Gmina Kolbuszowa
Obrońców Pokoju 21
36-100 Kolbuszowa
e-mail: um@ekolbuszowa.pl
www: kolbuszowa.pl
Data wydruku: 2023-09-25 21:06:53

Biznes


Inwestycje w Gminie Kolbuszowa

Budowa chodnika w miejscowości Kupno
Budowa chodnika w miejscowości Kupno 

Budowa chodnika w miejscowości Kupno

Rozpoczęto budowę chodnika w miejscowości Kupno wraz z przebudową infrastruktury towarzyszącej. Długość budowanego chodnika to 300 metrów. Zakres prac obejmuje zakrycie istniejącego rowu przydrożnego oraz przebudowę zjazdów indywidulanych i publicznych.

Przewidziany termin zakończenia prac to 30.06.2015 r.

Koszt wykonania inwestycji 117 919 zł

"Rozbudowa, przebudowa drogi gminnej wraz z przebudową zjazdu z drogi powiatowej Werynia - Kłapówka oraz budowa miejsc postojowych i chodnika w miejscowości Werynia" oraz „Utwardzenie placu wraz z wyznaczeniem miejsc postojowych w miejscowości Domatków".

Przebudowa drogi gminnej oraz budowa miejsc postojowych i chodnika w Weryni

Dobiegają końca roboty przy przebudowie drogi gminnej oraz budowie miejsc postojowych i chodnika w Weryni. Przebudowywana droga o długości 120 metrów rozpoczyna się na zjeździe publicznym z drogi powiatowej Werynia – Kłapówka przy kościele w Weryni. W ciągu przebudowywanej drogi przewidziano wykonanie kratek ściekowych przejmujących wody opadowo roztopowe z powierzchni drogi oraz miejsc postojowych do istniejącej kanalizacji deszczowej oraz nowej kanalizacji o długości 38 metrów zaprojektowanej celem lepszego odprowadzania wód opadowych.

Zakres robót obejmuje również budowę miejsc postojowych oraz chodnika dla pieszych.

W obrębie przebudowanej drogi przewidziano dojście do miejsc postojowych, zabudowy i do kościoła za pomocą chodnika. Chodnik będzie miał długość 110 metrów i szerokość 2 metry. Nawierzchnia chodnika zostanie wykonana z kostki kolorowej.

Zaprojektowano 41 miejsc postojowych w tym 2 miejsca dla osób niepełnosprawnych. Dojazd do miejsc postojowych odbywa się z drogi gminnej.

Koszt wykonania inwestycji 238 252 zł

Budowa chodnika w miejscowości Kupno Budowa chodnika w miejscowości Kupno Budowa chodnika w miejscowości Kupno

Utwardzenie placu wraz z wyznaczeniem miejsc postojowych w miejscowości Domatków

Końcowe prace wykonywane są także przy utwardzaniu placu przy budynku OSP w miejscowości Domatków. Zakres prac obejmuje utwardzenie placu o powierzchni ok.900 m2 wraz z budową 11 miejsc postojowych, budowę zjazdu publicznego na drogę powiatową, odwodnienie placu przyłączem do kanalizacji deszczowej oraz budowę altany.

Planowany termin zakończenia inwestycji w Weryni oraz Domatkowie to 28.02.2015 r.

Koszt wykonania inwestycji 129 00 zł

Utwardzenie placu wraz z wyznaczeniem miejsc postojowych w miejscowości Domatków Utwardzenie placu wraz z wyznaczeniem miejsc postojowych w miejscowości Domatków Utwardzenie placu wraz z wyznaczeniem miejsc postojowych w miejscowości Domatków

Rozbudowa szkoły podstawowej w Weryni

Kontynuowane są prace przy rozbudowie Szkoły Podstawowej w Weryni o salę gimnastyczną z zapleczem i łącznikiem oraz zespół przedszkola.

