Gmina Kolbuszowa
Obrońców Pokoju 21
36-100 Kolbuszowa
e-mail: um@ekolbuszowa.pl
www: kolbuszowa.pl
Data wydruku: 2024-06-14 02:32:39

Aktualności


Ogłoszenie o naborze osób starszych do „Dziennego Domu Pobytu Seniora” w Kolbuszowej

Rekrutacja do Dziennego Domu Pobytu Seniora
Rekrutacja do Dziennego Domu Pobytu Seniora 

Gmina Kolbuszowa wraz z Podkarpacką Fundacją Rozwoju Regionalnego w Mielcu zapraszają do udziału w projekcie  „Dzienny Dom Pobytu Seniora” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

 

Osoby zainteresowane udziałem w zajęciach w „Dziennym Domu Pobytu Seniora” w Kolbuszowej proszone są o kontakt z

Miejsko – Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kolbuszowej,

Obrońców Pokoju 21 a,

w godzinach pracy Ośrodka:

8.00 – 16.00, wt. – pt. 7.30 – 15.30

tel. 17 2271 133,

www.mgops.kolbuszowa.pl,

e- mail:ops@mgops.kolbuszowa.pl,

Do Dziennego Domu Pobytu Seniora zapraszamy osoby:

po 60 roku życia;

zamieszkałe na terenie Gminy Kolbuszowa;

potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, które ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonania co najmniej 1 z podstawowych czynności dnia codziennego.

Dla osób, których dochód przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej, projekt przewiduje częściową odpłatność za korzystanie z Dziennego Domu Pobytu Seniora.  Wysokość opłaty uzależniona jest od wysokości dochodu Seniora.

W ramach projektu zapewnionych będzie 30 nowych miejsc opieki w Dziennym Domu Pobytu Seniora, w którym będą realizowane usługi w zakresie aktywności ruchowej, edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej. Dodatkowo zapewnione będzie wyżywienie, w tym dwudaniowy obiad oraz możliwość skorzystania z transportu do Domu i z powrotem.

Dokumenty rekrutacyjne można składać od 27.12.2021 r. do 31.01.2022 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kolbuszowej.

Dokumenty rekrutacyjne są dostępne w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolbuszowej oraz do pobrania ze strony internetowej  Ośrodka Pomocy w zakładce Dzienny Dom Pobytu Seniora – REKRUTACJA, a także na stronie Gminy Kolbuszowa w zakładce PROJEKTY I INWESTYCJE W GMINIE KOLBUSZOWA - Dzienny Dom Pobytu Seniora - Rekrutacja oraz Podkarpackiej Fundacji Rozwoju Regionalnego w Mielcu.

PLANOWANE OTWARCIE „DZIENNEGO DOMU POBYTU SENIORA”: MARZEC 2022 r.

Ogłoszenie o rekrutacji na wolne stanowiska pracy w Dziennym Domu Pobytu Seniora w Kolbuszowej

Rekrutacja na wolne stanowiska pracy w Dziennym Domu Pobytu Seniora w Kolbuszowej
Rekrutacja na wolne stanowiska pracy w Dziennym Domu Pobytu Seniora w Kolbuszowej 

Podkarpacka Fundacja Rozwoju Regionalnego w Mielcu  - Partner projektu „Dzienny Dom Pobytu Seniora” nr  RPPK.08.03.00-18-0022/20, ogłasza rekrutację na wolne stanowiska pracy:

 1. Kierownik Dziennego Domu Pobytu Seniora w Kolbuszowej
 2. Opiekun w Dziennym Domu Pobytu Seniora w Kolbuszowej
 3. Instruktor ds. kulturalno - oświatowych w Dziennym Domu Pobytu Seniora w Kolbuszowej
 4. Rehabilitant w Dziennym Domu Pobytu Seniora w Kolbuszowej
 5. Sprzątająca/y i wydająca/y posiłki w Dziennym Domu Pobytu Seniora w Kolbuszowej

Wszelkich informacji i wyjaśnień nt. rekrutacji na wolne stanowiska pracy w Dziennym Domu Pobytu Seniora udziela Podkarpacka Fundacja Rozwoju Regionalnego w Mielcu  e-mail: kolbuszowa@pfrr.biz.pl oraz Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolbuszowej pod numerem telefonu 17 2271 133 wew. 115 lub 116 (nastąpiła zmiana danych kontaktowych).

Przedmiotowe ogłoszenie o rekrutacji na poszczególne stanowiska pracy w Dziennym Domu Pobytu Seniora w Kolbuszowej umieszczono:

 1. na stronie www PFRR jako ogłaszającego nabór
 2. na stronie www M-GOPS w Kolbuszowej

Zapytania ofertowe do „Dziennego Domu Pobytu Seniora” w Kolbuszowej

Zapytania ofertowe do „Dziennego Domu Pobytu Seniora” w Kolbuszowej
Zapytania ofertowe do „Dziennego Domu Pobytu Seniora” w Kolbuszowej 

Podkarpacka Fundacja Rozwoju Regionalnego w Mielcu  - Partner projektu „Dzienny Dom Pobytu Seniora” nr  RPPK.08.03.00-18-0022/20 zaprasza do składania ofert na usługi wyżywienia oraz transpotru do „Dziennego Domu Pobytu Seniora” w Kolbuszowej.

