Gmina Kolbuszowa
Obrońców Pokoju 21
36-100 Kolbuszowa
e-mail: um@ekolbuszowa.pl
www: kolbuszowa.pl
Data wydruku: 2021-04-18 23:50:58

Przydatne linki


Jednostki oświaty

1. Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów w Bukowcu
2. Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Domatkowie
3. Szkoła Podstawowa im. Szarych Szeregów w Kolbuszowej Górnej
4. Szkoła Podstawowa im. Janka Zawiszy w Przedborzu
5. Szkoła Podstawowa im. Kapitana Józefa Batorego w Weryni
6. Szkoła Podstawowa im. Andrzeja Jadacha w Zarębkach
7. Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Kolbuszowej
8. Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Kolbuszowej
9. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kupnie
10. Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Widełce
11. Zespół Szkół Specjalnych w Kolbuszowej Dolnej
12. Przedszkole Publiczne Nr 1 w Kolbuszowej
13. Publiczne Przedszkole Nr 2 w Kolbuszowej
14. Przedszkole Publiczne Nr 3 w Kolbuszowej
15. Przedszkole Publiczne w Kolbuszowej Dolnej
16. Przedszkole Publiczne w Kolbuszowej Górnej
17. Publiczne Przedszkole w Widełce

Ewidencja szkół i placówek niepublicznych
1. NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE PARAFIALNE IM. ŚW. JANA W KUPNIE Kupno 354, 36-145 Widełka
2. PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE P.W. ŚW. JÓZEFA 36- 100 Kolbuszowa, ul. 11 Listopada 6
3. NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "SŁONECZNY ZAKĄTEK" 36- 100 Kolbuszowa, ul. Jana Pawła II 19 oraz ul. Handlowa 11 A
4. NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE IM. MARII MONTESSORI 36- 100 Kolbuszowa, pl. Wolności 59
5. NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE SPECJALNE IM. MARII MONTESSORI 36- 100 Kolbuszowa, pl. Wolności 59

Jednostki kultury

1. Miejski Dom Kultury w Kolbuszowej
2. Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kolbuszowej
3. Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej
4. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Kolbuszowej

Instytucje

1. Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolbuszowej
2. Powiat Kolbuszowski w Kolbuszowej
3. Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej
4. Urząd Skarbowy w Kolbuszowej
5. Zespół Oświatowy Miasta i Gminy Kolbuszowa
6. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Kolbuszowej
7. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
8. Nadleśnictwo Kolbuszowa
9. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o.  
10. Posterunek Energetyczny

Bezpieczeństwo

1. Komenda Powiatowa Policji w Kolbuszowej
2. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kolbuszowej
3. Straż Miejska w Kolbuszowej
4. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kolbuszowej
5. Oddziału Nefrologi i Dializoterapii w Kolbuszowej

Komunikacja

Rozkład Jazdy PKP

Strefa sportu