Gmina Kolbuszowa
Obrońców Pokoju 21
36-100 Kolbuszowa
e-mail: um@ekolbuszowa.pl
www: kolbuszowa.pl
Data wydruku: 2023-09-25 22:33:17

Aktualności


Informacja

 

Gmina Kolbuszowa informuje, że rekrutacja Nauczycieli do projektu odbędzie się w terminie od 13 listopada 2018r. do 30 listopada 2018r. 

W związku z powyższym serdecznie zapraszamy do zapoznania się z dokumentami rekrutacyjnymi i składania wypełnionych dokumentów do Biura projektu (adres podany w kontaktach). 

Szkolenia dla nauczycieli

Szkolenia dla nauczycieli
Szkolenia dla nauczycieli 

W ramach projektu pn. „Wsparcie na rzecz zwiększenia wykorzystania TIK w szkołach podstawowych w Gminie Kolbuszowa w procesie nauczania oraz rozwijanie kompetencji kluczowych i informatycznych wśród nauczycieli i uczniów” szkoły podstawowe na terenie gminy Kolbuszowa zostały wyposażone w mobilne pracownie komputerowe. W związku z tym nauczyciele rozpoczęli szkolenia z zakresu wykorzystywania Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych w nauczaniu.

Celem przeprowadzanych szkoleń jest zapoznanie nauczycieli z obsługą urządzeń cyfrowych oraz sprzętu informatycznego. Ponadto w ramach zajęć uczestnicy szkolenia dowiedzą się jak umiejętnie wykorzystywać nowoczesne urządzenia w kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów kluczowych kompetencji niezbędnych na rynku pracy oraz kompetencji cyfrowych, z uwzględnieniem bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni i wynikających z tego tytułu zagrożeń.

W szkoleniach bierze udział 266 nauczycieli z 11 szkół podstawowych terenu gminy Kolbuszowa. Łącznie utworzonych zostało 13 grup szkoleniowych (ze względu na ilość zatrudnionych nauczycieli w Szkole Podstawowej nr 1 i 2 w Kolbuszowej zostały utworzone po dwie grupy), z których każda uczestniczy w zajęciach obejmujących 72 godz. dydaktyczne. Na koniec szkoleń dla nauczycieli przewidziane są testy dotyczące omawianej tematyki, które pozwolą na ocenę uzyskanych efektów kształcenia każdego uczestnika.

Kolejnym etapem w ramach tego projektu będzie zapoznanie uczniów z działaniem i wykorzystywaniem nowoczesnych Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych.

Dodatkowe zajęcia dla uczniów ze szkół podstawowych

Dodatkowe zajęcia dla uczniów ze szkół podstawowych
Dodatkowe zajęcia dla uczniów ze szkół podstawowych 

Obecnie w naszej Gminie odbywają się zajęcia dla uczniów ze szkół podstawowych z terenu gminy Kolbuszowa zaangażowanych w projekt pn. „Wsparcie na rzecz zwiększenia wykorzystywania TIK w szkołach podstawowych w Gminie Kolbuszowa w procesie nauczania oraz rozwijanie kompetencji kluczowych i informatycznych wśród nauczycieli i uczniów” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Inicjatywa realizowana jest w celu wyrównania poziomu nauki i umiejętności uczniów osiągających niskie wyniki w nauce oraz rozwijania wiedzy zgodnie z potencjałem i zainteresowaniami uczniów zdolnych.

Projekt został podzielony na kilka etapów. W pierwszym z nich, wraz z początkiem roku, szkoły podstawowe na terenie gminy Kolbuszowa zostały wyposażone w mobilne pracownie komputerowe. Kolejnym etapem tego przedsięwzięcia było przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli, które pozwoliły na bliższe zapoznanie się z możliwościami wykorzystania zakupionego sprzętu podczas zajęć dodatkowych z uczniami oraz uzupełnienia wiedzy w zakresie nowoczesnych technik informatycznych.

Od 15 kwietnia uczniowie biorą udział w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych oraz rozwijających z języka angielskiego, matematyki i informatyki. Podczas zajęć dzieci korzystają z nowo zakupionego sprzętu, dzięki czemu uzupełniają swoją wiedzę zapoznając się z nowoczesnymi technologiami informatycznymi, cyfrowymi i technologicznymi.

Informacja

 

Gmina Kolbuszowa informuje, że rekrutacja uczniów do 2 edycji projektu odbędzie się w terminie od 16 do 27 września 2019 r.

W związku z powyższym serdecznie zapraszamy do zapoznania się w zakładce DOKUMENCJA DO POBRANIA z dokumentacją projektową oraz rekrutacyjną.

Wszelkich informacji dotyczących rekrutacji udziela Dyrekcja poniższych szkół:

 • Szkoła Podstawowa nr 2 w Kolbuszowej;
 • Szkoła Podstawowa nr 1 w Kolbuszowej
 • Szkoła Podstawowa w Kolbuszowej Górnej
 • Szkoła Podstawowa w Widełce
 • Szkoła Podstawowa w Kupnie
 • Szkoła Podstawowa w Weryni
 • Szkoła Podstawowa w Bukowcu
 • Szkoła Podstawowa w Przedborzu
 • Szkoła Podstawowa w Domatkowie
 • Szkoła Podstawowa w Zarębkach
 • Szkoła Podstawowa Specjalna w Kolbuszowej Dolnej.

Projekt pn. „Wsparcie na rzecz zwiększenia wykorzystywania TIK w szkołach podstawowych w Gminie Kolbuszowa w procesie nauczania oraz rozwijanie kompetencji kluczowych i informatycznych wśród nauczycieli i uczniów” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.