Zapytania ofertowe do „Dziennego Domu Pobytu Seniora” w Kolbuszowej:

 1. Zapytanie ofertowe na usługi wyżywienia w Dziennym Domu Pobytu Seniora w Kolbuszowej
 2. Zapytanie ofertowe na usługę transportu w Dziennym Domu Pobytu Seniora w Kolbuszowej

 3. Zapytanie ofertowe na usługę transportu w Dziennym Domu Pobytu Seniora w Kolbuszowej - nieaktualne

Informacja o unieważnieniu postępowania

Informacja o unieważnieniu postępowania
Informacja o unieważnieniu postępowania 

 Kolbuszowa, 10.02.2022 r.

Informacja o unieważnieniu postępowania

Dotyczy: ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 1/8.3/KOL/2022 na usługi wyżywienia w Dziennym Domu Pobytu Seniora w Kolbuszowej

Podkarpacka Fundacja Rozwoju Regionalnego na podstawie pkt 4 zapytania ofertowego informuje o unieważnieniu zapytania ofertowego nr 1/8.3/KOL/2022 prowadzonego w trybie zasady konkurencyjności na usługi wyżywienia w Dziennym Domu Pobytu Seniora w Kolbuszowej.

Nowe zapytania ofertowe do „Dziennego Domu Pobytu Seniora” w Kolbuszowej

Nowe zapytanie ofertowe do DDPS
Nowe zapytanie ofertowe do DDPS 

W związku z unieważnieniem poprzedniego zapytania ofertowego, Podkarpacka Fundacja Rozwoju Regionalnego w związku z realizacją projektu „Dzienny Dom Pobytu Seniora” nr RPPK.08.03.00-18-0022/20 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 oraz z budżetu Państwa, zaprasza do składania nowych ofert na usługi wyżywienia w Dziennym Domu Pobytu Seniora w Kolbuszowej:

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/8.3/KOL/2022 na usługi wyżywienia w Dziennym Domu Pobytu Seniora w Kolbuszowej

Nabór na stanowisko rehabilitanta w DDPS

Nabór na stanowisko rehabilitanta w DDPS
Nabór na stanowisko rehabilitanta w DDPS 

Informujemy, iż Podkarpacka Fundacja Rozwoju Regionalnego prowadzi nabór na stanowisko rehabilitanta w Dziennym Domu Pobytu Seniora w Kolbuszowej. Pozostałe nabory zostały zakończone.

Osoby zainteresowane pracą na stanowisku rehabilitanta zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem i złożenia dokumentów aplikacyjnych.

Ogłoszenie o rekrutacji uzupełniającej osób starszych do „Dziennego Domu Pobytu Seniora” w Kolbuszowej

Ogłoszenie o rekrutacji uzupełniającej do DDPS
Ogłoszenie o rekrutacji uzupełniającej do DDPS 

Na podstawie § 5 ust. 12 Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie ogłasza się rekrutację uzupełniającą na jedno miejsce do „Dziennego Domu Pobytu Seniora” w  Kolbuszowej oraz na listę rezerwową.

Osoby zainteresowane udziałem w zajęciach w „Dziennym Domu Pobytu Seniora” w Kolbuszowej proszone są o kontakt z pracownikami socjalnymi Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolbuszowej, ul. Obrońców Pokoju 21 a, w godzinach pracy Ośrodka: pn. 8.00 – 16.00, wt. – pt. 7.30 – 15.30, tel. 17 2271 133.

Dokumenty rekrutacyjne można składać od 07.03.2022 r. do 21.03.2022. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kolbuszowej.

Dokumenty rekrutacyjne są dostępne w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolbuszowej oraz do pobrania ze strony internetowej Ośrodka Pomocy w zakładce Dzienny Dom Pobytu Seniora – REKRUTACJA, a także na stronie Gminy Kolbuszowa oraz Podkarpackiej Fundacji Rozwoju Regionalnego w Mielcu.

Ogłoszenie wyboru wykonawcy usługi transportu do „Dziennego Domu Pobytu Seniora” w Kolbuszowej.

Ogłoszenie wyboru wykonawcy usługi transportu
Ogłoszenie wyboru wykonawcy usługi transportu 

Podkarpacka Fundacja Rozwoju Regionalnego w Mielcu  - Partner projektu „Dzienny Dom Pobytu Seniora” nr  RPPK.08.03.00-18-0022/20 publikuje protokół z procedury o udzielenie zamówienia w trybie zasady konkurencyjności wykonawcy usługi: TRANSPORT do „Dziennego Domu Pobytu Seniora” w Kolbuszowej.

Protokół z wyboru wykonawcy: TRANSPORT

Ogłoszenie wyboru wykonawcy usługi wyżywienia do „Dziennego Domu Pobytu Seniora” w Kolbuszowej.

