana infrastruktura i organizacja licznych wydarzeń pozwalają na rozwijanie pasji i umiejętności sportowców oraz promują zdrowy i aktywny styl życia.

Serdecznie dziękujemy za dotychczasową pracę, a na dalsze lata działalności życzymy wielu sukcesów oraz kolejnych wspaniałych jubileuszy.