Ploermel (Francja)


 

Ploermel miasto położone w centrum Bretanii.

Propozycja nawiązania stosunków partnerskich wypłynęła od mera miasta Ploermel. Koordynatorem współpracy jest Komisja do Spraw Współpracy z Zagranicą Rady Miejskiej.

Delegacja miasta Ploermel w 1990 roku odwiedziła Kolbuszowę, w celu zapoznania się z działalnością tutejszego samorządu. W trakcie pobytu członkowie delegacji zwiedzali zakłady pracy, gospodarstwa rolne oraz placówki kulturalno - oświatowe regionu kolbuszowskiego.

W ramach rewizyty wyjechała do Francji grupa, przedstawicieli środowisk gospodarczych i oświatowych oraz władz samorządowych.

6 października 1990 roku odbyła się w Ploermel uroczystość podpisania układu o współpracy i przyjaźni między regionem kolbuszowskim a regionem Ploermel. Od tego momentu współpraca stawała się coraz bardziej otwarta na wszelkie nowe inicjatywy.

Została podpisana m.in. umowa o współpracy i przyjaźni między szkołami podstawowymi, średnimi, a także pomiędzy kilkoma przedsiębiorcami. Miasto i Gmina Kolbuszowa podejmowała wielokrotnie grupy mieszkańców z Ploermel, radnych, młodzież, rolników, władze miasta. Co roku do Ploermel, na staże wyjeżdżają uczniowie, absolwenci i nauczyciele z Kolbuszowej.

Monitor Polski

Elektroniczny Dziennik Urzędowy

Dziennik ustaw

ePUAP

  • Data aktualizacji: 2023-02-01 13:20
  • |
  • Licznik odwiedzin: 12 118 171