Ogłoszenie wyboru wykonawcy usługi wyżywienia
Ogłoszenie wyboru wykonawcy usługi wyżywienia 

Podkarpacka Fundacja Rozwoju Regionalnego w Mielcu  - Partner projektu „Dzienny Dom Pobytu Seniora” nr  RPPK.08.03.00-18-0022/20 publikuje protokół z procedury o udzielenie zamówienia w trybie zasady konkurencyjności wykonawcy usługi: WYŻYWIENIE do „Dziennego Domu Pobytu Seniora” w Kolbuszowej.

Protokół z wyboru wykonawcy: WYŻYWIENIE

Nowe zapytanie ofertowe do „Dziennego Domu Pobytu Seniora” w Kolbuszowej

Nowe zapytanie ofertowe do DDPS
Nowe zapytanie ofertowe do DDPS 

Podkarpacka Fundacja Rozwoju Regionalnego w Mielcu  w związku z realizacją projektu „Dzienny Dom Pobytu Seniora” nr RPPK.08.03.00-18-0022/20 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 oraz z budżetu Państwa, zaprasza do składania nowych ofert na usługę transportu w Dziennym Domu Pobytu Seniora w Kolbuszowej:

Zapytanie ofertowe nr 5/8.3/KOL/2022 na usługę transportu w Dziennym Domu Pobytu Seniora w Kolbuszowej

Nowy nabór na stanowisko rehabilitanta w DDPS

Nowy nabór na stanowisko rehabilitanta w DDPS
Nowy nabór na stanowisko rehabilitanta w DDPS 

Informujemy, iż Podkarpacka Fundacja Rozwoju Regionalnego prowadzi kolejny nabór na stanowisko rehabilitanta w Dziennym Domu Pobytu Seniora w Kolbuszowej. Pozostałe nabory zostały zakończone.

Osoby zainteresowane pracą na stanowisku rehabilitanta zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem i złożenia dokumentów aplikacyjnych.

 

Ogłoszenie o rekrutacji na wolne stanowisko pracy rehabilitanta w DDPS

Otwarcie Dziennego Domu Pobytu Seniora przy ul. Narutowicza

Otwarcie Dziennego Domu Pobytu Seniora
Otwarcie Dziennego Domu Pobytu Seniora 

W dniu 11 kwietnia br. rozpoczął działalność Dzienny Dom Pobytu Seniora przy ul. Narutowicza w Kolbuszowej. Obiekt został stworzony z myślą o osobach starszych potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.

Z tej okazji odbyło się spotkanie, w którym uczestniczyli seniorzy i pracownicy nowej placówki, Burmistrz Kolbuszowej Jan Zuba, Prezes Podkarpackiej Fundacji Rozwoju Regionalnego w Mielcu Marek Kosiński, ks. proboszcz Lucjan Szumierz oraz pracownicy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej odpowiedzialni za realizację projektu.

Dom Seniora będzie funkcjonował w ramach otrzymanego dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Projekt realizowany jest w partnerstwie z Podkarpacką Fundacją Rozwoju Regionalnego w Mielcu. W trakcie uroczystości Burmistrz Kolbuszowej i Prezes Fundacji podpisali umowę na zarządzanie obiektem. 

Gruntownie przebudowany budynek przy ul. Narutowicza jest w pełni wyposażony i dostosowany do potrzeb osób starszych i z niepełnosprawnościami. Został udostępniony dla wypoczynku i rehabilitacji 30 seniorów i będzie funkcjonował od poniedziałku do piątku po osiem godzin dziennie. Seniorzy mają zapewniony dowóz, wyżywienie (śniadanie oraz dwudaniowe obiady), stałą opiekę oraz zajęcia rehabilitacyjne, zajęcia o charakterze rozwojowym, edukacyjnym i rekreacyjnym.

Do swojej dyspozycji seniorzy mają salę spotkań z aneksem kuchennym, pomieszczenie klubowe z kącikiem czytelniczym i komputerowym, salę ćwiczeń z szatnią i natryskiem oraz sale do indywidualnej terapii i wypoczynku. Budynek jest wyposażony w windę, a na zewnątrz znajduje się zadaszony taras. Seniorzy mogą korzystać także z ogrodu wypoczynkowego z altaną i deptakami spacerowymi oraz z nowo powstałych bulwarów nad Nilem w pobliżu budynku.

Obiekt funkcjonuje w ramach projektu „Dzienny Dom Pobytu Seniora”
dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Wartość Projektu - 1 815 724,80 PLN

Wysokość dofinansowania - 1 710 724,80 PLN

Zadanie pn. „Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek usługowy wraz z niezbędną infrastrukturą - Dom Pobytu Dziennego Seniora w Kolbuszowej”
zostało  dofinansowane  z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego
oraz Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020..

Wartość zadanie: 3 230 062,17 zł

Łączna wysokość dofinansowania: 2 400 206,65 zł

Ogłoszenie o rekrutacji uzupełniającej osób starszych do „Dziennego Domu Pobytu Seniora” w Kolbuszowej

Rekrutacja uzupełniająca do Dziennego Domu Pobytu Seniora
Rekrutacja uzupełniająca do Dziennego Domu Pobytu Seniora 

Na podstawie § 5 ust. 12 Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie ogłasza się rekrutację uzupełniającą do „Dziennego Domu Pobytu Seniora” w Kolbuszowej.

