Gmina Kolbuszowa
Obrońców Pokoju 21
36-100 Kolbuszowa
e-mail: um@ekolbuszowa.pl
www: kolbuszowa.pl
Data wydruku: 2023-10-01 12:00:36

Strefa Płatnego Parkowania

STREFA PŁATNEGO PARKOWANIA W KOLBUSZOWEJ

Urząd Miejski w Kolbuszowej informuje, że od dnia 18.11.2019 r. obowiązuje strefa płatnego parkowania przy ul. Plac Wolności w obrębie kolbuszowskiego Rynku.

Opłaty za parkowanie są pobierane w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 17.00.

Opłaty za parkowanie:

Jednorazowe bilety parkingowe można kupować w parkomatach, strefę płatnego parkowania obsługują cztery parkomaty. Dwa urządzenia  zamontowane są w części wschodniej Rynku i dwa urządzenia w części zachodniej.

Krótka instrukcja obsługi:

  1. Najpierw trzeba wzbudzić parkomat – służy do tego zielony przycisk,
  2. Następnie na klawiaturze należy wprowadzić numer rejestracyjny naszego samochodu i zatwierdzić zielonym przyciskiem,
  3. Wybrać sposób zapłaty:
    • WARIANT 1: Darmowy bilet do 30 minut – zatwierdzamy dwukrotnie zielonym przyciskiem i odbieramy bilet,
    • WARIANT 2: płatność gotówką (parkomat przyjmuje monety: 10 gr, 20 gr, 50 gr, 1 zł, 2 zł i 5 zł) wrzucamy monety aż osiągniemy przewidywany czas postoju – zatwierdzamy zielonym przyciskiem i odbieramy bilet,
    • WARIANT 3: płatność kartą zbliżeniową szarymi przyciskami „plus +” i „minus –” ustalamy wysokość opłaty aż osiągniemy przewidywany czas postoju – zatwierdzamy zielonym przyciskiem, zbliżamy kartę do terminala i odbieramy bilet.
  4. Bilet parkingowy należy umieścić za przednią szybą pojazdu w widocznym miejscu.

UWAGI: Minimalna opłata w parkomacie wynosi 1 zł. Parkomat nie wydaje reszty.

Mandat za brak wykupionego biletu parkingowego „opłata dodatkowa” wynosi 50 zł.

ABONAMENT

„Karta abonamentowa’ uprawnia do parkowania w Strefie Płatnego Parkowania bez wnoszenia opłat jednorazowych w parkomacie. Opłata za kartę abonamentową wynosi 120 zł za miesiąc kalendarzowy. Dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny wydanej przez Burmistrza Kolbuszowej ustala się 50 % bonifikaty w opłacie abonamentowej. Celem uzyskania karty abonamentowej należy osobiście złożyć wniosek do Biura Strefy Płatnego Parkowania: Straż Miejska w Kolbuszowej, ul. Piekarska 15A.

ZASTRZEŻONE MIEJSCE POSTOJOWE

Zastrzeżone miejsce postojowe „koperta” w Strefie Płatnego Parkowania uprawnia do korzystania z niego na zasadach wyłączności. Opłata za zastrzeżone miejsce postojowe wynosi 150 zł za miesiąc kalendarzowy. Koszty związane z utworzeniem (oznakowaniem) zastrzeżonego miejsca postojowego wraz z przywróceniem tego miejsca do stanu pierwotnego ponosi użytkownik. Zajęcie „koperty” przez pojazdy samochodowe innych osób niż uprawnione, nie upoważnia do roszczeń z tego tytułu w stosunku do zarządcy drogi. Liczba „kopert” w Strefie Płatnego Parkowania jest limitowana do 10 % całkowitej liczby miejsc postojowych. Celem uzyskania zastrzeżonego miejsca postojowego należy osobiście złożyć wniosek do Biura Strefy Płatnego Parkowania: Straż Miejska w Kolbuszowej, ul. Piekarska 15A.

ZEROWĄ STAWKĘ OPŁATY ZA PARKOWANIE POJAZDÓW W STREFIE PŁATNEGO PARKOWANIA WPROWADZA SIĘ DLA:

Celem uzyskania identyfikatora uprawniającego do korzystania z zerowej stawki opłat należy osobiście złożyć WNIOSEK do Biura Strefy Płatnego Parkowania: Straż Miejska w Kolbuszowej, ul. Piekarska 15A.

Instrukcja  Instrukcja