Gmina Kolbuszowa
Obrońców Pokoju 21
36-100 Kolbuszowa
e-mail: um@ekolbuszowa.pl
www: kolbuszowa.pl
Data wydruku: 2024-04-20 11:42:03

Ogłoszenia


Program „Infrastruktura Domów Kultury”

Miejski Dom Kultury w Kolbuszowej uzyskał  dofinansowanie  w kwocie 95 tyś. zł  z ,,Programu infrastruktura domów kultury”, zarządzanego przez Narodowe Centrum Kultury z przeznaczeniem na realizację zadania pt. ,,Orkiestrowa Edukacja nad Nilem”. Całkowita wartość zadania to 136 tyś. zł. (41 tyś. zł to wkład własny beneficjenta). Zadanie obejmowało zakup wyposażenia na potrzeby prowadzenia edukacji orkiestrowej  na terenie działania kolbuszowskiej instytucji kultury i poza nią. Orkiestra Dęta Miejskiego Domu Kultury w Kolbuszowej powstała w 1950 roku, zespół jest amatorski i nawiązuje do kolbuszowskich tradycji muzycznych. W 1912 roku pierwszy zestaw instrumentów dla powstającej orkiestry zakupił Janusz hr Tyszkiewicz, od tego czasu datować można historię zespołów dętych  w Kolbuszowej. W okresie dwudziestolecia międzywojennego zdarzało się że w tym niewielkim miasteczku działało jednocześnie kilka orkiestr: gimnazjalna, strażacka, miejska, strzelecka i żydowska, będących podstawą edukacji muzycznej środowiska.

Orkiestra Dęta Miejskiego Domu Kultury w Kolbuszowej liczy obecnie 30 osób i prowadzona jest przez dwóch kompetentnych dyrygentów Dariusza Bańkę i Kamila Pezdę. Zakup wysokiej klasy instrumentów muzycznych pozwoli rozszerzyć edukację muzyczną zarówno muzyków grających w orkiestrze jak i publiczności środowiska Kolbuszowej i okolicy. Profesjonalne instrumenty pozwolą poszerzyć skład orkiestry o młodych utalentowanych muzyków. Gra na tym sprzęcie, który jest na standardowym wyposażeniu zawodowych zespołów orkiestrowych, będzie dla nich nowym cennym przydatnym doświadczeniem, pomocnym w dalszej karierze muzycznej. Uczniowie okolicznych szkół muzycznych członkowie orkiestry będą podnosić swoje umiejętności, korzystając z pomocy doświadczonych instrumentalistów i dyrygentów. Nowe instrumenty, które otrzymała orkiestra poprawią zdecydowanie jej brzmienie, pozwolą zwiększyć szansę zespołu podczas przeglądów i festiwali. Atrakcyjny i ambitny już obecnie repertuar orkiestry, ulegnie dalszemu rozszerzeniu o utwory muzyki poważnej i jazzowej. Rolą orkiestry dętej będzie również edukacja muzyczna słuchaczy  na licznych lokalnych koncertach zespołu. Publiczność będzie mogła poznać twórczość najwybitniejszych kompozytorów muzyki polskiej i światowej wykonywanej na wysokim poziomie artystycznym. Występy orkiestry dętej cieszą się nie tylko dużym zainteresowaniem publiczności ale również wsparciem samorządu gminnego i powiatowego o potrzeby orkiestry zabiega Burmistrz Miasta Jan Zuba. Orkiestra jest nieodzownym elementem programu uroczystości patriotycznych organizowanych przez Starostę Powiatu Kolbuszowskiego Józefa Kardysia. Dodatkowym wsparciem działalność zespołu cieszy się ze strony Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Zbigniewa Chmielowca, który bardzo z nim sympatyzuje i lobuje na jego rzecz. Wszystkim w imieniu organizatora i zaangażowanych w jej pracę: dyrygentów, muzyków dziękujemy. Szczególne podziękowania kierujemy do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Wicepremiera prof. Piotra Glińskiego i Dyrektora Narodowego Centrum Kultury dr. hab. Rafała Wiśniewskiego ich pracowników za życzliwość, sprawne działanie, pomoc w realizacji wniosku.