W dobudowanej części znajdować się będzie sala gimnastyczna z zapleczem szatniowo – sanitarnym zlokalizowanym w łączniku, w skład którego wchodzi: szatnia męska, umywalnia męska, WC, pokój trenera, umywalnia/szatnia oraz korytarz a także budowa przedszkola.

Obecnie stawiane są mury sali gimnastycznej oraz wykonywane są roboty fundamentowe na łączniku.

Planowany termin ukończenia inwestycji to koniec czerwca 2016 roku.

Rozbudowa szkoły podstawowej w Weryni Rozbudowa szkoły podstawowej w Weryni Rozbudowa szkoły podstawowej w Weryni

Przegląd inwestycji

Budowa chodnika w miejscowości Kupno
Budowa chodnika w miejscowości Kupno 

Budowa chodnika w miejscowości Kupno
Zakończono I etap budowy chodnika w miejscowości Kupno wraz z przebudową infrastruktury towarzyszącej. Długość wybudowanego chodnika to 300 metrów. Zakres prac obejmował zakrycie istniejącego rowu przydrożnego oraz przebudowę zjazdów indywidulanych i publicznych.

Budowa chodnika w miejscowości Kupno Budowa chodnika w miejscowości Kupno

Rozbudowa szkoły podstawowej w Weryni

Kontynuowane są prace przy rozbudowie Szkoły Podstawowej w Weryni. W dobudowanej części znajdować się będzie sala gimnastyczna z zapleczem szatniowo – sanitarnym zlokalizowanym w łączniku oraz przedszkole.
Obecnie trwają roboty stanu surowego. W budynku przedszkola wykonywane są fundamenty, oraz strop nad parterem łącznika. Przebudowana została sieć kanalizacyjna i przyłącz wodociągowy. Planowany termin ukończenia inwestycji to koniec czerwca 2016 roku.

Rozbudowa szkoły podstawowej w Weryni Rozbudowa szkoły podstawowej w Weryni Rozbudowa szkoły podstawowej w Weryni

Budowa kanalizacji

Ruszyły roboty związane z porządkowaniem gospodarki wodno-ściekowej. Obecnie roboty prowadzone są na ul. Popiełuszki oraz Kolbuszowej Górnej.

W ramach inwestycji zostanie:

 • przebudowana kanalizacja ogólnospławna w zlewni ulic Wojska Polskiego, Matejki, Szopena, Bytnara, Obrońców Pokoju w Kolbuszowej na system kanalizacji rozdzielczej
 • wybudowana kanalizacja sanitarna w Kolbuszowej Górnej - etap II
 • wymiana i modernizacja węzła higienizacji osadu na oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w Kolbuszowej Dolnej.

Ponadto w ramach projektu przebudowana zostanie kanalizacja ogólnospławna w zlewni ul. Partyzantów na system kanalizacji rozdzielczej oraz w rejonie ul. 22-go Lipca. Inwestycje zrealizowane zostaną w 2015.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.

Budowa kanalizacji Budowa kanalizacji Budowa kanalizacji

Przegląd inwestycji

Budowa kanalizacji
Budowa kanalizacji 

Budowa kanalizacji

Dobiega końca jedna z głównych inwestycji br. związana z porządkowaniem gospodarki wodno-ściekowej. Obecnie na ukończeniu są prace związane z odtworzeniem rozebranych dróg i chodników.

W ramach inwestycji przebudowano kanalizację ogólnospławną w zlewni ulic Wojska Polskiego, Matejki, Szopena, Bytnara, Obrońców Pokoju w Kolbuszowej na system kanalizacji rozdzielczej, wykonano kanalizację sanitarną w Kolbuszowej Górnej etap II. Ponadto wymieniono i zmodernizowano węzeł higienizacji osadu na oczyszczalni ścieków w Kolbuszowej Dolnej.

