Planowanie przestrzenne - ogłoszenia Planowanie przestrzenne - ogłoszenia http://kolbuszowa.pl pl Mon, 18 Mar 2019 18:37:53 <![CDATA[Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu z dnia 05.03.2019r., znak: SKO-401/D/1984/2018 dotycząca decyzji Burmistrza Kolbuszowej z dnia 22.11.2018r. znak RGKiB.6733.74.2018 ustalającej na wniosek P4 Sp. z o.o. Warszawa- warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: Stacja Bazowa telefonii komórkowej sieci PLAY-KOB3302_D wraz z zewnętrzną linią zasilającą, na terenie obejmującym część działki nr ewid. 944/3B położonym w rejonie ul. Obrońców Pokoju w Kolbuszowej]]> http://kolbuszowa.pl/0-.html Fri, 15 Mar 2019 13:49:00 +0100 http://kolbuszowa.pl/0-.html <![CDATA[RGKiB.6733.19.2019- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego jednorodzinnego"]]> http://kolbuszowa.pl/0-.html Tue, 12 Mar 2019 15:08:00 +0100 http://kolbuszowa.pl/0-.html <![CDATA[RGKiB.6733.18.2019- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego jednorodzinnego"]]> http://kolbuszowa.pl/0-.html Tue, 12 Mar 2019 15:06:00 +0100 http://kolbuszowa.pl/0-.html <![CDATA[RGKiB.6733.17.2019- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej Play nr KOB3302F wraz z wewnętrzną linią zasilającą"]]> http://kolbuszowa.pl/0-.html Tue, 12 Mar 2019 15:05:00 +0100 http://kolbuszowa.pl/0-.html <![CDATA[RGKiB.6733.16.2019- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Sieć kanalizacji sanitarnej"]]> http://kolbuszowa.pl/0-.html Tue, 12 Mar 2019 15:04:00 +0100 http://kolbuszowa.pl/0-.html <![CDATA[RGKiB.6730.79.2018.2019- Obwieszczenie w sprawie ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji pod nazwą: "Przebudowa i rozbudowa istniejących obiektów FPHU DREWKOL Aleksander Fryzeł na budynek produkcyjno-magazynowy z częściami: administracyjną, handlową, usługową wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną – etap I"]]> http://kolbuszowa.pl/0-.html Tue, 12 Mar 2019 08:30:00 +0100 http://kolbuszowa.pl/0-.html <![CDATA[RGKiB.6730.78.2018.2019- Obwieszczenie w sprawie ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji pod nazwą: "Przebudowa i rozbudowa istniejących obiektów FPHU DREWKOL Aleksander Fryzeł na budynek produkcyjno-magazynowy z częściami: administracyjną, handlową, usługową wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną – etap II"]]> http://kolbuszowa.pl/0-.html Tue, 12 Mar 2019 08:29:00 +0100 http://kolbuszowa.pl/0-.html <![CDATA[RGKiB.6733.5.2019- Obwieszczenie w sprawie ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej"]]> http://kolbuszowa.pl/0-.html Tue, 12 Mar 2019 08:26:00 +0100 http://kolbuszowa.pl/0-.html <![CDATA[RGKiB.6733.15.2019- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci gazowej niskiego ciśnienia wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego jednorodzinnego"]]> http://kolbuszowa.pl/0-.html Mon, 11 Mar 2019 15:01:00 +0100 http://kolbuszowa.pl/0-.html <![CDATA[RGKiB.6733.14.2019- Obwieszczenie w sparwie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci gazowej niskiego ciśnienia wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego jednorodzinnego"]]> http://kolbuszowa.pl/0-.html Mon, 11 Mar 2019 12:54:00 +0100 http://kolbuszowa.pl/0-.html <![CDATA[RGKiB.6730.7.2019- Obwieszczenie w sparwie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą: "Budowa budynku usługowo-handlowego i pylonu reklamowego"]]> http://kolbuszowa.pl/0-.html Fri, 08 Mar 2019 09:55:00 +0100 http://kolbuszowa.pl/0-.html <![CDATA[Obwieszczenie Burmistrza Kolbuszowej w sprawie przystąpeinia do sporządzenia miejscowego zagospodarownia przestrznnego terenu eksploatacji powierzchniowej położonego w miejscowości Kupno]]> http://kolbuszowa.pl/0-.html Wed, 06 Mar 2019 08:11:00 +0100 http://kolbuszowa.pl/0-.html <![CDATA[Obwieszczenie Burmistrza Kolbuszowej w sprawie przystąpeinia do sporządzenia IX zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kolbuszowa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko]]> http://kolbuszowa.pl/0-.html Wed, 06 Mar 2019 08:08:00 +0100 http://kolbuszowa.pl/0-.html <![CDATA[RGKiB.6733.4.2019- Obwieszczenie w sprawie ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa oświetlenia ulicznego ul. Nowe Miasto w Kolbuszowej"]]> http://kolbuszowa.pl/0-.html Tue, 05 Mar 2019 15:27:00 +0100 http://kolbuszowa.pl/0-.html <![CDATA[RGKiB.6733.2.2019- Obwieszczenie w sprawie ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego jednorodzinnego"]]> http://kolbuszowa.pl/0-.html Tue, 05 Mar 2019 15:25:00 +0100 http://kolbuszowa.pl/0-.html <![CDATA[RGKiB.6733.1.2019- Obwieszczenie w sprawie ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego jednorodzinnego"]]> http://kolbuszowa.pl/0-.html Tue, 05 Mar 2019 15:24:00 +0100 http://kolbuszowa.pl/0-.html <![CDATA[RGKiB.6733.13.2019- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa 10 miejsc parkingowych wraz z chodnikiem przy przystanku osobowym w Widełce"]]> http://kolbuszowa.pl/0-.html Thu, 21 Feb 2019 09:17:00 +0100 http://kolbuszowa.pl/0-.html <![CDATA[RGKiB.6733.12.2019- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa sieci wodociągowej"]]> http://kolbuszowa.pl/0-.html Thu, 21 Feb 2019 09:16:00 +0100 http://kolbuszowa.pl/0-.html <![CDATA[RGKiB.6733.11.2019- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego jednorodzinnego"]]> http://kolbuszowa.pl/0-.html Thu, 21 Feb 2019 09:14:00 +0100 http://kolbuszowa.pl/0-.html <![CDATA[RGKiB.6733.10.2019- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego jednorodzinnego"]]> http://kolbuszowa.pl/0-.html Thu, 21 Feb 2019 09:12:00 +0100 http://kolbuszowa.pl/0-.html