Osoby zainteresowane udziałem w zajęciach w „Dziennym Domu Pobytu Seniora” w Kolbuszowej proszone są o kontakt z pracownikami socjalnymi Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolbuszowej, ul. Obrońców Pokoju 21 a, w godzinach pracy Ośrodka: pn. 8.00 – 16.00, wt. – pt. 7.30 – 15.30, tel. 17 2271 133.

Dokumenty rekrutacyjne można składać od 12.05.2022 r. do 31.05.2022. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kolbuszowej.

Dokumenty rekrutacyjne są dostępne w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolbuszowej oraz do pobrania ze strony internetowej Ośrodka Pomocy w zakładce Dzienny Dom Pobytu Seniora – REKRUTACJA, a także na stronie Gminy Kolbuszowa oraz Podkarpackiej Fundacji Rozwoju Regionalnego w Mielcu.

Nowe zapytanie ofertowe na usługę transportu w Dziennym Domu Pobytu Seniora w Kolbuszowej

Nowe zapytanie ofertowe na usługę transportu w DDPS
Nowe zapytanie ofertowe na usługę transportu w DDPS 

Podkarpacka Fundacja Rozwoju Regionalnego w Mielcu w związku z realizacją projektu „Dzienny Dom Pobytu Seniora” nr RPPK.08.03.00-18-0022/20 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 oraz z budżetu Państwa, zaprasza do składania nowych ofert na usługę transportu w Dziennym Domu Pobytu Seniora w Kolbuszowej:

Zapytanie ofertowe nr 6/8.3/KOL/2022 na usługę transportu w Dziennym Domu Pobytu Seniora w Kolbuszowej [PDF, 1,07 MB]

Zapytanie ofertowe nr 6/8.3/KOL/2022 na usługę transportu w Dziennym Domu Pobytu Seniora w Kolbuszowej [DOCX, 130 KB]

Ogłoszenie wyboru wykonawcy usługi transportu do „Dziennego Domu Pobytu Seniora” w Kolbuszowej.

Ogłoszenie wyboru wykonawcy usługi transportu do DDPS
Ogłoszenie wyboru wykonawcy usługi transportu do DDPS 

Podkarpacka Fundacja Rozwoju Regionalnego w Mielcu  - Partner projektu „Dzienny Dom Pobytu Seniora” nr  RPPK.08.03.00-18-0022/20 publikuje protokół z procedury o udzielenie zamówienia w trybie zasady konkurencyjności wykonawcy usługi: TRANSPORT do „Dziennego Domu Pobytu Seniora” w Kolbuszowej.

Protokół z wyboru wykonawcy: TRANSPORT - PDF, 313 KB

Ogłoszenie o rekrutacji uzupełniającej osób starszych do „Dziennego Domu Pobytu Seniora” w Kolbuszowej

Rekrutacja uzupełniająca osób starszych do „Dziennego Domu Pobytu Seniora”
Rekrutacja uzupełniająca osób starszych do „Dziennego Domu Pobytu Seniora” 

Na podstawie § 5 ust. 12 Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie ogłasza się rekrutację uzupełniającą do „Dziennego Domu Pobytu Seniora” w  Kolbuszowej.

Osoby zainteresowane udziałem w zajęciach w „Dziennym Domu Pobytu Seniora” w Kolbuszowej proszone są o kontakt z pracownikami socjalnymi Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolbuszowej, ul. Obrońców Pokoju 21 a, w godzinach pracy Ośrodka: pn. 8.00 – 16.00, wt. – pt. 7.30 – 15.30, tel. 17 2271 133.

Dokumenty rekrutacyjne można składać od 11.07.2022 r. do 22.07.2022 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kolbuszowej.

Dokumenty rekrutacyjne są dostępne w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolbuszowej oraz do pobrania ze strony internetowej Ośrodka Pomocy w zakładce Dzienny Dom Pobytu Seniora – REKRUTACJA, a także na stronie Gminy Kolbuszowa oraz Podkarpackiej Fundacji Rozwoju Regionalnego w Mielcu.

Osoby zainteresowane zapraszamy na dni otwarte do Dziennego Domu Pobytu Seniora
w Kolbuszowej przy ul. Narutowicza 8, w dniach 15 lipca br. (piątek) oraz 19 lipca br. (wtorek) w godz. funkcjonowania placówki (8.00 – 16.00), podczas których będzie możliwość rozmowy z pracownikami Domu Seniora, zapoznania się z funkcjonowaniem placówki, a także obejrzenia obiektu.

Ogłoszenie o rekrutacji uzupełniającej osób starszych do „Dziennego Domu Pobytu Seniora” w Kolbuszowej

Ogłoszenie o rekrutacji uzupełniającej osób starszych do DDPS
Ogłoszenie o rekrutacji uzupełniającej osób starszych do DDPS 

Na podstawie § 5 ust. 12 Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie ogłasza się rekrutację uzupełniającą do „Dziennego Domu Pobytu Seniora” w  Kolbuszowej.

Osoby zainteresowane udziałem w zajęciach w „Dziennym Domu Pobytu Seniora” w Kolbuszowej proszone są o kontakt z pracownikami socjalnymi Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolbuszowej, ul. Obrońców Pokoju 21 a, w godzinach pracy Ośrodka: pn. 8.00 – 16.00, wt. – pt. 7.30 – 15.30, tel. 17 2271 133.