Trwają prace przy przebudowie kanalizacji ogólnospławnej w zlewni ul. Partyzantów i Jana Pawła II na system kanalizacji rozdzielczej oraz kanalizacji ogólnospławnej w rejonie ul. 22-go Lipca.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.

Budowa kanalizacji Budowa kanalizacji Budowa kanalizacji

Rozbudowa szkoły podstawowej w Weryni

Kontynuowane są prace przy rozbudowie Szkoły Podstawowej w Weryni. W dobudowanej części znajdować się będzie sala gimnastyczna, przedszkole oraz łącznik z pomieszczeniami zaplecza szatniowo- sanitarnego, pomieszczenia dydaktyczne, socjalne i administracyjne.

Ukończono roboty przy konstrukcji dachu na budynku sali gimnastycznej, wykonano strop nad pomieszczeniami przedszkola oraz na drugiej kondygnacji łącznika. Trwają prace przy montażu dachu nad przedszkolem i łącznikiem oraz prace murarskie i instalacyjne. W pomieszczeniach położono instalację elektryczną. W kolejnych etapach wykonane zostaną tynki wewnętrzne i zewnętrzne, roboty malarskie i elewacyjne. Inwestycja zostanie zakończona w 2016 r.

Budowa kanalizacji Budowa kanalizacji Budowa kanalizacji

Przegląd inwestycji w gminie

Budowa chodnika w Kupnie
Budowa chodnika w Kupnie 

Inwestycje zrealizowane

Budowa chodnika w Kupnie
Zakończono prace przy budowie chodnika w Kupnie. Jest to kontynuacja chodnika wykonanego w poprzednich latach. Chodnik powstał na odcinku ok. 600 metrów w stronę kościoła. Koszt inwestycji wyniósł ponad 120 tys. złotych

 

Przebudowa kanalizacji w rejonie ul. Tyszkiewiczów

Ponad 190 tys. zł. kosztowała przebudowa kanalizacji deszczowej o długości 319 m w rejonie ul. Tyszkiewiczów w Kolbuszowej oraz w Kolbuszowej Dolnej.

Prace polegały na przebudowie istniejącego odcinka kanalizacji deszczowej oraz odtworzeniu nawierzchni chodników z kostki, parkingu o nawierzchni asfaltowej trawników z zasianiem trawy.


Przebudowa ul. 22 Lipca

Końcem września zakończono prace przy przebudowie ulicy 22 Lipca w Kolbuszowej. Zakres robót na odcinku 700 metrów obejmował: frezowanie istniejącej nawierzchni, ułożenie warstwy profilowanej, krawężników, warstwy wiążącej i ścieralnej z betonu asfaltowego, regulację studni. Koszt inwestycji to blisko 267 tys. złotych.

 

Remont Przedszkola oraz Domu Ludowego w Widełce

Zakończono modernizację przedszkola w Widełce. Prace przeprowadzono wewnątrz obiektu oraz wymieniono pokrycie dachowe. Koszt inwestycji wyniósł ponad 130 tys. zł.

Ponad 80 tys. zł. kosztował remont pokrycia dachowego na budynku Domu Ludowego w Widełce.

Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego w Weryni

W ramach projektu powstało boisko o wymiarach 48mx25m z nawierzchnią trawy syntetycznej obejmujące pełnowymiarowe boisko do piłki ręcznej oraz boisko do koszykówki, dwa boiska do siatkówki i kort tenisowy. Ponadto boiska zostały ogrodzone i oświetlone. Teren zostały ukształtowany i zagospodarowany. Na placu stanęły dwurzędowe trybuny na 100 miejsc.

Inwestycja sfinansowana została ze środków budżetu gminy z udziałem Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania inwestycyjnego w ramach Wojewódzkiego Wieloletniego Programu Rozwoju Bazy Sportowej.

Koszt inwestycji to 310 tys. zł.

