Gmina Kolbuszowa
Obrońców Pokoju 21
36-100 Kolbuszowa
e-mail: um@ekolbuszowa.pl
www: kolbuszowa.pl
Data wydruku: 2022-05-24 10:08:11

Ogłoszenia


Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Kolbuszowej w rejonie ulicy Błonie, Narcyzowej i Tulipanowej oznaczonej nr ew. działek 48/157 i 48/163, przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat w trybie przetargowym.

Burmistrz Kolbuszowej

informuje,

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej ul. Obrońców Pokoju 21,

a także stronie internetowej – www.kolbuszowa.pl,

WYWIESZONY / ZAMIESZCZONY ZOSTAŁ

zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.) na okres 21 dni, wykaz niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Kolbuszowej w rejonie ulicy Błonie, Narcyzowej i Tulipanowej oznaczonej nr ew. działek 48/157 i 48/163, przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat w trybie przetargowym.

 

                                                                                                Burmistrz Kolbuszowej

                                                                                                          Jan Zuba