Dokumenty rekrutacyjne można składać od 08.08.2022 r. do 19.08.2022 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kolbuszowej.

Dokumenty rekrutacyjne są dostępne w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolbuszowej oraz do pobrania ze strony internetowej Ośrodka Pomocy w zakładce Dzienny Dom Pobytu Seniora – REKRUTACJA, a także na stronie Gminy Kolbuszowa oraz Podkarpackiej Fundacji Rozwoju Regionalnego w Mielcu.

Osoby zainteresowane zapraszamy do Dziennego Domu Pobytu Seniora w Kolbuszowej przy ul. Narutowicza 8, w godz. funkcjonowania placówki (8.00 – 16.00), podczas których będzie możliwość rozmowy z pracownikami Domu Seniora, zapoznania się z funkcjonowaniem placówki, a także obejrzenia obiektu.

Ogłoszenie o rekrutacji uzupełniającej osób starszych do „Dziennego Domu Pobytu Seniora” w Kolbuszowej

 

Na podstawie § 5 ust. 12 Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie ogłasza się rekrutację uzupełniającą do „Dziennego Domu Pobytu Seniora” w  Kolbuszowej.

Osoby zainteresowane udziałem w zajęciach w „Dziennym Domu Pobytu Seniora” w Kolbuszowej proszone są o kontakt z pracownikami socjalnymi Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolbuszowej, ul. Obrońców Pokoju 21 a, w godzinach pracy Ośrodka: pn. 8.00 – 16.00, wt. – pt. 7.30 – 15.30, tel. 17 2271 133.

Dokumenty rekrutacyjne można składać od 07.11.2022 r. do 16.11.2022 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kolbuszowej.

Dokumenty rekrutacyjne są dostępne w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolbuszowej oraz do pobrania ze strony internetowej Ośrodka Pomocy w zakładce Dzienny Dom Pobytu Seniora – REKRUTACJA, a także na stronie Gminy Kolbuszowa oraz Podkarpackiej Fundacji Rozwoju Regionalnego w Mielcu.

Osoby zainteresowane zapraszamy do Dziennego Domu Pobytu Seniora w Kolbuszowej przy ul. Narutowicza 8, w godz. funkcjonowania placówki (8.00 – 16.00), podczas których będzie możliwość rozmowy z pracownikami Domu Seniora, zapoznania się z funkcjonowaniem placówki, a także obejrzenia obiektu.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 7/8.3/KOL/2022 na usługę transportu w Dziennym Domu Pobytu Seniora w Kolbuszowej

Zapytanie ofertowe do DDPS 
Zapytanie ofertowe do DDPS  

Podkarpacka Fundacja Rozwoju Regionalnego w Mielcu  w związku z realizacją projektu „Dzienny Dom Pobytu Seniora” nr RPPK.08.03.00-18-0022/20 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 oraz z budżetu Państwa, zaprasza do składania nowych ofert na usługę transportu w Dziennym Domu Pobytu Seniora w Kolbuszowej:

Ogłoszenie o rekrutacji uzupełniającej osób starszych do „Dziennego Domu Pobytu Seniora” w Kolbuszowej

Ogłoszenie o rekrutacji uzupełniającej do DDPS 
Ogłoszenie o rekrutacji uzupełniającej do DDPS  

Na podstawie § 5 ust. 12 Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie ogłasza się rekrutację uzupełniającą do „Dziennego Domu Pobytu Seniora” w  Kolbuszowej.

Osoby zainteresowane udziałem w zajęciach w „Dziennym Domu Pobytu Seniora” w Kolbuszowej proszone są o kontakt z pracownikami socjalnymi Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolbuszowej, ul. Obrońców Pokoju 21 a, w godzinach pracy Ośrodka: pn. 8.00 – 16.00, wt. – pt. 7.30 – 15.30, tel. 17 2271 133.

Dokumenty rekrutacyjne można składać od 16.01.2023 r. do 27.01.2023 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kolbuszowej.

Dokumenty rekrutacyjne są dostępne w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolbuszowej oraz do pobrania ze strony internetowej Ośrodka Pomocy w zakładce Dzienny Dom Pobytu Seniora – REKRUTACJA, a także na stronie Gminy Kolbuszowa oraz Podkarpackiej Fundacji Rozwoju Regionalnego w Mielcu.

Osoby zainteresowane zapraszamy do Dziennego Domu Pobytu Seniora
w Kolbuszowej przy ul. Narutowicza 8, w godz. funkcjonowania placówki (8.00 – 16.00), podczas których będzie możliwość rozmowy z pracownikami Domu Seniora, zapoznania się z funkcjonowaniem placówki, a także obejrzenia obiektu.

Ogłoszenie o rekrutacji uzupełniającej osób starszych do „Dziennego Domu Pobytu Seniora” w Kolbuszowej

Ogłoszenie o rekrutacji uzupełniającej do DDPS
Ogłoszenie o rekrutacji uzupełniającej do DDPS 

Na podstawie § 5 ust. 12 Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie ogłasza się rekrutację uzupełniającą do „Dziennego Domu Pobytu Seniora” w  Kolbuszowej.

