Gmina Kolbuszowa
Obrońców Pokoju 21
36-100 Kolbuszowa
e-mail: um@ekolbuszowa.pl
www: kolbuszowa.pl
Data wydruku: 2021-04-18 23:14:59

Miasta Partnerskie


Stary Sambor (Ukraina)

 

Stary Sambor (dawniej Staremiasto) miasto położone w obwodzie lwowskim nad Dniestrem, około 40 km od granicy z Polską, stolica rejonu starosamborskiego.  

Rejon starosamborski należy do transgranicznego mikroregionu - Dolina Wiaru.

Kontakty samorządu Kolbuszowej w samorządem Starego Sambora zaowocowały podpisaniem umowy partnerskiej najpierw w Starym Samborze 7 października 2010 roku następnie w Kolbuszowej 11 lutego 2011 roku. 

Podpisana umowa jest umową ramową, zakres współpracy jest bardzo szeroki i obejmuje miedzy innymi współpracę w dziedzinie: kultury i oświaty, turystyki sportu i rekreacji, ochrony zdrowia, ochrony środowiska.