Gmina Kolbuszowa
Obrońców Pokoju 21
36-100 Kolbuszowa
e-mail: um@ekolbuszowa.pl
www: kolbuszowa.pl
Data wydruku: 2020-09-30 09:16:04

Rada Miejska


Rada Miejska w Kolbuszowej

Rada Miejska w Kolbuszowej

Krzysztof Wilk - Przewodniczący Rady Miejskiej

Krzysztof Kluza - V-ce Przewodniczący Rady Miejskiej

Krzysztof Wójcicki  - V-ce Przewodniczący Rady Miejskiej

Radni Rady Miejskiej
 1. Bochniarz Barbara
 2. Dragan Julian
 3. Dworak Stanisław
 4. Draus Barbara
 5. Fryc Józef
 6. Halat Grażyna
 7. Kaczanowski Adam
 8. Kaczmarczyk Mirosław
 9. Karkut Michał
 10. Kluza Krzysztof
 11. Maziarz Grażyna
 12. Michno Paweł
 13. Panek Piotr
 14. Pytlak Zbigniew
 15. Pik Dorian
 16. Rumak Stanisław
 17. Szafraniec Barbara
 18. Wójcicki Krzysztof
 19. Wiktor Bronisław
 20. Wilk Krzysztof
 21. Ząbczyk Roman

Komisja Rewizyjna

 1. Wiktor Bronisław - Przewodniczący Komisji
 2. Grażyna Halat - Z-ca Przewodniczącego Komisji
 3. Julian Dragan
 4. Stanisław Dworak
 5. Józef Fryc
 6. Paweł Michno
 7. Zbigniew Pytlak

Komisja Finansów i Gospodarki Komunalnej

 1. Stanisław Rumak - Przewodniczący Komisji
 2. Bronisław Wiktor - Z-ca Przewodniczącego Komisji
 3. Barbara Bochniarz
 4. Julian Dragan
 5. Stanisław Dworak
 6. Adam Kaczanowski
 7. Mirosław Kaczmarczyk
 8. Krzysztof Kluza
 9. Roman Ząbczyk

Komisja Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Opieki Społecznej i Zdrowia

 1. Paweł Michno - Przewodniczący Komisji
 2. Barbara Szafraniec - Z-ca Przewodniczącego Komisji
 3. Józef Fryc
 4. Krzysztof Kluza
 5. Piotr Panek
 6. Dorian Pik
 7. Krzysztof Wójcicki

Komisja Mandatowo- Regulaminowo- Samorządowa

 1. Julian Dragan - Przewodniczący Komisji
 2. Grażyna Maziarz - Z-ca Przewodniczącego Komisji
 3. Barbara Draus
 4. Grażyna Halat
 5. Adam Kaczanowski
 6. Barbara Szafraniec
 7. Krzyszfot Wójcicki

Komisja Rolnictwa i Inwentaryzacji Mienia

 1. Barbara Bochniarz - Przewodniczący Komisji
 2. Barbara Draus - Z-ca Przewodniczącego Komisji
 3. Stanisław Dworak
 4. Michał Karkut
 5. Grażyna Maziarz
 6. Zbigniew Pytlak
 7. Roman Ząbczyk

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

 1. Mirosław Kaczmarczyk - Przewodniczący Komisji
 2. Piotr Panek - Z-ca Przewodniczącego Komisji
 3. Barbara Bochniarz
 4. Michał Karkut
 5. Dorian Pik
 6. Stanisław Rumak
 7. Roman Ząbczyk