Osoby zainteresowane udziałem w zajęciach w „Dziennym Domu Pobytu Seniora” w Kolbuszowej proszone są o kontakt z pracownikami socjalnymi Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolbuszowej, ul. Obrońców Pokoju 21 a, w godzinach pracy Ośrodka: pn. 8.00 – 16.00, wt. – pt. 7.30 – 15.30, tel. 17 2271 133.

Dokumenty rekrutacyjne można składać od 22.02.2023 r. do 03.03.2023 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kolbuszowej.

Dokumenty rekrutacyjne są dostępne w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolbuszowej oraz do pobrania ze strony internetowej Ośrodka Pomocy w zakładce Dzienny Dom Pobytu Seniora – REKRUTACJA, a także na stronie Gminy Kolbuszowa oraz Podkarpackiej Fundacji Rozwoju Regionalnego w Mielcu.

Osoby zainteresowane zapraszamy do Dziennego Domu Pobytu Seniora w Kolbuszowej przy ul. Narutowicza 8, w godz. funkcjonowania placówki (8.00 – 16.00), podczas których będzie możliwość rozmowy z pracownikami Domu Seniora, zapoznania się z funkcjonowaniem placówki, a także obejrzenia obiektu.

Ogłoszenie o rekrutacji uzupełniającej osób starszych do „Dziennego Domu Pobytu Seniora” w Kolbuszowej

Ogłoszenie o rekrutacji uzupełniającej do DDPS
Ogłoszenie o rekrutacji uzupełniającej do DDPS 

Na podstawie § 5 ust. 12 Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie ogłasza się rekrutację uzupełniającą do „Dziennego Domu Pobytu Seniora” w  Kolbuszowej.

Osoby zainteresowane udziałem w zajęciach w „Dziennym Domu Pobytu Seniora” w Kolbuszowej proszone są o kontakt z pracownikami socjalnymi Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolbuszowej, ul. Obrońców Pokoju 21 a, w godzinach pracy Ośrodka: pn. 8.00 – 16.00, wt. – pt. 7.30 – 15.30, tel. 17 2271 133.

Dokumenty rekrutacyjne można składać od 13.04.2023 r. do 21.04.2023 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kolbuszowej.

Dokumenty rekrutacyjne są dostępne w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolbuszowej oraz do pobrania ze strony internetowej Ośrodka Pomocy w zakładce Dzienny Dom Pobytu Seniora – REKRUTACJA, a także na stronie Gminy Kolbuszowa oraz Podkarpackiej Fundacji Rozwoju Regionalnego w Mielcu.

Osoby zainteresowane zapraszamy do Dziennego Domu Pobytu Seniora w Kolbuszowej przy ul. Narutowicza 8, w godz. funkcjonowania placówki (8.00 – 16.00), podczas których będzie możliwość rozmowy z pracownikami Domu Seniora, zapoznania się z funkcjonowaniem placówki, a także obejrzenia obiektu.

Ogłoszenie o rekrutacji uzupełniającej osób starszych do „Dziennego Domu Pobytu Seniora” w Kolbuszowej

Ogłoszenie o rekrutacji uzupełniającej do DDPS
Ogłoszenie o rekrutacji uzupełniającej do DDPS 

Na podstawie § 5 ust. 12 Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie ogłasza się rekrutację uzupełniającą do „Dziennego Domu Pobytu Seniora” w  Kolbuszowej.

Osoby zainteresowane udziałem w zajęciach w „Dziennym Domu Pobytu Seniora” w Kolbuszowej proszone są o kontakt z pracownikami socjalnymi Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolbuszowej, ul. Obrońców Pokoju 21 a, w godzinach pracy Ośrodka: pn. 8.00 – 16.00, wt. – pt. 7.30 – 15.30, tel. 17 2271 133.

Dokumenty rekrutacyjne można składać od 26.04.2023 r. do 19.05.2023 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kolbuszowej.

Dokumenty rekrutacyjne są dostępne w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolbuszowej oraz do pobrania ze strony internetowej Ośrodka Pomocy w zakładce Dzienny Dom Pobytu Seniora – REKRUTACJA, a także na stronie Gminy Kolbuszowa oraz Podkarpackiej Fundacji Rozwoju Regionalnego w Mielcu.

Osoby zainteresowane zapraszamy do Dziennego Domu Pobytu Seniora w Kolbuszowej przy ul. Narutowicza 8, w godz. funkcjonowania placówki (8.00 – 16.00), podczas których będzie możliwość rozmowy z pracownikami Domu Seniora, zapoznania się z funkcjonowaniem placówki, a także obejrzenia obiektu.

Ogłoszenie o rekrutacji uzupełniającej osób starszych do „Dziennego Domu Pobytu Seniora” w Kolbuszowej

Ogłoszenie o rekrutacji uzupełniającej do DDPS
Ogłoszenie o rekrutacji uzupełniającej do DDPS 

Na podstawie § 5 ust. 12 Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie ogłasza się rekrutację uzupełniającą do „Dziennego Domu Pobytu Seniora” w  Kolbuszowej.

