Gmina Kolbuszowa
Obrońców Pokoju 21
36-100 Kolbuszowa
e-mail: um@ekolbuszowa.pl
www: kolbuszowa.pl
Data wydruku: 2020-07-06 19:07:51

Ogłoszenia


Rozpoczęcie robót drogowych na ul. Piaskowej- utrudnienia w ruchu

Urząd Miejski w Kolbuszowej informuje, że w dniu 31.05.2019 r. planowane jest rozpoczęcie robót drogowych na ul. Piaskowej w Kolbuszowej. Zakres robót obejmuje odcinek drogi od km 0+485 do km 0+785 (tj. 300 m od istniejącej nawierzchni asfaltowej).

Jednocześnie informujemy, że droga w miejscu uszkodzonego przepustu drogowego pozostaje na chwilę obecną nieprzejezdna. Zgodnie z dokumentacją projektową, w trakcie realizacji robót drogowych zostanie wykonany nowy przepust.

Zgodnie z zatwierdzoną organizacją ruchu, podczas budowy drogi ruch będzie odbywał się wahadłowo, ale część robót (m.in. wykonanie podbudowy i nawierzchni) będzie prowadzona na całej szerokości jezdni. W tych okresach prosimy o korzystanie z objazdów ul. Krakowską.

Planowany czas obowiązywania tymczasowej organizacji ruchu do 31.07.2019 r.

Za utrudnienia przepraszamy.