Gmina Kolbuszowa
Obrońców Pokoju 21
36-100 Kolbuszowa
e-mail: um@ekolbuszowa.pl
www: kolbuszowa.pl
Data wydruku: 2024-02-29 00:52:38

Miasta Partnerskie


Apensen (Niemcy)

 
Statio
Statio 

Apensen (7 397 ha) miasto w północnych Niemczech.

Okolice Apensen charakteryzuje niepowtarzalny klimat. Okoliczne lasy i torfowiska tworzą wspaniałe krajobrazy, co sprawia, że miejscowość ta cieszy się dużym zainteresowaniem.

Nawiązanie współpracy nastąpiło za pośrednictwem zaprzyjaźnionego z Kolbuszową francuskiego miasta Ploermel. Po raz pierwszy delegacja niemiecka gościła w Polsce w 2000 roku, podczas uroczystości obchodów 10 - lecia współpracy Kolbuszowej i Ploermel. Podpisanie nastąpiło w 2005 r.

Cassino (Włochy)

 

Miasto położone w środkowej części półwyspu Apenińskiego pomiędzy Rzymem a Neapolem. Powierzchnia 83 km kw., liczba ludności 35 tysięcy. Miasto znajduje się u podnóża wzgórza Cassino znanego przede wszystkim z bitwy pod Monte Cassino, cmentarza żołnierzy polskich, a także opactwa benedyktynów. 

Współpraca partnerska z włoskim miastem rozpoczęła się w 2008 roku kiedy to z wizytą do Kolbuszowej przybył Burmistrz i Sekretarz Cassino. Następnym krokiem był wyjazd do Włoch Burmistrza Kolbuszowej oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej z okazji obchodów 65 rocznicy zniszczenia miasta Cassino.  

Po paru miesiącach kolbuszowscy włodarze drugi raz udali się do Cassino w celu zawarcia porozumienia. 24 czerwca Burmistrz Kolbuszowej Jan Zuba, a także Burmistrz Cassino Bruno Vincenzo Scittarelli podpisali umowę partnerską o współpracy. Taka sama umowa przetłumaczona na język polski została podpisana 21 października w Urzędzie Miejskim w Kolbuszowej podczas trzydniowego pobytu Burmistrza, Sekretarza oraz dwóch Radnych Cassino w naszym mieście.  

Główne założenia podpisanego porozumienia to: wymiana informacji i doświadczeń dotyczących usług komunalnych, wymiana publikacji interesujących obydwa miasta, organizowanie co dwa lata wystawy dotyczących twórczości artystycznej miast Cassino i Kolbuszowej, wymiana grup młodzieży szkolnej, rodzin, zespołów artystycznych i sportowych, a w dalszej perspektywie nawiązanie bezpośredniej współpracy między szkołami i organizacjami społecznymi.  

 

Cobh (Irlandia)

 

Cobh (dawna nazwa Queenstown), niewielkie miasto i port morski w hrabstwie Cork na południowy wschód od miasta Cork.

Miasto znane jako miejscowość letniskowa i uzdrowiskowa.

Porozumienie o wymianie i współpracy pomiędzy przedstawicielami irlandzkiego miasta Cobh i władzami Kolbuszowej zostało zawarte w Kolbuszowej 13. 10. 2002 roku. Dokument podpisali burmistrzowie obu miast - Stella Meade i Zbigniew Chmielowiec.

Ploermel (Francja)

 

Ploermel miasto położone w centrum Bretanii.

Propozycja nawiązania stosunków partnerskich wypłynęła od mera miasta Ploermel. Koordynatorem współpracy jest Komisja do Spraw Współpracy z Zagranicą Rady Miejskiej.

Delegacja miasta Ploermel w 1990 roku odwiedziła Kolbuszowę, w celu zapoznania się z działalnością tutejszego samorządu. W trakcie pobytu członkowie delegacji zwiedzali zakłady pracy, gospodarstwa rolne oraz placówki kulturalno - oświatowe regionu kolbuszowskiego.

W ramach rewizyty wyjechała do Francji grupa, przedstawicieli środowisk gospodarczych i oświatowych oraz władz samorządowych.

6 października 1990 roku odbyła się w Ploermel uroczystość podpisania układu o współpracy i przyjaźni między regionem kolbuszowskim a regionem Ploermel. Od tego momentu współpraca stawała się coraz bardziej otwarta na wszelkie nowe inicjatywy.

Została podpisana m.in. umowa o współpracy i przyjaźni między szkołami podstawowymi, średnimi, a także pomiędzy kilkoma przedsiębiorcami. Miasto i Gmina Kolbuszowa podejmowała wielokrotnie grupy mieszkańców z Ploermel, radnych, młodzież, rolników, władze miasta. Co roku do Ploermel, na staże wyjeżdżają uczniowie, absolwenci i nauczyciele z Kolbuszowej.

Stary Sambor (Ukraina)

 

Stary Sambor (dawniej Staremiasto) miasto położone w obwodzie lwowskim nad Dniestrem, około 40 km od granicy z Polską, stolica rejonu starosamborskiego.  

Rejon starosamborski należy do transgranicznego mikroregionu - Dolina Wiaru.

Kontakty samorządu Kolbuszowej w samorządem Starego Sambora zaowocowały podpisaniem umowy partnerskiej najpierw w Starym Samborze 7 października 2010 roku następnie w Kolbuszowej 11 lutego 2011 roku. 

Podpisana umowa jest umową ramową, zakres współpracy jest bardzo szeroki i obejmuje miedzy innymi współpracę w dziedzinie: kultury i oświaty, turystyki sportu i rekreacji, ochrony zdrowia, ochrony środowiska. 

Mátészalka (Węgry)

 

Mátészalka – miasto w komitacie Szabolcs-Szatmár-Bereg w północno-wschodnich Węgrzech. Leży przy rzece Kraszna. Liczy około 20 tys. mieszkańców. Jest centrum administracyjnym edukacyjnym, kulturalnym i przemysłowym w regionie. Było to pierwsze miasto na Węgrzech, które wprowadziło elektryczne oświetlenie uliczne w roku 1888. W Mateszalka występuje architektura z różnych okresów czasowych z XIX i XX. Zauważalne są wpływy kultury żydowskiej i Europy Wschodniej z czasów radzieckich. Najpopularniejszym wydarzeniem w mieście jest Festiwal Światła Mátészalka.

Podpisanie umowy z węgierskim miastem odbyło się 11 czerwca 2016 r.. Porozumienie dotyczy współpracy pomiędzy samorządami i obejmuje m.in. takie dziedziny jak: kultura i oświata, turystyka sport i rekreacja.