                                    

Inwestycje w trakcie realizacji

 

Przebudowa dróg gminnych

Trwają prace przy remoncie drogi gminnej Widełka-Majdan na odcinku 460 m od skrzyżowania drogi powiatowej Widełka-Hucisko. Zakres prac obejmuje również  przebudowę  odcinka  sieci  gazowej, zabezpieczenie sieci wodociągowej i energetycznej. Przebudowana zostanie również droga gminna wewnętrzna Poręby Kupieńskie- Budy Głogowskie. Koszt przedsięwzięcia to 295 tys. zł.

 

Rozbudowa SP w Weryni

Dobiega końca rozbudowa Szkoły Podstawowej w Weryni. W dobudowanej części znajduje się sala gimnastyczna, przedszkole oraz łącznik z pomieszczeniami zaplecza szatniowo- sanitarnego, pomieszczenia dydaktyczne, socjalne i administracyjne. Inwestycja obejmuje również budowę zjazdu publicznego, wykonanie placów, dróg i chodników oraz nasadzenie zieleni. Wartość zadania to prawie 3,3 mln. zł. Inwestycja współfinansowana jest ze środków UE i Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Gmina Kolbuszowa realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pod nazwą „Rozwój infrastruktury przedszkolnej w gminie Kolbuszowa” oraz Rozwój infrastruktury sportowo – edukacyjnej oraz doposażenie placówek oświatowych w Gminie Kolbuszowa”

Projekt „Rozwój infrastruktury sportowo – edukacyjnej oraz doposażenie placówek oświatowych w Gminie Kolbuszowa” obejmuje zakup wyposażenia dydaktycznego dla wszystkich szkół podstawowych i gimnazjów z terenu gminy. Do placówek trafi 18 zestawów tablic interaktywnych (tablica, projektor, laptop), 1 ekran dotykowy oraz 24 zestawy klocków edukacyjnych umożliwiających układanie i programowanie oraz sterowanie wykonanymi modelami.

   

Rozbudowa ul. Wolskiej

Na ukończeniu są prace przy modernizacji ponad 3 km odcinka ul. Wolskiej. Wykonano odcinki kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy i kanalizację sanitarną z przyłączami w rejonie Parku Etnograficznego za kwotę 140 tys. zł. Odcinek kanalizacji deszczowej został wykonany od skrzyżowania z ul. Piłsudskiego do ul. Słonecznej.

W związku z rozbudową ulicy przebudowano również gazociąg na kwotę 284 tys. zł.

Prace drogowe przewidują wzmocnienia nawierzchni jezdni na odcinku od ul. Piłsudskiego do Skansenu, zjazdy, pobocza, chodniki z kostki brukowej, regulacja rowów, poszerzony chodnik z funkcją ścieżki rowerowej oraz oznakowanie.

Całkowity koszt modernizacji drogi wyniesie ponad 2,5 mln. Środki na realizację inwestycji pochodzą ze środków gminy, z budżetu państwa w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019 oraz UE w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

    

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

   

 

Planowane Inwestycje

ogłoszone przetargi:

 • Rozbudowa drogi gminnej - ul. Piaskowej. Planuje się wykonanie kanalizacji deszczowej oraz nawierzchni z betonu asfaltowego. Planowane zakończenie robót do 10.12.2016r.
 • Kontynuacja budowy chodnika w Kupnie. Zakres robót obejmuje przykrycie rowu przydrożnego, ułożenie krawężnika, ułożenie chodnika z kostki betonowej na krytym rowie. Planowane zakończenie robót do 10.12.2016 r.
 • Remont chodnika w pasie drogowym ul. Szopena od ul. Grunwaldzkiej w Kolbuszowej na odcinku ok. 140 metrów.
 • Przebudowa drogi wewnętrznej do Szkoły Podstawowej w Przedborzu. Zakres robót obejmuje: profilowanie istniejącej podbudowy, wykonanie warstwy wyrównawczej z kruszywa łamanego, ułożenie warstwy wiążącej z i ścieralnej z betonu asfaltowego. Planowane zakończenie robót do10.12.2016 r.
 • Został ogłoszony przetarg na remont byłej synagogi. Dyrekcja biblioteki złożyła wniosek i uzyskała dofinansowanie na kwotę ok. 2 mln złotych. Pieniądze trafią nie tylko na remont budynku dawnej synagogi, ale też na zorganizowanie w nim oddziału edukacji regionalnej i kulturalnej biblioteki. Remont ma zakończyć się pod koniec 2018 roku. Wkład pieniężny Gminy Kolbuszowa to kwota ponad 300 tys. złotych. Przy realizacji inwestycji Gmina Kolbuszowa występuje jako inwestor zastępczy.

