Gmina Kolbuszowa
Obrońców Pokoju 21
36-100 Kolbuszowa
e-mail: um@ekolbuszowa.pl
www: kolbuszowa.pl
Data wydruku: 2023-09-25 22:18:38

O programie

Informacja o programie Czyste powietrze

„Czyste powietrze” to program, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę nieefektywnych źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

W ramach programu istnieje możliwość uzyskania dofinansowania do:

  1. wymiany źródeł ciepła (w tym instalacji c.o. i c.w.u.),
  2. docieplenie przegród budowlanych,
  3. wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
  4. dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej.

Program skierowany jest do osób fizycznych, które są właścicielami/współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w takim budynku lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą.

W przypadku współwłasności wniosek składa tylko jeden ze współwłaścicieli za zgodą wszystkich pozostałych współwłaścicieli na realizację przedsięwzięcia.

Aktualnie obowiązujący formularz wniosku wraz z załącznikami oraz instrukcją jego wypełniania dostępne są na Portalu Beneficjenta lub w serwisie „gov.pl”.


WYMAGANA DOKUMENTACJA