Gmina Kolbuszowa
Obrońców Pokoju 21
36-100 Kolbuszowa
e-mail: um@ekolbuszowa.pl
www: kolbuszowa.pl
Data wydruku: 2021-01-20 00:48:53

MRM - informacje


Młodzieżowa Rada Miejska

Przewodnicząca MRM Hubert Chodorowski – SP nr 2

Z-ca Przewodniczącego MRM Wiktoria Wilk – SP  nr 1 

Z-ca Przewodniczącego MRM Maksymilian Wilk - SP nr 1

Igor Kwaśnik – SP nr 2
Antonina Grabiec – SP nr 2
Karolina Wilk – SP nr 2
Amelia Kreńska –  SP nr 1
Jakub Wójciak – SP nr 1
Michał Stochel – SP Zarębki
Kinga Zuber – SP Kupno
Katarzyna Barczak – SP Kupno
Wiktoria Bielenda – SP Kupno
Julia Syniec – SP Widełka
Patrycja Reguła – SP Widełka
Marta Siwińska – SP Widełka
Julia Białek – SP Bukowiec
Karolina Siwiec – SP Domatków
Magdalena Grochala – SP Przedbórz
Wiktoria  Rząsa – SP Werynia
Anna Łagoda – Szkoła Specjalna  Kolb. Dolna
Katarzyna Koczot – SP Kolb. Górna

Komisja Ochrony Środowiska, Zdrowia i Pomocy Społecznej

Przewodniczący komisji Katarzyna Koczot – SP Kolb. Górna

Opiekunowie komisji: Danuta Jadach, Teresa Plis, Zofia Gil

Amelia  Kreńsla– SP nr 1
Anna Łagoda – Szkoła Specjalna Kolb. Górna
Katarzyna Barczak – SP Kupno
Magdalena Grochala –SP Przedbórz

Komisja ds. Sportu i Turystyki

Przewodniczący komisji Jakub Wójciak – SP nr 1

Opiekunowie komisji: Paweł Michno, Grzegorz Kornak, Sylwia Przybyło

Igor Kwaśnik – SP nr 2
Julia Syniec – SP Widełka
Marta Siwińska – SP Widełka
Patrycja Reguła – SP Widełka

Komisja Praw, Obowiązków i Samorządności Uczniowskiej

Przewodniczący komisji Wiktoria Rząsa – SP Werynia

Opiekunowie komisji: Urszula Niezgoda, Agnieszka Wit, Bożena Mazurek

Wiktoria Wilk – SP nr 1
Michał Stochel – SP Zarębki
Wiktoria Bielenda – SP Kupno
Kinga Zuber – SP Kupno

Komisja Kultury i Informacji

Przewodniczący komisji Karolina Siwiec – SP Domatków

Opiekunowie komisji: Kinga Frodyma- Stobierska, Renata Peret, Lucyna Urban  

Julia Białek – SP Bukowiec
Hubert Chodorowski – SP nr 2
Maksymilian Wilk - SP nr 1
Antonina Grabiec – SP nr 2
Karolina Wilk – SP nr 2

Ogłoszenia - RM

Plan pracy MRM

Plan pracy Młodzieżowej Rady Miejskiej w Kolbuszowej VIII kadencji 

 1. Zapoznanie z funkcjonowaniem Urzędu Miasta i Gminy (wycieczka).
 2. Udział młodych radnych w wybranych sesjach Rady Miejskiej.
 3. Spotkanie z nowo wybraną Radą Miejską w Kolbuszowej, słuchanie informacji na temat założeń planu pracy Rady Miejskiej.
 4. Zapoznanie się z funkcjonowaniem Urzędu Pracy w Kolbuszowej – spotkanie z pracownikami.
 5. Organizacja wycieczki do Sejmu RP.
 6. Współudział w akcjach charytatywnych.
 7. Zapoznanie się z sytuacją dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Kolbuszowa. Współpraca z Zespołem Szkół Specjalnych w Kolbuszowej Dolnej:
  - całoroczna zbiórka zakrętek, zużytych baterii, makulatury (budowa studni w Sudanie),
  - pomoc w zorganizowaniu i przeprowadzeniu „Andrzejkowego Wieczoru Wróżb” w ZSS w Kolbuszowej Dolnej,
  - praca wolontariuszy podczas Międzynarodowego Festiwalu Twórczości Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej pt.: „Piosenka jest dobra na wszystko”,
  - okazjonalne spotkania podczas uroczystości i imprez w ZSS w Kolbuszowej Dolnej.
 8. Współpraca z grupą charytatywną działającą przy Kościele Parafialnym p. w. Wszystkich Świętych i grupami „Caritas” działającymi w szkołach.
 9. Zorganizowanie akcji charytatywnej pod nazwą „Okaż serce – podziel się” – zbiórka i przekazanie darów dla dzieci z Ukrainy (luty 2015 - 2016).
 10. Zorganizowanie w szkołach akcji promującej zdrowy styl życia.
 11. Wykonanie plakatów w szkołach pt.: „Dbaj o zdrowie”.
 12. Systematyczne aktualizowanie strony internetowej.
 13. Pisanie artykułów do prasy lokalnej.
 14. Udział w powiatowych obchodach Święta Niepodległości i Konstytucji 3 maja.
 15. Wykonywanie kartek świątecznych.
 16. Zorganizowanie turnieju tenisa stołowego w Kolbuszowej Górnej (luty 2015 r.).
 17. Organizacja Gminnego Konkursu „Tańcz i śpiewaj” (marzec 2015 r.).
 18. Organizacja Gminnego Konkursu „Podkarpacie zaprasza” – informator prezentujący atrakcje turystyczne naszego regionu (konkurs wakacyjny).
 19. Wycieczka edukacyjna do Rzeszowa.
 20. Współpraca z klubem turystycznym „Salamandra”.
 21. Organizacja konkursu plastycznego na plakat pt.: „Które z praw i obowiązków dziecka są dla mnie najważniejsze” w kategorii indywidualnej i grupowej (maj 2015 r.).
 22. Współudział w organizacji III Gminnego Konkursu Wiedzy o Samorządzie i Samorządności dla radnych i uczniów Szkół Podstawowych i Gimnazjów naszej gminy.

