Przegląd inwestycji w gminie


Budowa chodnika w Kupnie
Budowa chodnika w Kupnie 

Inwestycje zrealizowane

Budowa chodnika w Kupnie
Zakończono prace przy budowie chodnika w Kupnie. Jest to kontynuacja chodnika wykonanego w poprzednich latach. Chodnik powstał na odcinku ok. 600 metrów w stronę kościoła. Koszt inwestycji wyniósł ponad 120 tys. złotych

 

Przebudowa kanalizacji w rejonie ul. Tyszkiewiczów

Ponad 190 tys. zł. kosztowała przebudowa kanalizacji deszczowej o długości 319 m w rejonie ul. Tyszkiewiczów w Kolbuszowej oraz w Kolbuszowej Dolnej.

Prace polegały na przebudowie istniejącego odcinka kanalizacji deszczowej oraz odtworzeniu nawierzchni chodników z kostki, parkingu o nawierzchni asfaltowej trawników z zasianiem trawy.


Przebudowa ul. 22 Lipca

Końcem września zakończono prace przy przebudowie ulicy 22 Lipca w Kolbuszowej. Zakres robót na odcinku 700 metrów obejmował: frezowanie istniejącej nawierzchni, ułożenie warstwy profilowanej, krawężników, warstwy wiążącej i ścieralnej z betonu asfaltowego, regulację studni. Koszt inwestycji to blisko 267 tys. złotych.

 

Remont Przedszkola oraz Domu Ludowego w Widełce

Zakończono modernizację przedszkola w Widełce. Prace przeprowadzono wewnątrz obiektu oraz wymieniono pokrycie dachowe. Koszt inwestycji wyniósł ponad 130 tys. zł.

Ponad 80 tys. zł. kosztował remont pokrycia dachowego na budynku Domu Ludowego w Widełce.

Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego w Weryni

W ramach projektu powstało boisko o wymiarach 48mx25m z nawierzchnią trawy syntetycznej obejmujące pełnowymiarowe boisko do piłki ręcznej oraz boisko do koszykówki, dwa boiska do siatkówki i kort tenisowy. Ponadto boiska zostały ogrodzone i oświetlone. Teren zostały ukształtowany i zagospodarowany. Na placu stanęły dwurzędowe trybuny na 100 miejsc.

Inwestycja sfinansowana została ze środków budżetu gminy z udziałem Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania inwestycyjnego w ramach Wojewódzkiego Wieloletniego Programu Rozwoju Bazy Sportowej.

Koszt inwestycji to 310 tys. zł.

                                    

Inwestycje w trakcie realizacji

 

Przebudowa dróg gminnych

Trwają prace przy remoncie drogi gminnej Widełka-Majdan na odcinku 460 m od skrzyżowania drogi powiatowej Widełka-Hucisko. Zakres prac obejmuje również  przebudowę  odcinka  sieci  gazowej, zabezpieczenie sieci wodociągowej i energetycznej. Przebudowana zostanie również droga gminna wewnętrzna Poręby Kupieńskie- Budy Głogowskie. Koszt przedsięwzięcia to 295 tys. zł.

 

Rozbudowa SP w Weryni

Dobiega końca rozbudowa Szkoły Podstawowej w Weryni. W dobudowanej części znajduje się sala gimnastyczna, przedszkole oraz łącznik z pomieszczeniami zaplecza szatniowo- sanitarnego, pomieszczenia dydaktyczne, socjalne i administracyjne. Inwestycja obejmuje również budowę zjazdu publicznego, wykonanie placów, dróg i chodników oraz nasadzenie zieleni. Wartość zadania to prawie 3,3 mln. zł. Inwestycja współfinansowana jest ze środków UE i Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Gmina Kolbuszowa realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pod nazwą „Rozwój infrastruktury przedszkolnej w gminie Kolbuszowa” oraz Rozwój infrastruktury sportowo – edukacyjnej oraz doposażenie placówek oświatowych w Gminie Kolbuszowa”

Projekt „Rozwój infrastruktury sportowo – edukacyjnej oraz doposażenie placówek oświatowych w Gminie Kolbuszowa” obejmuje zakup wyposażenia dydaktycznego dla wszystkich szkół podstawowych i gimnazjów z terenu gminy. Do placówek trafi 18 zestawów tablic interaktywnych (tablica, projektor, laptop), 1 ekran dotykowy oraz 24 zestawy klocków edukacyjnych umożliwiających układanie i programowanie oraz sterowanie wykonanymi modelami.

