REJESTR ZMIAN

Lp. Tytuł artykułu Data zmiany Opublikował Czynność
301. Informacja firmy "PROMEDICA24" 2020-08-05 13:24 Marzena Narowska aktualizacja treści
302. Informacja firmy "PROMEDICA24" 2020-08-05 13:23 Marzena Narowska aktualizacja treści
303. Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Kolbuszowa 2020-08-05 09:37 Marzena Narowska aktualizacja treści
304. Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Kolbuszowa 2020-08-05 08:23 Marzena Narowska aktualizacja treści
305. Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Kolbuszowa 2020-08-05 08:02 Marzena Narowska aktualizacja treści
306. Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Kolbuszowa 2020-08-05 08:01 Marzena Narowska aktualizacja treści
307. Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Kolbuszowa 2020-08-05 07:51 Marzena Narowska aktualizacja treści
308. Budowa drogi gminnej ulicy Brzozowej w Kolbuszowej 2020-08-04 13:10 Joanna Micek aktualizacja treści
309. Ogłoszenie o utrudnieniach w ruchu na ul. Parkowej w Kolbuszowej 2020-08-04 12:38 Joanna Micek aktualizacja treści
310. W naszym Urzędzie zapłacisz należności bezgotówkowo!!! 2020-08-04 12:37 Marzena Narowska aktualizacja treści
311. Ankieta w sprawie opinii mieszkańców na temat funkcjonowania placów targowych w Kolbuszowej 2020-08-04 12:31 Joanna Micek aktualizacja treści
312. XXIII sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej 2020-08-04 12:30 Joanna Micek aktualizacja treści
313. Plac zabaw przy Zespole Szkół Specjalnych 2020-08-04 08:00 Joanna Micek aktualizacja treści
314. Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej Woli, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o zawiadomieniu znak: RZ.ZPU.4.522.353m.2020.MKJ z dnia 20 lipca 2020 r. w sprawie postanowienia o udzieleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie melioracji wodnych dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej SN-15kV, budowie złącza kablowego SN-15kV, budowie słupa SN 15kV w miejscowości Świerczów i Kolbuszowa Dolna na terenie inwestycji stanowiącym działki nr ew.: 231/3, 232, 235, 236, 237, 238, 239, 243, 244, 253, 254, 251/2, 250/2, 255/2, 256, 263, 257, 262, 258, 261, 265/1, 273/2, 272/1, 280/1, 283, 284, 286, 292, 290, 293, 305, 294, 295/2, 295/1, 302, 303/1, 303/2, 303/3, 315, 318, 321, 322, 335, 320/2, 326, 327, 337, 328/4, 329/3, 333/1, 333/7, położonych w miejscowości Świerczów oraz na działkach ozn. nr ew.: 1466, 1465, 1464/1, 1489, 1462, 1461, 1460, 1459, 1457, 1479, 1481, 1483, 1766, 602, 605, 606, 607, 611 w miejscowości Kolbuszowa Dolna w Gminie Kolbuszowa 2020-08-03 12:42 Joanna Micek aktualizacja treści
315. Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej Woli, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o zawiadomieniu znak: RZ.ZPU.4.522.370m.2020.MKJ z dnia 20 lipca 2020 r. w sprawie postanowienia o udzieleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie melioracji wodnych dla inwestycji pn.: "Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia, wraz z przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego jednorodzinnego" 2020-08-03 12:40 Joanna Micek aktualizacja treści
316. 76. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego 2020-08-03 09:53 Joanna Micek aktualizacja treści
317. Rolniku spisz się przez Internet! 2020-08-03 09:46 Joanna Micek aktualizacja treści
318. Program priorytetowy „MOJA WODA” 2020-07-31 13:08 Joanna Micek aktualizacja treści
319. Burmistrz Kolbuszowej informauje o wykazie nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w dzierżawę 2020-07-31 13:05 Joanna Micek aktualizacja treści
320. Burmistrz Kolbuszowej informauje o wykazie nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w dzierżawę 2020-07-31 13:04 Joanna Micek aktualizacja treści
321. Transmisja z obrad sesji - VIII kadencja 2020-07-30 07:47 Lucjan Maciąg aktualizacja treści
322. Wsparcie na budowę Pomnika 100-lecia Bitwy Warszawskiej 1920 w Harcie 2020-07-29 14:32 Joanna Micek aktualizacja treści
323. UWAGA! Nowy adres e-mail Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej!!! 2020-07-29 12:04 Joanna Micek aktualizacja treści
