Gmina Kolbuszowa
Obrońców Pokoju 21
36-100 Kolbuszowa
e-mail: um@ekolbuszowa.pl
www: kolbuszowa.pl
Data wydruku: 2020-08-05 20:33:49

Ogłoszenia


Zamknięcie części pasa drogowego z miejscami postojowymi- lewa strona ul. Witosa

Urząd Miejski w Kolbuszowej informuje, że w dniu 25.11.2019r. wykonawca zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa ul. Witosa w Kolbuszowej – budowa kanalizacji deszczowej” tj. Firma Usługowo-Sprzętowa Józef Magda siedzibą pod adresem: Trzęsówka 126a, 36-106 Trzęsówka rozpocznie roboty budowlane polegające na wykonaniu kanalizacji deszczowej w ul. Witosa w Kolbuszowej.

Z uwagi na powyższe zaistniała konieczność wyłączenia z użytkowania części pasa drogowego z miejscami postojowymi - lewa strona ul. Witosa. Planowany termin realizacji zadania do 10.12.2019. Za utrudnienia przepraszamy.