Ponadto

 • Odbyło się otwarcie ofert na przebudowę kanalizacji deszczowej o długości 135 m w rejonie ul. Targowej w Kolbuszowej. Zadanie częściowo finansowane przez Urząd Wojewódzki w kwocie 120 tys. złotych tytułem usuwania skutków klęski żywiołowej – wystąpienie szkód w infrastrukturze komunalnej. Planowane zakończenie robót do 10.12.2016r.
 • We wrześniu br. został złożony wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 na rozbudowę drogi gminnej ul. Jana Pawła II w Kolbuszowej.
 • Została podpisana umowa o dofinasowanie projektu pn. Budowa drogi gminnej publicznej w Kolbuszowej Dolnej”. Wartość zadania wyniesie blisko 750 tys. zł. a dofinansowanie 380 tys. zł. Realizację zadania planuje się na 2017 r.

REKRUTACJA DO PROJEKTU

REKRUTACJA DO PROJEKTU
REKRUTACJA DO PROJEKTU 

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego „NIL” zaprasza do udziału w projekcie „BIZNESKLASA – wspieranie przedsiębiorczości w powiecie kolbuszowskim i ropczycko-sędziszowskim”.

Rekrutacja do projektu rozpocznie się 30 września 2016 r. i trwać będzie do 20 października 2016 r.

Dokumenty rekrutacyjne należy składać osobiście w Biurze Projektu w Kolbuszowej w siedzibie Stowarzyszenia „NIL” przy ul. Jana Pawła II 8 w godzinach 08:00-16:00

Więcej informacji dotyczących projektu uzyskają Państwo pod numerem telefonu 17 2270 258 oraz na stronie www.nil.kolbuszowa.pl

 

Projekt  adresowany jest do osób spełniających łącznie następujące kryteria:

1)      osoba bezrobotna (w tym długotrwale) lub bierna zawodowo,

2)      osoba zamieszkała w powiecie kolbuszowskim (według Kodeksu Cywilnego),

3)      osoba w wieku powyżej 29 roku życia (ukończone 30 lat).

W szczególności do udziału w projekcie zapraszamy osoby będące w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, tj. należące do co najmniej jednej z poniższych grup:

 • kobiety,
 • osoby długotrwale bezrobotne,
 • osoby niepełnosprawne,
 • osoby w wieku od 50 roku życia.

Uczestnikami projektu mogą być osoby, które zamierzają rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej na terenie województwa podkarpackiego.


Formy wsparcia zaplanowane w projektach:

 1. Szkolenie z zakresu rozpoczynania i prowadzenia działalności gospodarczej (48 godziny).
 2. Indywidualne doradztwo w zakresie opracowania biznes planu (5 godzin na Uczestnika).
 3. Wsparcie finansowe (jednorazowa dotacja inwestycyjna) w wysokości do 23 000,00 zł.
 4. Finansowe wsparcie pomostowe w wysokości 1 500,00 zł/m-c (przez pierwszych 6 miesięcy prowadzenia działalności).
 5. Wsparcia doradcze po zarejestrowaniu działalności gospodarczej dotyczące bieżącego prowadzenia firmy (3 godziny miesięcznie na Uczestnika przez 6 miesięcy).

