Gmina Kolbuszowa
Obrońców Pokoju 21
36-100 Kolbuszowa
e-mail: um@ekolbuszowa.pl
www: kolbuszowa.pl
Data wydruku: 2023-09-25 21:21:56

Aktualności


Plan Gospodarki Niskoemisyjnej - Ankieta dla mieszkańców Gminy Kolbuszowa

Ankieta
Ankieta 

Szanowni Mieszkańcy Gminy Kolbuszowa,

Gmina Kolbuszowa zobowiązana przepisami ustawy „Prawo Ochrony Środowiska” podjęła działania zmierzające do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej.

W związku z powyższym, zwracam się z prośbą do każdego właściciela/zarządcy nieruchomości z terenu gminy Kolbuszowa o wypełnienie ankiety (link poniżej).

Pozyskane informacje pozwolą na prawidłowe i rzetelne ustalenie działań, jakie należy podjąć w perspektywie przyszłych lat.

Poprawnie opracowany dokument, przyjęty przez Radę Miejską w Kolbuszowej pozwoli na podejmowanie działań z zakresu ograniczenia niskiej emisji i poprawy jakości środowiska, w którym żyjemy.  

https://forms.gle/oNuvdJ71UGbP1rZL6

Ankieta jest anonimowa. Informacje przekazane przez osoby biorące udział w badaniu są objęte tajemnicą i będą rozpowszechniane wyłącznie w formie ogólnych zestawień, uniemożliwiających Państwa identyfikację.

Termin odesłania ankiety – do 9 czerwca 2023r.

W przypadku ewentualnych niejasności lub potrzeby pozyskania dodatkowych informacji, prosimy o kontakt z Referatem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, pod nr tel. 17 2271 333 wew. 340.

Z góry dziękujemy za czas poświęcony na udział w badaniu.

 

Burmistrz Kolbuszowej