Gmina Kolbuszowa
Obrońców Pokoju 21
36-100 Kolbuszowa
e-mail: umig@kolbuszowa.pl
www: kolbuszowa.pl
Data wydruku: 2018-06-21 08:14:23

Ogłoszenia


Zmiana organizacji ruchu na skrzyżowaniu ul. Piłsudskiego i Nowe Miasto

Urząd Miejski w Kolbuszowej informuje, że w związku z prowadzonymi robotami dotyczącymi przebudowy kanalizacji ogólnospławnej na skrzyżowaniu ul. Piłsudskiego i Nowe Miasto w dniu dzisiejszym tj. 16.11.2017r. została wprowadzona zmiana organizacji ruchu na czas prowadzenia robót. Roboty te są prowadzone metodą wykopu przy całkowitym zajęciu jezdni i chodniku na ul. Nowe Miasto. Na czas prowadzenia robót dojazd do nieruchomości zlokalizowanych przy ul. Nowe Miasto będzie możliwy od ul. Obrońców Pokoju (od skrzyżowania ul. Obrońców Pokoju - ul. Jana Pawła II - ul. Nowe Miasto). Prace związane z przebudową kanalizacji ogólnospławnej zostaną zakończone w listopadzie br.

Jednocześnie informuję, że w grudniu br. planowane jest rozpoczęcie  robót polegających na budowie kanalizacji sanitarnej w ulicy Nowe Miasto. Przedmiotowe prace uniemożliwią przejazd  ulicą Nowe Miasto.  Na czas prowadzenia tych robót również obowiązywać będzie zmieniona organizacja ruchu. Rozpoczęcie przedmiotowych robót uwarunkowane jest warunkami atmosferycznymi.

Za zaistniałe utrudnienia przepraszamy i prosimy o wyrozumiałość.