Gmina Kolbuszowa
Obrońców Pokoju 21
36-100 Kolbuszowa
e-mail: um@ekolbuszowa.pl
www: kolbuszowa.pl
Data wydruku: 2024-06-14 00:42:26

Rekrutacja

 1. Terminy rekrutacji:

  Rekrutacja nauczycieli w terminie: listopad 2018r.
  Rekrutacja Uczniów i Uczennic w terminie: grudzień 2018r.

 2. Warunki udziału:

  Projekt skierowany jest do: 

  - szkół podstawowych z terenu gminy Kolbuszowa (w rozumieniu art. 2 ust 3, 5 i 7 ustawy o systemie oświaty), realizujące kształcenie ogólne, tj.:

  • Szkoła Podstawowa nr 2 w Kolbuszowej, ul. Obrońców Pokoju 36-100 Kolbuszowa
  • Szkoła Podstawowa nr 1 w Kolbuszowej, ul. Kościuszki 1, 36-100 Kolbuszowa
  • Szkoła Podstawowa w Kolbuszowej Górnej, Kolbuszowa Górna, 348, 36-100 Kolbuszowa,
  • Szkoła Podstawowa w Widełce, Widełka 191, 36-145 Widełka
  • Szkoła Podstawowa w Kupnie, Kupno 81, 36-145 Widełka
  • Szkoła Podstawowa w Weryni, Werynia 382, 36-100 Kolbuszowa
  • Szkoła Podstawowa w Bukowcu, Bukowiec 37, 36-100 Kolbuszowa
  • Szkoła Podstawowa w Przedborzu, Przedbórz 153, 36-100 Kolbuszowa
  • Szkoła Podstawowa w Domatkowie, Domatków 198, 36-100 Kolbuszowa
  • Szkoła Podstawowa w Zarębkach, Zarębki 73, 36-100 Kolbuszowa
  • Szkoła Podstawowa Specjalna w Kolbuszowej Dolnej, ul Wiejska 90, 36-100 Kolbuszowa

  - uczniów i uczennic w/w szkół

  - nauczycieli zatrudnionych w/w szkołach

  Udział w projekcie jest bezpłatny, koszty związane z realizacją form wsparcia, współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

  Rekrutacja do projektu prowadzona będzie w oparciu o Regulamin projektu, na podstawie złożonego formularza rekrutacyjnego wraz z załącznikami, który poddany zostanie weryfikacji formalnej. Następnie każdy z kandydatów/kandydatek skierowany zostanie do oceny merytorycznej; szczegóły w Regulaminie projektu.

  Preferowani będą uczniowie niepełnosprawni, zamieszkali na terenach wiejskich, korzystający z pomocy społecznej.