Gmina Kolbuszowa
Obrońców Pokoju 21
36-100 Kolbuszowa
e-mail: um@ekolbuszowa.pl
www: kolbuszowa.pl
Data wydruku: 2024-06-14 01:28:21

Ogłoszenia


XLIX sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej

W dniu 25 sierpnia 2022 roku o godz. 8:00 w budynku Miejskiego Domu Kultury w Kolbuszowej przy ulicy Obrońców Pokoju 66 odbędzie się XLIX sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja o wydanych zarządzeniach Burmistrza Kolbuszowej w okresie między sesjami.
 5. Wystąpienie Posła RP Pawła Poncyljusza na temat wyzwań dla społeczności lokalnej z uwzględnieniem KPO oraz zobowiązań jakie złożył rząd Polski w instytucjach UE w zakresie dekarbonizacji polskiej energetyki i oparcia jej na alternatywnych źródłach energii.
 6. Zapoznanie się z propozycją firmy P4 Sp. z.o.o. (operator PLAY) na temat rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej na terenie gminy Kolbuszowa.
 7. Stan przygotowania placówek oświatowych do nowego roku szkolnego 2022/2023.
 8. Informacja o realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2020/2021 w placówkach prowadzonych przez gminę Kolbuszowa.
 9. Podjęcie  uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/90/2019 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie ustalenia opłat za niektóre świadczenia publicznych przedszkoli i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kolbuszowa.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Niwiska a Gminą Kolbuszowa w zakresie zapewnienia przewozu ucznia niepełnosprawnego zamieszkałego na terenie Gminy Niwiska do Zespołu Szkół Specjalnych w Kolbuszowej Dolnej.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kolbuszowa na 2022 rok.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na 2023 rok (ul. Przemysłowa, Żytnia).
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na 2023 rok (zbiorniki)
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na 2023 rok (rewitalizacja)
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na 2023 rok (plac targowy)
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na 2023 rok (ul. Wiktora i ul. Ruczki)
 17. Informacja z wykonania budżetu gminy Kolbuszowa za I półrocze 2022 roku.
 18. Sprawy różne.