Szkolenia dla nauczycieli


Szkolenia dla nauczycieli
Szkolenia dla nauczycieli 

W ramach projektu pn. „Wsparcie na rzecz zwiększenia wykorzystania TIK w szkołach podstawowych w Gminie Kolbuszowa w procesie nauczania oraz rozwijanie kompetencji kluczowych i informatycznych wśród nauczycieli i uczniów” szkoły podstawowe na terenie gminy Kolbuszowa zostały wyposażone w mobilne pracownie komputerowe. W związku z tym nauczyciele rozpoczęli szkolenia z zakresu wykorzystywania Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych w nauczaniu.

Celem przeprowadzanych szkoleń jest zapoznanie nauczycieli z obsługą urządzeń cyfrowych oraz sprzętu informatycznego. Ponadto w ramach zajęć uczestnicy szkolenia dowiedzą się jak umiejętnie wykorzystywać nowoczesne urządzenia w kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów kluczowych kompetencji niezbędnych na rynku pracy oraz kompetencji cyfrowych, z uwzględnieniem bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni i wynikających z tego tytułu zagrożeń.

W szkoleniach bierze udział 266 nauczycieli z 11 szkół podstawowych terenu gminy Kolbuszowa. Łącznie utworzonych zostało 13 grup szkoleniowych (ze względu na ilość zatrudnionych nauczycieli w Szkole Podstawowej nr 1 i 2 w Kolbuszowej zostały utworzone po dwie grupy), z których każda uczestniczy w zajęciach obejmujących 72 godz. dydaktyczne. Na koniec szkoleń dla nauczycieli przewidziane są testy dotyczące omawianej tematyki, które pozwolą na ocenę uzyskanych efektów kształcenia każdego uczestnika.

Kolejnym etapem w ramach tego projektu będzie zapoznanie uczniów z działaniem i wykorzystywaniem nowoczesnych Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych.

Monitor Polski

Elektroniczny Dziennik Urzędowy

Dziennik ustaw

ePUAP

  • Data aktualizacji: 2023-09-25 14:58
  • |
  • Licznik odwiedzin: 13 099 951