Ogłoszenia ogłoszenia http://kolbuszowa.pl pl Mon, 18 Mar 2019 18:37:30 <![CDATA[Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w użyczenie]]> http://kolbuszowa.pl/0-.html Mon, 11 Mar 2019 14:48:00 +0100 http://kolbuszowa.pl/0-.html <![CDATA[Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości gruntowych położonych w Kolbuszowej Górnej, oznaczonych nr ew. działki 1042/15 i 1042/16 oraz położonych w Weryni, oznaczonych nr ew. działki 1134/41, 1134/40, 1134/43 przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym]]> http://kolbuszowa.pl/0-.html Wed, 06 Mar 2019 09:19:00 +0100 http://kolbuszowa.pl/0-.html <![CDATA[Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w najem]]> http://kolbuszowa.pl/0-.html Tue, 05 Mar 2019 10:56:00 +0100 http://kolbuszowa.pl/0-.html <![CDATA[Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w najem]]> http://kolbuszowa.pl/0-.html Tue, 05 Mar 2019 10:51:00 +0100 http://kolbuszowa.pl/0-.html <![CDATA[Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa przeznaczonych do oddania w dzierżawę]]> http://kolbuszowa.pl/0-.html Fri, 01 Mar 2019 13:56:00 +0100 http://kolbuszowa.pl/0-.html <![CDATA[Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości gruntowej położonej w Kolbuszowej w rejonie ulicy Polnej, oznaczonej nr ew. działki 2137/70 przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym]]> http://kolbuszowa.pl/0-.html Thu, 28 Feb 2019 13:13:00 +0100 http://kolbuszowa.pl/0-.html <![CDATA[Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa przeznaczonej do oddania w dzierżawę pod ogródki gastronomiczne /piwne/ na płycie Rynku w Kolbuszowej]]> http://kolbuszowa.pl/0-.html Fri, 22 Feb 2019 12:39:00 +0100 http://kolbuszowa.pl/0-.html <![CDATA[Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego z dnia 21.02.2019 r., w sprawie wydania decyzji z dnia 12.02.2019 r., znak: N-VIII.7820.1.40.2018, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: "Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 987 (obwodnicy miasta Kolbuszowa) od km 0+000,00 (tj. km 167+337,45 DK9) do km 1+194,63 i rozbudowa z przebudową istniejącego odcinka drogi wojewódzkiej nr 987 od km 2+403,49 do km 2+633,28 (budowa skrzyżowania typu rondo w km 2+546,59 DW 987) oraz rozbudowa z przebudową drogi krajowej nr 9 od km 167+337,45 DK9) wraz z przebudową, budową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowlami, urządzeniami budowlanymi, rozbiórką istniejącego mostu w km 1+062,30 potoku Górnianka i budową nowego obiektu mostowego w km 1+052 potoku Górniaki" w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa obwodnicy m. Kolbuszowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 987 Kolbuszowa - Sędziszów Małopolski"]]> http://kolbuszowa.pl/0-.html Fri, 22 Feb 2019 10:44:00 +0100 http://kolbuszowa.pl/0-.html <![CDATA[Informacja Wojewody Podkarpackiego z dnia 18.02.2019 r., znak: N-VIII.7820.1.40.2018 w sprawie wydania decyzji z dnia 12.02.2019 r., znak: N-VIII.7820.1.40.2018, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: "Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 987 (obwodnicy miasta Kolbuszowa) od km 0+000,00 (tj. km 167+337,45 DK9) do km 1+194,63 i rozbudowa z przebudową istniejącego odcinka drogi wojewódzkiej nr 987 od km 2+403,49 do km 2+633,28 (budowa skrzyżowania typu rondo w km 2+546,59 DW 987) oraz rozbudowa z przebudową drogi krajowej nr 9 od km 167+337,45 DK9) wraz z przebudową, budową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowlami, urządzeniami budowlanymi, rozbiórką istniejącego mostu w km 1+062,30 potoku Górnianka i budową nowego obiektu mostowego w km 1+052 potoku Górniaki" w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa obwodnicy m. Kolbuszowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 987 Kolbuszowa - Sędziszów Małopolski"]]> http://kolbuszowa.pl/0-.html Fri, 22 Feb 2019 10:40:00 +0100 http://kolbuszowa.pl/0-.html <![CDATA[VI sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej]]> http://kolbuszowa.pl/0-.html Thu, 21 Feb 2019 08:57:00 +0100 http://kolbuszowa.pl/0-.html <![CDATA[Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w dzierżawę]]> http://kolbuszowa.pl/0-.html Wed, 20 Feb 2019 14:18:00 +0100 http://kolbuszowa.pl/0-.html <![CDATA[Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa przeznaczonych do oddania w najem]]> http://kolbuszowa.pl/0-.html Wed, 20 Feb 2019 14:16:00 +0100 http://kolbuszowa.pl/0-.html <![CDATA[Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa w udziale 46/54 przeznaczonej do oddania w dzierżawę]]> http://kolbuszowa.pl/0-.html Tue, 12 Feb 2019 12:17:00 +0100 http://kolbuszowa.pl/0-.html <![CDATA[Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w dzierżawę]]> http://kolbuszowa.pl/0-.html Fri, 08 Feb 2019 14:31:00 +0100 http://kolbuszowa.pl/0-.html <![CDATA[Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w dzierżawę]]> http://kolbuszowa.pl/0-.html Wed, 06 Feb 2019 14:02:00 +0100 http://kolbuszowa.pl/0-.html <![CDATA[Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w dzierżawę]]> http://kolbuszowa.pl/0-.html Mon, 28 Jan 2019 11:42:00 +0100 http://kolbuszowa.pl/0-.html <![CDATA[Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie wykaz nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w najem]]> http://kolbuszowa.pl/0-.html Wed, 23 Jan 2019 15:05:00 +0100 http://kolbuszowa.pl/0-.html <![CDATA[Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w użyczenie]]> http://kolbuszowa.pl/0-.html Tue, 22 Jan 2019 11:11:00 +0100 http://kolbuszowa.pl/0-.html <![CDATA[V sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej]]> http://kolbuszowa.pl/0-.html Thu, 17 Jan 2019 14:11:00 +0100 http://kolbuszowa.pl/0-.html <![CDATA[Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w dzierżawę]]> http://kolbuszowa.pl/0-.html Tue, 15 Jan 2019 14:35:00 +0100 http://kolbuszowa.pl/0-.html