Gmina Kolbuszowa
Obrońców Pokoju 21
36-100 Kolbuszowa
e-mail: um@ekolbuszowa.pl
www: kolbuszowa.pl
Data wydruku: 2024-04-17 05:06:03

Ogłoszenia


Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie niezabudowanej nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 40 położonej w Świerczowie, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym

Burmistrz Kolbuszowej

informuje,

  

że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej

przy ul. Obrońców Pokoju 21, 36-100 Kolbuszowa

a także stronie internetowej – www.kolbuszowa.pl

 

WYWIESZONY / ZAMIESZCZONY ZOSTAŁ

 

zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.), na okres 21 dni wykaz niezabudowanej nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 40 położonej w Świerczowie, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym.

 

Burmistrz Kolbuszowej
Jan Zuba