Gmina Kolbuszowa
Obrońców Pokoju 21
36-100 Kolbuszowa
e-mail: um@ekolbuszowa.pl
www: kolbuszowa.pl
Data wydruku: 2024-06-14 02:17:43

Ogłoszenia


Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa przeznaczonych do oddania w użyczenie

Burmistrz Kolbuszowej

INFORMUJE,

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej, ul. Obrońców Pokoju 21
oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego

ZOSTAŁ WYWIESZONY

zgodnie z art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21.08.1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 344) na okres 21 dni wykaz nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w użyczenie.

Burmistrz Kolbuszowej
Jan Zuba