Planowanie przestrzenne - ogłoszenia Planowanie przestrzenne - ogłoszenia http://kolbuszowa.pl pl Wed, 19 Jun 2019 10:56:03 <![CDATA[RGKiB.6733.28.2019- Obwieszczenie w sprawie ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa oświetlenia ulicznego ul. Piaskowej w Kolbuszowej"]]> http://kolbuszowa.pl/0-.html Fri, 14 Jun 2019 11:15:00 +0200 http://kolbuszowa.pl/0-.html <![CDATA[RGKiB.6730.80.2019- Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą: "Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego i budynku gospodarczo-garażowego"]]> http://kolbuszowa.pl/0-.html Thu, 13 Jun 2019 14:53:00 +0200 http://kolbuszowa.pl/0-.html <![CDATA[RGKiB.6730.78.2019- Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą: "Przebudowa budynku gospodarczego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek usługowo-mieszkalny"]]> http://kolbuszowa.pl/0-.html Thu, 13 Jun 2019 14:51:00 +0200 http://kolbuszowa.pl/0-.html <![CDATA[RGKiB.6730.95.2019- Obwieszczenie w sprawie opracowania projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą: "Budowa dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych"]]> http://kolbuszowa.pl/0-.html Tue, 11 Jun 2019 15:00:00 +0200 http://kolbuszowa.pl/0-.html <![CDATA[RGKiB.6730.75.2019- Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą: "Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego"]]> http://kolbuszowa.pl/0-.html Tue, 11 Jun 2019 12:53:00 +0200 http://kolbuszowa.pl/0-.html <![CDATA[RGKiB.6730.77.2019- Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą: "Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego"]]> http://kolbuszowa.pl/0-.html Fri, 07 Jun 2019 10:37:00 +0200 http://kolbuszowa.pl/0-.html <![CDATA[RGKiB.6733.29.2019- Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: „Budowa oświetlenia ulicznego ul. Nowej w Kolbuszowej"]]> http://kolbuszowa.pl/0-.html Thu, 06 Jun 2019 12:19:00 +0200 http://kolbuszowa.pl/0-.html <![CDATA[RGKiB.6730.11.2018.2019- Obwieszczenie w sprawie inwestycji pod nazwą: "Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego i zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe"]]> http://kolbuszowa.pl/0-.html Thu, 06 Jun 2019 12:17:00 +0200 http://kolbuszowa.pl/0-.html <![CDATA[RGKiB.6730.10.2018.2019- Obwieszczenie w sprawie inwestycji pod nazwą: "Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego i zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe"]]> http://kolbuszowa.pl/0-.html Thu, 06 Jun 2019 12:15:00 +0200 http://kolbuszowa.pl/0-.html <![CDATA[RGKiB.6730.8.2018.2019- Obwieszczenie w sprawie inwestycji pod nazwą: "Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego i zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe"]]> http://kolbuszowa.pl/0-.html Thu, 06 Jun 2019 12:14:00 +0200 http://kolbuszowa.pl/0-.html <![CDATA[RGKiB.6730.6.2018.2019- Obwieszczenie w sprawie inwestycji pod nazwą: "Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego i zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe"]]> http://kolbuszowa.pl/0-.html Thu, 06 Jun 2019 12:11:00 +0200 http://kolbuszowa.pl/0-.html <![CDATA[RGKiB.6733.27.2019- Obwieszczenie w sprawie ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej KOB3901A"]]> http://kolbuszowa.pl/0-.html Tue, 04 Jun 2019 15:18:00 +0200 http://kolbuszowa.pl/0-.html <![CDATA[RGKiB.6733.26.2019- Obwieszczenie w sprawie ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci wodociągowej z przyłączem"]]> http://kolbuszowa.pl/0-.html Tue, 04 Jun 2019 15:17:00 +0200 http://kolbuszowa.pl/0-.html <![CDATA[RGKiB.6733.25.2019- Obwieszczenie w sprawie ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci wodociągowej z przyłączami"]]> http://kolbuszowa.pl/0-.html Tue, 04 Jun 2019 15:16:00 +0200 http://kolbuszowa.pl/0-.html <![CDATA[RGKiB.6733.24.2019- Obwieszczenie w sprawie ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa oświetlenia w Porębach Kupieńskich – kierunek Kupno"]]> http://kolbuszowa.pl/0-.html Tue, 04 Jun 2019 15:13:00 +0200 http://kolbuszowa.pl/0-.html <![CDATA[RGKiB.6733.45.2019- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa oświetlenia w Porębach Kupieńskich – kierunek Bukowiec"]]> http://kolbuszowa.pl/0-.html Mon, 03 Jun 2019 14:31:00 +0200 http://kolbuszowa.pl/0-.html <![CDATA[RGKiB.6733.44.2019- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa oświetlenia Przedbórz - Malców"]]> http://kolbuszowa.pl/0-.html Mon, 03 Jun 2019 14:30:00 +0200 http://kolbuszowa.pl/0-.html <![CDATA[RGKiB.6730.47.2019- Obwieszczenie w sprawie inwestycji pod nazwą: "Zmiana sposobu użytkowania parteru budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługowego na mieszkalny"]]> http://kolbuszowa.pl/0-.html Mon, 03 Jun 2019 10:01:00 +0200 http://kolbuszowa.pl/0-.html <![CDATA[RGKiB.6733.43.2019- Obwieszczenie w sparwie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego jednorodzinnego"]]> http://kolbuszowa.pl/0-.html Wed, 29 May 2019 12:29:00 +0200 http://kolbuszowa.pl/0-.html <![CDATA[RGKiB.6733.42.2019- Obwieszczenie w sparwie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego jednorodzinnego"]]> http://kolbuszowa.pl/0-.html Wed, 29 May 2019 12:27:00 +0200 http://kolbuszowa.pl/0-.html