Dodatek węglowy dla gospodarstw domowych


Dodatek węglowy 
2022-08-17

Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę o dodatku węglowym (Dz. U. z dnia 5 sierpnia 2022 r., poz. 1692), zakładającą wypłatę 3000 zł każdemu gospodarstwu domowemu ogrzewanemu węglem kamiennym.

Podstawowym warunkiem otrzymania dodatku węglowego jest posiadanie wpisu lub zgłoszenia do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego składa się w terminie do dnia 30 listopada 2022 r.

Wnioski w formie papierowej i za pomocą środków komunikacji elektronicznej można składać w Dziale Świadczeń Rodzinnych przy ul. Ruczki 3, 36-100 Kolbuszowa (budynek dworca w Kolbuszowej).

Wniosek można też wrzucić do skrzynki na korespondencję umieszczonej przy wejściu do Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Obrońców Pokoju 21a  w godzinach:

  • w poniedziałek od 8.00 do 16.00
  • od wtorku do piątku od 7.30 do 15.30

Wypełniony wniosek w formie papierowej można także wysyłać za pomocą Urzędów Pocztowych na adres Urzędu Miejskiego (ul. Obrońców Pokoju 21) lub M-G Ośrodka Pomocy Społecznej (ul. Obrońców Pokoju 21a, lub ul . Ruczki 3). Datą złożenia wniosku jest data stempla pocztowego.

W załączeniu zamieszczamy wzór wniosku o wypłatę dodatku węglowego.

Monitor Polski

Elektroniczny Dziennik Urzędowy

Dziennik ustaw

ePUAP

  • Data aktualizacji: 2022-11-25 13:02
  • |
  • Licznik odwiedzin: 11 765 849