Zakończenie XI kadencji MRM


Zakończenie XI kadencji MRM
Zakończenie XI kadencji MRM 

W dniu 9 czerwca br. odbyła się sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej podsumowująca dwuletnią kadencję młodych radnych, która była połączona z organizacją gry miejskiej- IV Konkurs Wiedzy o Samorządzie i Samorządności.

W podsumowaniu XI kadencji MRM wzięli udział Burmistrz Kolbuszowej Jan Zuba i Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Wilk, którzy wręczyli radnym upominki i podziękowali za godne reprezentowanie młodego pokolenia oraz zaangażowanie w pracach MRM.  Wyrazili także nadzieję, że zdobyta wiedza i doświadczenie zaowocują w dalszej nauce i działalności społecznej. Podziękowania powędrowały również do Opiekuna Młodzieżowej Rady Miejskiej Pani Lucyny Urban oraz nauczycieli z poszczególnych szkół podstawowych zaangażowanych w pracę radnych.

Ponadto ogłoszono wyniki i rozdano nagrody w ramach przeprowadzonej gry miejskiej. Uczestnicy swoje zmagania rozpoczęli na rynku w Kolbuszowej. Następnie mieli za zadanie odwiedzić wskazane instytucje publiczne i wypełnić określone zadania. Rywalizację zakończono na stadionie miejskim wspólnym ogniskiem.

Monitor Polski

Elektroniczny Dziennik Urzędowy

Dziennik ustaw

ePUAP

  • Data aktualizacji: 2023-09-22 12:33
  • |
  • Licznik odwiedzin: 13 089 992