Osoby zainteresowane udziałem w zajęciach w „Dziennym Domu Pobytu Seniora” w Kolbuszowej proszone są o kontakt z pracownikami socjalnymi Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolbuszowej, ul. Obrońców Pokoju 21 a, w godzinach pracy Ośrodka: pn. 8.00 – 16.00, wt. – pt. 7.30 – 15.30, tel. 17 2271 133.

Dokumenty rekrutacyjne można składać od 29.05.2023 r. do 16.06.2023 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kolbuszowej.

Dokumenty rekrutacyjne są dostępne w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolbuszowej oraz do pobrania ze strony internetowej Ośrodka Pomocy w zakładce Dzienny Dom Pobytu Seniora – REKRUTACJA, a także na stronie Gminy Kolbuszowa oraz Podkarpackiej Fundacji Rozwoju Regionalnego w Mielcu.

Osoby zainteresowane zapraszamy do Dziennego Domu Pobytu Seniora w Kolbuszowej przy ul. Narutowicza 8, w godz. funkcjonowania placówki (8.00 – 16.00), podczas których będzie możliwość rozmowy z pracownikami Domu Seniora, zapoznania się z funkcjonowaniem placówki, a także obejrzenia obiektu.

Ogłoszenie o rekrutacji uzupełniającej

Rekrutacja uzupełniająca do „Dziennego Domu Pobytu Seniora”
Rekrutacja uzupełniająca do „Dziennego Domu Pobytu Seniora” 

Na podstawie § 5 ust. 12 Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie ogłasza się rekrutację uzupełniającą do „Dziennego Domu Pobytu Seniora” w  Kolbuszowej.

Osoby zainteresowane udziałem w zajęciach w „Dziennym Domu Pobytu Seniora” w Kolbuszowej proszone są o kontakt z pracownikami socjalnymi Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolbuszowej, ul. Obrońców Pokoju 21 a, w godzinach pracy Ośrodka: pn. 8.00 – 16.00, wt. – pt. 7.30 – 15.30, tel. 17 2271 133.

Dokumenty rekrutacyjne można składać od 08.08.2023 r. do 22.08.2023 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kolbuszowej.

Dokumenty rekrutacyjne są dostępne w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolbuszowej oraz do pobrania ze strony internetowej Ośrodka Pomocy w zakładce Dzienny Dom Pobytu Seniora – REKRUTACJA, a także na stronie Gminy Kolbuszowa oraz Podkarpackiej Fundacji Rozwoju Regionalnego w Mielcu.

Osoby zainteresowane zapraszamy do Dziennego Domu Pobytu Seniora w Kolbuszowej przy ul. Narutowicza 8, w godz. funkcjonowania placówki (8.00 – 16.00), podczas których będzie możliwość rozmowy z pracownikami Domu Seniora, zapoznania się z funkcjonowaniem placówki, a także obejrzenia obiektu.

Rekrutacja do ośrodka wsparcia – „Dom Seniora nad Nilem”- Dzienny Dom Pobytu Seniora w Kolbuszowej

Rekrutacja do Dziennego Domu Pobytu Seniora
Rekrutacja do Dziennego Domu Pobytu Seniora 

„Dom Seniora nad Nilem” - Dzienny Dom Pobytu Seniora w Kolbuszowej jako ośrodek wsparcia funkcjonujący przy Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kolbuszowej zaprasza mieszkańców Gminy Kolbuszowa, potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, którzy ukończyli 60 lat do udziału w zajęciach.

Liczba miejsc od 1.10.2023 r. - 33

Zapewniamy m.in.:

 • ciepły posiłek (obiad)
 • dowóz do ośrodka wsparcia z miejsca zamieszkania i z powrotem
 • usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne, w tym m.in. pomoc w utrzymaniu higieny osobistej
 • pomoc w codziennym funkcjonowaniu i radzeniu sobie z podstawowymi czynnościami
 • zajęcia zwiększające sprawność fizyczną
 • zajęcia kulturalno-oświatowe
 • zajęcia sportowo – rekreacyjne
 • zajęcia wspomagające pamięć i koncentrację
 • zajęcia rozwijające zainteresowania uczestników
 • opiekę i wsparcie wykwalifikowanej kadry

Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu z pracownikami socjalnymi Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolbuszowej przy ul. Obrońców Pokoju 21 a, tel. 17 2271 133.

Dokumenty rekrutacyjne można składać od 02 do 20 października br. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kolbuszowej przy ul. Obrońców Pokoju 21a.

Dokumenty rekrutacyjne są dostępne w siedzibie Ośrodka oraz do pobrania ze strony internetowej Ośrodka.

