Planowanie przestrzenne - ogłoszenia Planowanie przestrzenne - ogłoszenia http://kolbuszowa.pl pl Thu, 24 Jan 2019 05:15:16 <![CDATA[RGKiB.6733.81.2018- Obwieszczenie w sprawie ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa podziemnych linii elektroenergetycznych kablowych nN 0,4kV wraz z budową szaf kablowych nN 0,4kV oraz budowa elektroenergetycznych podziemnych przyłączy kablowych nN 0,4kv"]]> http://kolbuszowa.pl/0-.html Wed, 23 Jan 2019 15:27:00 +0100 http://kolbuszowa.pl/0-.html <![CDATA[RGKiB.6733.79.2018- Obwieszczenie w sprawie ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej realizowana w ramach zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej w Kolbuszowej w obrębie ulic: Polna, Obrońców Pokoju, J. Piłsudskiego, Targowa, Zielona, Prof. Żytkowskiego"]]> http://kolbuszowa.pl/0-.html Tue, 22 Jan 2019 13:39:00 +0100 http://kolbuszowa.pl/0-.html <![CDATA[RGKiB.6733.3.2019- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej"]]> http://kolbuszowa.pl/0-.html Mon, 21 Jan 2019 13:32:00 +0100 http://kolbuszowa.pl/0-.html <![CDATA[RGKiB.6733.2.2019- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym do budynku jednorodzinnego"]]> http://kolbuszowa.pl/0-.html Tue, 15 Jan 2019 14:39:00 +0100 http://kolbuszowa.pl/0-.html <![CDATA[RGKiB.6733.1.2019- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego jednorodzinnego"]]> http://kolbuszowa.pl/0-.html Fri, 11 Jan 2019 11:19:00 +0100 http://kolbuszowa.pl/0-.html <![CDATA[RGKiB.6733.83.2018- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego jednorodzinnego"]]> http://kolbuszowa.pl/0-.html Wed, 02 Jan 2019 11:32:00 +0100 http://kolbuszowa.pl/0-.html <![CDATA[RGKiB.6733.82.2018- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: „Rozbudowa sieci wodociągowej”]]> http://kolbuszowa.pl/0-.html Wed, 02 Jan 2019 11:29:00 +0100 http://kolbuszowa.pl/0-.html <![CDATA[RGKiB.6733.78.2018- Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej"]]> http://kolbuszowa.pl/0-.html Fri, 14 Dec 2018 13:15:00 +0100 http://kolbuszowa.pl/0-.html <![CDATA[RGKiB.6733.76.2018- Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego jednorodzinnego"]]> http://kolbuszowa.pl/0-.html Fri, 14 Dec 2018 13:13:00 +0100 http://kolbuszowa.pl/0-.html <![CDATA[RGKiB.6733.75.2018- Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego jednorodzinnego"]]> http://kolbuszowa.pl/0-.html Fri, 14 Dec 2018 13:08:00 +0100 http://kolbuszowa.pl/0-.html <![CDATA[RGKiB.6733.77.2018- Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego jednorodzinnego"]]> http://kolbuszowa.pl/0-.html Tue, 11 Dec 2018 10:28:00 +0100 http://kolbuszowa.pl/0-.html <![CDATA[RGKiB.6733.79.2018- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa podziemnych linii elektroenergetycznych kablowych nN 0,4kV wraz z budowa szaf kablowych nN 0,4kV oraz budowa elektroenergetycznych podziemnych przyłączy kablowych nN 0,4kv"]]> http://kolbuszowa.pl/0-.html Tue, 04 Dec 2018 12:50:00 +0100 http://kolbuszowa.pl/0-.html