Dla osób dojeżdżających na szkolenia i doradztwo zapewniony zostanie zwrot kosztów dojazdu, a  podczas szkolenia posiłek oraz materiały szkoleniowe.

Dokumenty rekrutacyjne dostępne są w Biurze Projektu oraz na stronie www.nil.kolbuszowa.pl

U D Z I A Ł   W   P R O J E K C I E   J E S T   B E Z P Ł A T N Y !!!

Projekt jest realizowany w ramach osi priorytetowej VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dofinansowanie projektu z UE: 2 714 263,35 zł

www.mapadotacji.gov.pl

Pliki do podrania

Przegląd inwestycji w gminie

Przebudowa dróg gminnych
Przebudowa dróg gminnych 

Przebudowa dróg gminnych

Dobiegają końca prace przy remoncie drogi gminnej Widełka-Majdan na odcinku 460 m od skrzyżowania drogi powiatowej Widełka-Hucisko. Zakres prac obejmuje również  przebudowę  odcinka  sieci  gazowej, zabezpieczenie sieci wodociągowej i energetycznej. Natomiast zakończyły się prace przy przebudowie drogi gminnej wewnętrznej Poręby Kupieńskie- Budy Głogowskie. Łączny koszt przedsięwzięcia to 295 tys. zł.

Budowa chodnika w Kupnie

Na początku listopada br. podpisana została umowa z Rejonowym Związkiem Spółek Wodnych w Kolbuszowej na wykonanie kolejnego odcinka chodnika w Kupnie.

Zakres robót obejmuje przykrycie rowu przydrożnego, ułożenie krawężnika, ułożenie chodnika z kostki betonowej na krytym rowie. Zakończenie robót zaplanowano do 12.12.2016 r. Koszt zadania to kwota ponad 63 tys. złotych

Remont ul. Szopena

W najbliższym czasie zostanie wyremontowany chodnik w pasie drogowym drogi gminnej ul. Szopena, strona lewa od ul. Grunwaldzkiej w Kolbuszowej na odcinku ok. 140 metrów. Wartość inwestycji to ponad 34 tys. złotych.

Modernizacja dróg dojazdowych

Zakończono prace przy modernizacji drogi do pól w obrębie Werynia. Zakres robót polegał na wykonaniu pełnej konstrukcji podbudowy oraz nawierzchni z materiału kamiennego, odmulenie rowów oraz utwardzenie poboczy. Prace wykonano na odcinku 400 metrów. Modernizacja finansowana jest przez Urząd Marszałkowski w Rzeszowie w kwocie 53 tys. złotych. Wartość prac to ponad 65 tys. złotych.

Rozbudowa ul. Wolskiej

Na ukończeniu są prace przy modernizacji ponad 3 km odcinka ul. Wolskiej. Wykonano odcinki kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy i kanalizację sanitarną z przyłączami w rejonie Parku Etnograficznego za kwotę 140 tys. zł.

W związku z rozbudową ulicy przebudowano również gazociąg na kwotę 284 tys. zł.

Prace drogowe przewidują wzmocnienia nawierzchni jezdni na odcinku od ul. Piłsudskiego do Skansenu, zjazdy, pobocza, chodniki z kostki brukowej, regulacja rowów, poszerzony chodnik z funkcją ścieżki rowerowej oraz oznakowanie.

Całkowity koszt modernizacji drogi wyniesie ponad 2,5 mln. Środki na realizację inwestycji pochodzą ze środków gminy, z budżetu państwa w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019 oraz UE w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przebudowa ul. 22 Lipca

Końcem września zakończono prace przy przebudowie ulicy 22 Lipca w Kolbuszowej. Zakres robót na odcinku 700 metrów obejmował: frezowanie istniejącej nawierzchni, ułożenie warstwy profilowanej, krawężników, warstwy wiążącej i ścieralnej z betonu asfaltowego, regulację studni. Koszt inwestycji to blisko 267 tys. złotych.