   

Rozbudowa ul. Wolskiej

Na ukończeniu są prace przy modernizacji ponad 3 km odcinka ul. Wolskiej. Wykonano odcinki kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy i kanalizację sanitarną z przyłączami w rejonie Parku Etnograficznego za kwotę 140 tys. zł. Odcinek kanalizacji deszczowej został wykonany od skrzyżowania z ul. Piłsudskiego do ul. Słonecznej.

W związku z rozbudową ulicy przebudowano również gazociąg na kwotę 284 tys. zł.

Prace drogowe przewidują wzmocnienia nawierzchni jezdni na odcinku od ul. Piłsudskiego do Skansenu, zjazdy, pobocza, chodniki z kostki brukowej, regulacja rowów, poszerzony chodnik z funkcją ścieżki rowerowej oraz oznakowanie.

Całkowity koszt modernizacji drogi wyniesie ponad 2,5 mln. Środki na realizację inwestycji pochodzą ze środków gminy, z budżetu państwa w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019 oraz UE w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

    

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

   

 

Planowane Inwestycje

ogłoszone przetargi:

 • Rozbudowa drogi gminnej - ul. Piaskowej. Planuje się wykonanie kanalizacji deszczowej oraz nawierzchni z betonu asfaltowego. Planowane zakończenie robót do 10.12.2016r.
 • Kontynuacja budowy chodnika w Kupnie. Zakres robót obejmuje przykrycie rowu przydrożnego, ułożenie krawężnika, ułożenie chodnika z kostki betonowej na krytym rowie. Planowane zakończenie robót do 10.12.2016 r.
 • Remont chodnika w pasie drogowym ul. Szopena od ul. Grunwaldzkiej w Kolbuszowej na odcinku ok. 140 metrów.
 • Przebudowa drogi wewnętrznej do Szkoły Podstawowej w Przedborzu. Zakres robót obejmuje: profilowanie istniejącej podbudowy, wykonanie warstwy wyrównawczej z kruszywa łamanego, ułożenie warstwy wiążącej z i ścieralnej z betonu asfaltowego. Planowane zakończenie robót do10.12.2016 r.
 • Został ogłoszony przetarg na remont byłej synagogi. Dyrekcja biblioteki złożyła wniosek i uzyskała dofinansowanie na kwotę ok. 2 mln złotych. Pieniądze trafią nie tylko na remont budynku dawnej synagogi, ale też na zorganizowanie w nim oddziału edukacji regionalnej i kulturalnej biblioteki. Remont ma zakończyć się pod koniec 2018 roku. Wkład pieniężny Gminy Kolbuszowa to kwota ponad 300 tys. złotych. Przy realizacji inwestycji Gmina Kolbuszowa występuje jako inwestor zastępczy.

Ponadto

 • Odbyło się otwarcie ofert na przebudowę kanalizacji deszczowej o długości 135 m w rejonie ul. Targowej w Kolbuszowej. Zadanie częściowo finansowane przez Urząd Wojewódzki w kwocie 120 tys. złotych tytułem usuwania skutków klęski żywiołowej – wystąpienie szkód w infrastrukturze komunalnej. Planowane zakończenie robót do 10.12.2016r.
 • We wrześniu br. został złożony wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 na rozbudowę drogi gminnej ul. Jana Pawła II w Kolbuszowej.
 • Została podpisana umowa o dofinasowanie projektu pn. Budowa drogi gminnej publicznej w Kolbuszowej Dolnej”. Wartość zadania wyniesie blisko 750 tys. zł. a dofinansowanie 380 tys. zł. Realizację zadania planuje się na 2017 r.

Monitor Polski

Elektroniczny Dziennik Urzędowy

Dziennik ustaw

ePUAP

 • Data aktualizacji: 2024-06-13 11:54
 • |
 • Licznik odwiedzin: 14 424 303