324. Nabór wniosków na listę rezerwową w projekcie pn. „Rozwój odnawialnych źródeł energii w Gminie Kolbuszowa” 2020-07-29 12:02 Joanna Micek aktualizacja treści
325. INFORMACJA DLA ROLNIKÓW - Zwrot podatku akcyzowego 2020-07-29 09:54 Joanna Micek aktualizacja treści
326. Kolbuszowa poszukuje lidera Szlachetnej Paczki 2020-07-28 13:41 Joanna Micek aktualizacja treści
327. Warsztaty online „Kolbusz 2020- Kulturą w wirusa" 2020-07-28 10:03 Joanna Micek aktualizacja treści
328. Pliki do pobrania 2020-07-24 08:07 Joanna Micek aktualizacja treści
329. Przesunięcie terminu opłat za użytkowanie wieczyste 2020-07-23 14:49 Joanna Micek aktualizacja treści
330. Przesunięcie terminu opłat za użytkowanie wieczyste 2020-07-23 14:49 Joanna Micek aktualizacja treści
331. Burmistrz Kolbuszowej ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa. Przedmiotem przetargu jest niezabudowana nieruchomość gruntowa położona w Kolbuszowej w rejonie ulicy Św. Brata Alberta, oznaczona nr ew. działki 100/22 o pow. 0.1052 ha 2020-07-23 14:02 Joanna Micek usunięcie artykułu
332. Burmistrz Kolbuszowej ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa. Przedmiotem przetargu jest niezabudowana nieruchomość gruntowa położona w Kolbuszowej w rejonie ulicy Św. Brata Alberta, oznaczona nr ew. działki 100/22 o pow. 0.1052 ha 2020-07-23 14:01 Joanna Micek aktualizacja treści
333. Otwarcie ofert dotyczących przebudowy dworca w Kolbuszowej 2020-07-23 10:31 Joanna Micek aktualizacja treści
334. XXIII sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej 2020-07-23 09:37 Joanna Micek aktualizacja treści
335. Przygotowania do przebudowy ul. Handlowej w Kolbuszowej 2020-07-22 14:16 Joanna Micek aktualizacja treści
336. Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości gruntowych położonych w Kolbuszowej przy ulicy Astrowej i Narcyzowej, oznaczonych nr ew. działek 48/19, 48/58, 48/146 przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym 2020-07-22 08:33 Joanna Micek aktualizacja treści
337. Obwieszczenie Burmistrza Kolbuszowej o II wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przetrzennego terenu przeznaczonego pod usługi oraz poszerzenie cmentarza parafialnego w Kolbuszowej Górnej 2020-07-22 08:27 Joanna Micek aktualizacja treści
338. Ogłoszenia- miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 2020-07-22 08:12 Joanna Micek aktualizacja treści
339. W naszym Urzędzie zapłacisz należności bezgotówkowo!!! 2020-07-20 14:52 Marzena Narowska aktualizacja treści
340. W naszym Urzędzie zapłacisz należności bezgotówkowo!!! 2020-07-20 14:36 Marzena Narowska aktualizacja treści
341. Podkarpacki Puchar Nordic Walking- etap II- Kolbuszowa 2020-07-20 09:16 Marzena Narowska aktualizacja treści
342. Podkarpacki Puchar Nordic Walking- etap II- Kolbuszowa 2020-07-20 09:16 Marzena Narowska aktualizacja treści
343. Podkarpacki Puchar Nordic Walking- etap II- Kolbuszowa 2020-07-20 09:15 Marzena Narowska aktualizacja treści
344. Obwieszczenie Starosty Kolbuszowskiego znak: OŚ.6164.2.2020 z dnia 28.05.2020 r. w sprawie realizacji zadania pn.: "Wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie miejscowości Bukowiec, Huta Przedborska, Kupno, Poręby Kupienskie, Przedbórz, Leśnej Wspólnoty Gruntowej wsi Kopcie, Leśnej Wspólnoty Gruntowej wsi Lipnica oraz inwentaryzacji stanu lasów na terenie miejscowości Kolbuszowa, Zarębki wraz z prognozą oddziaływania na środowisko" 2020-07-17 08:08 Joanna Micek aktualizacja treści
345. Podkarpacki Puchar Nordic Walking 2020 2020-07-16 15:18 Marzena Narowska aktualizacja treści
346. Podkarpacki Puchar Nordic Walking 2020 2020-07-16 15:18 Marzena Narowska aktualizacja treści
347. Podkarpacki Puchar Nordic Walking 2020 2020-07-16 15:17 Marzena Narowska aktualizacja treści
348. Podkarpacki Puchar Nordic Walking 2020 2020-07-16 11:45 Marzena Narowska aktualizacja treści
349. Podkarpacki Puchar Nordic Walking 2020 2020-07-16 11:40 Marzena Narowska aktualizacja treści
350. Podkarpacki Puchar Nordic Walking 2020 2020-07-16 11:39 Marzena Narowska aktualizacja treści

Strona: 7 z 243


powrót na górę strony

Monitor Polski

Elektroniczny Dziennik Urzędowy

Dziennik ustaw

ePUAP

  • Data aktualizacji: 2020-10-01 13:14
  • |
  • Licznik odwiedzin: 7 481 414