MŁodzieżowa Rada Miejska

w Kolbuszowej

Plan pracy Młodzieżowej Rady Miejskiej

Plan pracy Młodzieżowej Rady Miejskiej w Kolbuszowej X kadencji na lata 2018-2020

 1. Zapoznanie się z pracą Komisji Ochrony Środowiska, Zdrowia i Pomocy Społecznej przy Radzie Miejskiej Kolbuszowa,
 2. Kontynuowanie corocznej akcji charytatywnej pod nazwą „Okaż serce-podziel się” – zbiórka i przekazanie za pośrednictwem ks. Ryszarda Dziuba darów dla dzieci z Ukrainy,
 3. Współudział we wszelkich akcjach charytatywnych organizowanych w szkołach lub przez organizacje działające przy kościele,
 4. Monitorowanie sytuacji materialnej dzieci i ich rodzin w środowiskach poszczególnych radnych – niesienie pomocy potrzebującym,
 5. Współpraca z Zespołem Szkół Specjalnych w Kolbuszowej Dolnej :
 • Całoroczna zbiórka zużytych baterii, makulatury i zakrętek
 • „Andrzejkowy Wieczór Wróżb” – współorganizacja dyskoteki,
 • Pomoc podczas różnych uroczystości lub akcji – w razie sugerowanych potrzeb.
 1. Współpraca z władzami gminnymi i powiatowymi:
 • Zapoznanie z funkcjonowaniem Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej (spotkanie z pracownikami – wycieczka do Starostwa)
 1. Zapoznanie z funkcjonowaniem Urzędu Miasta i Gminy Kolbuszowa, Spotkanie z nowo wybraną Radą Miejską
 2. Prowadzenie działalności informacyjnej dla środowisk uczniowskich o działalności MRM - wykonanie gazetki w szkole,
 3. Organizacja turniejów i zawodów sportowych:
 • Podchody
 • Turniej badmintona
 • Marsz na orientację
 1. Konkurs wokalno-taneczny „Odkrywamy talenty”
 2. Konkurs fotograficzny „ Moja mała ojczyzna w obiektywie”
 3. Przywracamy pamięć bohaterom „Opowiem Ci Historię” – wywiad z uczestnikami walk o niepodległość (II wojny światowej, czasów komunistycznych )
 4. Konkurs kolęd „Śpiewajmy i grajmy mu”
 5. Wycieczka do Warszawy – Sejmu.

Młodzieżowa Rada Miejska
w Kolbuszowej

Uchwały MRM

Uchwały Młodzieżowej RadyMiejskiejwKolbuszowej VII kadencji na lata 2012-2014

Na I sesji MRM w dnu 5.10.2012podjęła jednogłośnie nastepujące uchwały:

 • Uchwała Nr I/1/2012 w sprawie komplentnego opracowania planów pracy poszczególych kommisji stałych do dnia 30.10. 2012r
 • Uczwała Nr I/2/2012 w sprawie uczestnictwa wszystkich radnych w powiatowych obchodach Święta Niepodległości w dniu 11 listopada 2012r
 • Uchwałe Nr I/3/2012 w sprawie udziału prezydium MRM w obradach Sesji Rady Miejskiej w Kolbuszowej w październiku 2012r.

Na II sesji MRM w dnu 5.12.2012podjęła jednogłośnie następujące uchwały:

 • Uchwała Nr II/4/2012 - zorganizowaniu miedzyszkolnego turnieju halowej piłki nożnej o puchar przewodniczącego Rady Miejskiej w Kolbuszowej- Marka Opalińskiego
 • Uczwała Nr II/5/2012 zorganizowaniu akcji charytatywnej „I TY MOŻESZ ZOSTAĆ ŚW MIKOŁAJEM”
 • Uchwałe Nr II/6/2012 organizacji IV Międzyszkolnego Turneju Tanecznego „Po prostu tańcz”.

Na III sesji MRM w dnu 15.04.2013 podjęła jednogłośnie następujące uchwały:

 • Uchwała Nr III/7/2013 - zorganizowaniu w każdej szkole wystawy plakatów pt „Kochasz dzieci- segraguj śmieci”
 • Uczwała Nr III/8/2013 przyłączeniu się do akcji zbiorki makulatury na sfinansowanie budowy studni w Sudanie
 • Uchwałe Nr II/9/2013 zorganizowaniu we współpracy z Klubem Salamandra wiosenych marszów na orientację
 • Uchwałe Nr III/10/2013 udziale MRM w powiatowych obchodach Święta Konstytucji 3Maja
 • Uchwałe Nr III/11/2013 przygotowaniu broszurki informacyjnej propagującej segregowanie odpadów

Protokoły MRM

Protokoły Młodzieżowej Rady Miejskiej

pdf Protokół z I sesji VII kadencji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 5 października 2012r.

pdf Protokół z II sesji VII kadencji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 5 grudnia 2012r.

pdf Protokół z III sesji VII kadencji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 15 kwietnia 2013r.