Ogród sensoryczny w Zespole Szkół Specjalnych w Kolbuszowej Dolnej


Ogród sensoryczny w Zespole Szkół Specjalnych
Ogród sensoryczny w Zespole Szkół Specjalnych 
2022-06-23

Pośród licznych terapii, którymi wspiera się rozwój wychowanków w Zespole Szkół Specjalnych w Kolbuszowej Dolnej  jest integracja sensoryczna oraz hortiterapia zwana ogrodoterapią, wykorzystywana również w  terapii zaburzeń integracji sensorycznej.  Współdziałanie obu terapii postanowiono wykorzystać, realizując projekt stworzenia ogrodu sensorycznego na terenie placówki. Ten ogród jest jakoby doposażeniem  istniejącej już od trzech lat w naszej szkole sali integracji sensorycznej. To tak jakby zielona sala do integracji sensorycznej. Podejmując się tworzenia ogrodu sensorycznego chcieliśmy stworzyć naszym uczniom miejsce do przebywania, do wypoczynku,   do zabaw, a wreszcie miejsce do terapii na świeżym powietrzu w otoczeniu drzew i roślin. Coraz częściej zwraca się uwagę na terapeutyczny i społeczny wpływ, zarówno biernego jak i aktywnego kontaktu z roślinami na zdrowie człowieka, a także na jego stan  fizyczny i samopoczucie psychiczne oraz relacje społeczne. Ten związek człowieka z naturą warto rozpocząć już od małych dzieci. Umożliwiając im dostęp do natury, pozwalamy rozwijać wyobraźnię i kreatywność, obserwować zmiany zachodzące w przyrodzie w ciągu następujących po sobie pór roku. Właściwie zaprojektowany ogród może stać się dla dzieci i młodzieży  także doskonałym miejscem działań terapeutycznych.

Realizację projektu rozpoczęliśmy już jesienią ubiegłego roku, kiedy to wraz z uczniami zasadzono wierzbę w kształcie okręgów, planując powstanie tzw. zielonych klas. W ten sam sposób utworzono również „cichy kątek”, którego ściany tworzy zielona wierzba. Jest to ulubione miejsce przebywania naszych milusińskich. Zimą przygotowano projekt rabaty sensorycznej, do realizacji której przystąpiono wiosną. W jej skład weszły następujące stanowiska: rabata niebieska, rabata biała, rabata złocista, rabata owocowa oraz zioła i trawy.

Gatunki roślin dobrano tak, aby oddziaływały sensorycznie na wszystkie zmysły osób przebywających pośród nich. Mają one walory zarówno wzrokowe, węchowe, smakowe, dotykowe jak i słuchowe. Zasadniczym elementem są również ścieżka sensoryczna, służąca  terapii uczniów i  łąka kwietna, na zakwitnięcie której niecierpliwie czekamy. Uzupełnieniem ogrodu jest wioska smerfów dla najmłodszych uczniów oraz rabata wielokwiatowa na wzór starodawnych przydomowych ogródków naszych babć.

Hipokrates powiedział, że lekarz leczy, a natura uzdrawia i to przyświecało naszej idei tworzenia ogrodu, w którym bogactwo kolorów, kształtów, struktur, zapachów, obecność owadów i ptaków, będzie przyciągała uwagę  uczniów, a dla nauczycieli terapeutów stanie się warsztatem i miejscem wielopłaszyznowej pracy rewalidacyjnej.

Otwarcie naszego ogrodu sensorycznego odbyło się na zorganizowanym 14 czerwca Święcie Rodziny w naszej szkole. Ale nie na tym koniec. Ogród będzie  jeszcze uzupełniany o różne instalacje służące wielozmysłowej terapii. Obecnie pisany jest projekt o dofinansowanie tego przedsięwzięcia, który mamy nadzieję pozwoli kontynuować nasze zamierzenie w tym kierunku.

 Tekst i zdjęcia: Zespół Szkół Specjalnych w Kolbuszowej Dolnej

Monitor Polski

Elektroniczny Dziennik Urzędowy

Dziennik ustaw

ePUAP

  • Data aktualizacji: 2023-09-29 12:03
  • |
  • Licznik odwiedzin: 13 121 690