Gmina Kolbuszowa
Obrońców Pokoju 21
36-100 Kolbuszowa
e-mail: um@ekolbuszowa.pl
www: kolbuszowa.pl
Data wydruku: 2020-11-28 19:56:22

Ogłoszenia


XXV sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej

W dniu 28 września 2020 r. o godz. 08:00 w budynku Miejskiego Domu Kultury w Kolbuszowej odbędzie się XXV sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja o wydanych Zarządzeniach Burmistrza Kolbuszowej w okresie między sesjami.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie MiG Kolbuszowa na 2020 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kolbuszowskiego w roku 2020.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolbuszowa na lata 2020-2030.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na 2021 rok na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa drogi dojazdowej do przejazdu kolejowego w km 38,780 linii kolejowej w miejscowości Kolbuszowa Górna"- dokumentacja.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na 2021 rok na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa drogi dojazdowej do przejazdu kolejowego w km 43,195 linii kolejowej w miejscowości Kupno"- dokumentacja.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na 2021 rok na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa drogi do przejazdu kolejowego w km 45,213 linii kolejowej Nr 71 Ocice-Rzeszów w miejscowości Widełka"- dokumentacja.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na 2021 rok na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa oświetlenia drogowego w Kłapówce-Łąki".
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania ponad budżet 2020 roku.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości oraz w podatku rolnym w mieście i gminie Kolbuszowa.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2021 rok w mieście i gminie Kolbuszowa.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej pomiędzy gminą Kolbuszowa, a Podkarpacką Fundacją Rozwoju Regionalnego w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu dot. zwiększenia dostępu do usług społecznych i zdrowotnych- działanie 8.3 RPO WP na lata 2014-2020.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym nieruchomości gruntowych, własności gminy Kolbuszowa położonych w Kolbuszowej przy ul. Narcyzowej.
 17. Założenia do budżetu gminy Kolbuszowa na rok 2021 (wnioski komisji stałych).
 18. Sprawy rożne.