Dodatkowe zajęcia dla uczniów ze szkół podstawowych


Dodatkowe zajęcia dla uczniów ze szkół podstawowych
Dodatkowe zajęcia dla uczniów ze szkół podstawowych 

Obecnie w naszej Gminie odbywają się zajęcia dla uczniów ze szkół podstawowych z terenu gminy Kolbuszowa zaangażowanych w projekt pn. „Wsparcie na rzecz zwiększenia wykorzystywania TIK w szkołach podstawowych w Gminie Kolbuszowa w procesie nauczania oraz rozwijanie kompetencji kluczowych i informatycznych wśród nauczycieli i uczniów” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Inicjatywa realizowana jest w celu wyrównania poziomu nauki i umiejętności uczniów osiągających niskie wyniki w nauce oraz rozwijania wiedzy zgodnie z potencjałem i zainteresowaniami uczniów zdolnych.

Projekt został podzielony na kilka etapów. W pierwszym z nich, wraz z początkiem roku, szkoły podstawowe na terenie gminy Kolbuszowa zostały wyposażone w mobilne pracownie komputerowe. Kolejnym etapem tego przedsięwzięcia było przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli, które pozwoliły na bliższe zapoznanie się z możliwościami wykorzystania zakupionego sprzętu podczas zajęć dodatkowych z uczniami oraz uzupełnienia wiedzy w zakresie nowoczesnych technik informatycznych.

Od 15 kwietnia uczniowie biorą udział w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych oraz rozwijających z języka angielskiego, matematyki i informatyki. Podczas zajęć dzieci korzystają z nowo zakupionego sprzętu, dzięki czemu uzupełniają swoją wiedzę zapoznając się z nowoczesnymi technologiami informatycznymi, cyfrowymi i technologicznymi.

Monitor Polski

Elektroniczny Dziennik Urzędowy

Dziennik ustaw

ePUAP

  • Data aktualizacji: 2023-09-25 14:58
  • |
  • Licznik odwiedzin: 13 099 975