Gmina Kolbuszowa
Obrońców Pokoju 21
36-100 Kolbuszowa
e-mail: um@ekolbuszowa.pl
www: kolbuszowa.pl
Data wydruku: 2021-01-25 03:00:07

Ogłoszenia


Zmiana organizacji ruchu Kolbuszowa Górna- Wojków Dolny

Urząd Miejski w Kolbuszowej informuje, że w związku z rozpoczęciem robót związanych z realizacją inwestycji pn.: „Przebudowa, rozbudowa drogi gminnej publicznej nr 104046 R Kolbuszowa Górna – Wojków Dolny od km 0+000 do km 1+800” Generalny Wykonawca: PRZEDSIĘBIORSTWO DROGOWO-MOSTOWE, 39-200 Dębica, ul. Drogowców 1 wprowadził tymczasową organizację ruchu i od dnia 14.02.2020 r. rozpoczyna wykonywanie robót instalacyjnych i drogowych.

W pierwszym etapie realizacji inwestycji wykonywane będą prace związane z przebudową sieci wodociągowej i sieci gazowej na odcinku ok. 1,3 km (od drogi powiatowej w kierunku drogi krajowej).

Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności i stosowanie się do tymczasowego oznakowania. Za utrudnienia przepraszamy.