Rekrutacja do ośrodka wsparcia - Dzienny Dom „SENIOR+” w Hucie Przedborskiej

Rekrutacja do ośrodka wsparcia - Dzienny Dom „SENIOR+” w Hucie Przedborskiej
Rekrutacja do ośrodka wsparcia - Dzienny Dom „SENIOR+” w Hucie Przedborskiej 

Dzienny Dom „SENIOR+” w Hucie Przedborskiej jako ośrodek wsparcia funkcjonujący przy Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kolbuszowej  zaprasza mieszkańców Gminy Kolbuszowa, nieaktywnych zawodowo, którzy ukończyli 60 lat do udziału w zajęciach. Liczba dostępnych miejsc na dzień 02.11.2023 r. - 5

Zapewniamy m.in.:

 • ciepły posiłek (obiad)
 • dowóz do ośrodka wsparcia z miejsca zamieszkania i z powrotem
 • usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne, w tym m.in. pomoc w utrzymaniu higieny osobistej
 • pomoc w codziennym funkcjonowaniu i radzeniu sobie z podstawowymi czynnościami
 • zajęcia zwiększające sprawność fizyczną
 • zajęcia kulturalno-oświatowe
 • zajęcia sportowo – rekreacyjne
 • zajęcia wspomagające pamięć i koncentrację
 • zajęcia rozwijające zainteresowania uczestników
 • opiekę i wsparcie wykwalifikowanej kadry

Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu z pracownikami socjalnymi Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolbuszowej przy ul. Obrońców Pokoju 21 a, tel. 17 2271 133.

Dokumenty rekrutacyjne można składać od 02 do 20 listopada br. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kolbuszowej przy ul. Obrońców Pokoju 21a.

Dokumenty rekrutacyjne są dostępne w siedzibie Ośrodka oraz do pobrania ze strony internetowej Ośrodka.

Rekrutacja do ośrodka wsparcia – „Dom Seniora Nad Nilem”- Dzienny Dom Pobytu Seniora w Kolbuszowej

Rekrutacja do ośrodka wsparcia – „Dom Seniora Nad Nilem”- Dzienny Dom Pobytu Seniora w Kolbuszowej
Rekrutacja do ośrodka wsparcia – „Dom Seniora Nad Nilem”- Dzienny Dom Pobytu Seniora w Kolbuszowej 

„Dom Seniora nad Nilem” - Dzienny Dom Pobytu Seniora w Kolbuszowej jako ośrodek wsparcia funkcjonujący przy Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kolbuszowej zaprasza mieszkańców Gminy Kolbuszowa, potrzebujących wsparcia
w codziennym funkcjonowaniu, którzy ukończyli 60 lat
do udziału w zajęciach.

Liczba miejsc od 1.10.2023 r. - 33

Zapewniamy m.in.:

 • ciepły posiłek (obiad)
 • dowóz do ośrodka wsparcia z miejsca zamieszkania i z powrotem
 • usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne, w tym m.in. pomoc w utrzymaniu higieny osobistej
 • pomoc w codziennym funkcjonowaniu i radzeniu sobie z podstawowymi czynnościami
 • zajęcia zwiększające sprawność fizyczną
 • zajęcia kulturalno-oświatowe
 • zajęcia sportowo – rekreacyjne
 • zajęcia wspomagające pamięć i koncentrację
 • zajęcia rozwijające zainteresowania uczestników
 • opiekę i wsparcie wykwalifikowanej kadry

Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu z pracownikami socjalnymi Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolbuszowej przy ul. Obrońców Pokoju 21 a, tel. 17 2271 133.

Dokumenty rekrutacyjne można składać od 02 do 20 listopada br. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kolbuszowej przy ul. Obrońców Pokoju 21a.

Dokumenty rekrutacyjne są dostępne w siedzibie Ośrodka oraz do pobrania ze strony internetowej Ośrodka.

Rekrutacja do „Domu Seniora Nad Nilem”- Dziennego Domu Pobytu Seniora w Kolbuszowej

Rekrutacja do „Dziennego Domu Pobytu Seniora”
Rekrutacja do „Dziennego Domu Pobytu Seniora” 

„Dom Seniora nad Nilem” - Dzienny Dom Pobytu Seniora w Kolbuszowej jako ośrodek wsparcia funkcjonujący przy Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kolbuszowej zaprasza mieszkańców Gminy Kolbuszowa, którzy ukończyli 60 lat do udziału w zajęciach domu.

Liczba miejsc od 1.10.2023 r. - 33

W ramach uczestnictwa dom zapewnia:

 • ciepły posiłek (obiad)
 • dowóz do ośrodka wsparcia z miejsca zamieszkania i z powrotem
 • usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne, w tym m.in. pomoc w utrzymaniu higieny osobistej
 • pomoc w codziennym funkcjonowaniu i radzeniu sobie z podstawowymi czynnościami
 • zajęcia zwiększające sprawność fizyczną
 • zajęcia kulturalno-oświatowe
 • zajęcia sportowo – rekreacyjne
 • zajęcia wspomagające pamięć i koncentrację
 • zajęcia rozwijające zainteresowania uczestników
 • opiekę i wsparcie wykwalifikowanej kadry

Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu z domem seniora w Kolbuszowej pod nr 17 749 85 66 oraz 603 638 098

oraz z pracownikami socjalnymi Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolbuszowej przy ul. Obrońców Pokoju 21 a, el. 17 2271 133.

Dokumenty rekrutacyjne można składać od 01 do 19 grudnia br. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kolbuszowej przy ul. Obrońców Pokoju 21a.

Dokumenty rekrutacyjne są dostępne w Domu Seniora Nad Nilem w Kolbuszowej, w siedzibie Ośrodka Pomocy w Kolbuszowej oraz do pobrania ze strony internetowej Ośrodka.