Gmina Kolbuszowa
Obrońców Pokoju 21
36-100 Kolbuszowa
e-mail: um@ekolbuszowa.pl
www: kolbuszowa.pl
Data wydruku: 2020-10-26 16:15:54

Ogłoszenia


Rozpoczęcie prac związanych z remontem linii 750 kV Rzeszów-Chmielnik na terenie Gminy Kolbuszowa

Urząd Miejski w Kolbuszowej informuje, że od dnia 22 czerwca 2020 r.do dnia 30 listopada 2020 r. na terenie Gminy Kolbuszowa, na zlecenie Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A., na linii 750 kV Rzeszów-Chmielnik, będą wykonywane prace polegające na:

  • Zabezpieczeniu antykorozyjnym konstrukcji wsporczych
  • Wymianie uszkodzonych kątowników
  • Wymianie oznakowania linii
  • Naprawie uziemień.

Wykonawcą prac jest firma ELBROX Henryka Bobińska, 86-100 Świecie n/W.

Osoby odpowiedzialne do kontaktu z ramienia wykonawcy:

  • Grzegorz Jankowski tel. 510 242 225
  • Krzysztof Małgorzewicz tel. 503 054 014