Gmina Kolbuszowa
Obrońców Pokoju 21
36-100 Kolbuszowa
e-mail: um@ekolbuszowa.pl
www: kolbuszowa.pl
Data wydruku: 2023-09-25 21:03:14

Aktualności


Przypomnienie- Rozliczenie wniosku w ramach projektu – „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”

Przypomnienie
Przypomnienie 

Procedura monitorowania utrzymania efektów projektu Cyfrowa Gmina -Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR”

Rodzic/opiekun prawny/pełnoletni uczeń zobowiązuje się do składania pisemnych oświadczeń o wykorzystaniu sprzętu zgodnie z przeznaczeniem nie rzadziej niż co 6 miesięcy począwszy od dnia przekazania sprzętu.

Przykładowe oświadczenie poniżej.