Gmina Kolbuszowa
Obrońców Pokoju 21
36-100 Kolbuszowa
e-mail: um@ekolbuszowa.pl
www: kolbuszowa.pl
Data wydruku: 2024-06-14 01:51:44

Ogłoszenia


XLVIII sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej

W dniu 11 sierpnia 2022 roku o godz. 8:00 w budynku Miejskiego Domu Kultury w Kolbuszowej przy ulicy Obrońców Pokoju 66 odbędzie się XLVIII sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  4. Informacja o wydanych zarządzeniach Burmistrza Kolbuszowej w okresie między sesjami.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kolbuszowa na 2022 rok.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym nieruchomości lokalowej, własności gminy Kolbuszowa położonej w bloku komunalnym w Kolbuszowej przy ul. Targowej 8.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym nieruchomości gruntowej, własności gminy Kolbuszowa, położonej w Kolbuszowej (działka nr 2137/47).
  8. Sprawy różne.