Rozbudowa ul. Błonie w Kolbuszowej


Rozbudowa ul. Błonie w Kolbuszowej
Rozbudowa ul. Błonie w Kolbuszowej 
2024-03-27

Prowadzone są prace związane z rozbudową ul. Błonie w Kolbuszowej. Inwestycja ma na celu wykonanie głównego ciągu komunikacyjnego rozgraniczającego tereny przyszłej zabudowy mieszkaniowej i usługowo-produkcyjnej oraz połączenie tych obszarów z układem komunikacyjnym miasta.

W ramach zadania przebudowana zostanie istniejąca droga gminna jednopasowa na dwupasową dwukierunkową o nawierzchni utwardzonej betonem asfaltowym z normalizacją jej szerokości 6 m. Prace w tym zakresie przebiegać będą po dotychczasowym śladzie odcinka drogi na długości 685 m (od granicy obszaru wiejskiego do skrzyżowania z ul. Brzozową i Tulipanową).

Prowadzone obecnie roboty dotyczą natomiast wykonania jednostronnej ścieżki pieszo-rowerowa z kostki betonowej na długości 930 m. Ścieżka zostanie poprowadzona do skrzyżowania z ul. Narcyzową.

Ponadto w ramach zadania wykonane zostanie odwodnienie drogi poprzez przebudowę istniejących rowów oraz budowę zbiornika retencyjno-infiltracyjnego. Zmodernizowane zostanie również istniejące oświetlenie oraz wybudowane nowe energooszczędne.

Wartość przedsięwzięcia wynosi prawie 3,6 mln zł, z czego dofinansowanie w wysokości 60% pochodzi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Planowany termin zakończenia inwestycji to maj 2025 r.

Monitor Polski

Elektroniczny Dziennik Urzędowy

Dziennik ustaw

ePUAP

  • Data aktualizacji: 2024-04-16 15:01
  • |
  • Licznik odwiedzin: 13 991 277