Ogłoszenia ogłoszenia http://kolbuszowa.pl pl Mon, 27 Mar 2023 03:17:02 <![CDATA[LVII sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej]]> http://kolbuszowa.pl/0-.html Thu, 23 Mar 2023 12:54:00 +0100 http://kolbuszowa.pl/0-.html <![CDATA[Obwieszczenie Starosty Kolbuszowskiego z dnia 13 marca 2023 r. o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa pn. „Uproszczone plany urządzenia lasu sporządzone dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie miejscowości: Domatków, Kłapówka, Świerczów, Kolbuszowa Dolna, Kolbuszowa Górna, Werynia, Widełka wraz z prognozą oddziaływania na środowisko”]]> http://kolbuszowa.pl/0-.html Mon, 20 Mar 2023 10:20:00 +0100 http://kolbuszowa.pl/0-.html <![CDATA[Obwieszczenie Starosty Kolbuszowskiego z dnia 14 marca 2023 r., znak AB.6740.5.2.2023 w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1325R Blizna -Leszcze-Przedbórz-Poręby Kupieńskie wraz z budową mostu JNI 01024241w km 13+898 w miejscowości Przedbórz i Bukowiec” ]]> http://kolbuszowa.pl/0-.html Thu, 16 Mar 2023 14:41:00 +0100 http://kolbuszowa.pl/0-.html <![CDATA[Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu z dnia 21 lutego 2023 r., znak: SKO.401.ZP.319.22.2023 w związku z odwołaniem od decyzji Burmistrza Kolbuszowej z dnia 28 grudnia 2022 r. znak RBiPP.6730.173.2021-2022 odmawiającej ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji pn.: „Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa wiaty wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek gospodarczy” na terenie inwestycji stanowiącym działki nr ewid. 133/1, 119/1 obręb Kolbuszowa Górna gm. Kolbuszowa - została wydana decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu uchylająca zaskarżoną decyzję i przekazująca sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji]]> http://kolbuszowa.pl/0-.html Mon, 13 Mar 2023 12:47:00 +0100 http://kolbuszowa.pl/0-.html <![CDATA[Ogłoszenie o naborze wniosków proponowanych do zgłoszenia do dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz powołania komisji do spraw weryfikacji i wyboru wniosków]]> http://kolbuszowa.pl/0-.html Tue, 28 Feb 2023 14:21:00 +0100 http://kolbuszowa.pl/0-.html <![CDATA[LVI sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej]]> http://kolbuszowa.pl/0-.html Fri, 17 Feb 2023 12:53:00 +0100 http://kolbuszowa.pl/0-.html <![CDATA[Program "Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej"- edycja 2023]]> http://kolbuszowa.pl/0-.html Wed, 08 Feb 2023 12:57:00 +0100 http://kolbuszowa.pl/0-.html <![CDATA[Program „ Opieka wytchnieniowa” edycja 2023]]> http://kolbuszowa.pl/0-.html Wed, 08 Feb 2023 12:51:00 +0100 http://kolbuszowa.pl/0-.html <![CDATA[Strategia Rozwoju Gminy Kolbuszowa na lata 2021-2027]]> http://kolbuszowa.pl/0-.html Mon, 30 Jan 2023 14:49:00 +0100 http://kolbuszowa.pl/0-.html <![CDATA[Obwieszczenie Starosty Kolbuszowskiego z dnia 18 stycznia 2023 r., znak AB.6740.7.3.2022 w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. Rozbudowa drogi gminnej, ul. Błonie w Kolbuszowej wraz z niezbędną infrastrukturą i urządzeniami budowlanymi" w jednostce ewidencyjnej Kolbuszowa, powiat kolbuszowski]]> http://kolbuszowa.pl/0-.html Tue, 24 Jan 2023 12:04:00 +0100 http://kolbuszowa.pl/0-.html <![CDATA[LV sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej]]> http://kolbuszowa.pl/0-.html Thu, 19 Jan 2023 12:35:00 +0100 http://kolbuszowa.pl/0-.html <![CDATA[Ogłoszenie o naborze wniosków proponowanych do zgłoszenia do dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków]]> http://kolbuszowa.pl/0-.html Wed, 18 Jan 2023 14:23:00 +0100 http://kolbuszowa.pl/0-.html <![CDATA[LIV sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej]]> http://kolbuszowa.pl/0-.html Thu, 15 Dec 2022 12:59:00 +0100 http://kolbuszowa.pl/0-.html <![CDATA[Obwieszczenie Starosty Kolbuszowskiego z dnia 08 grudnia 2022 r., znak AB.6740.7.3.2022 w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi gminnej, ul. Błonie w Kolbuszowej wraz z niezbędną infrastrukturą i urządzeniami budowlanymi" w jednostce ewidencyjnej Kolbuszowa, powiat kolbuszowski]]> http://kolbuszowa.pl/0-.html Mon, 12 Dec 2022 13:22:00 +0100 http://kolbuszowa.pl/0-.html <![CDATA[LIII sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej]]> http://kolbuszowa.pl/0-.html Thu, 01 Dec 2022 12:17:00 +0100 http://kolbuszowa.pl/0-.html <![CDATA[LII sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej]]> http://kolbuszowa.pl/0-.html Fri, 18 Nov 2022 10:52:00 +0100 http://kolbuszowa.pl/0-.html <![CDATA[Obwieszczenie Starosty Kolbuszowskiego z dnia 04 listopada 2022 r., znak AB.6740.5.4.2022 w sprawie realizacji inwestycji drogowej p.n.: „Rozbudowa drogi gminnej Werynia- Kolonia w miejscowości Werynia” w jednostce ewidencyjnej Kolbuszowa, powiat kolbuszowski"]]> http://kolbuszowa.pl/0-.html Tue, 08 Nov 2022 14:07:00 +0100 http://kolbuszowa.pl/0-.html <![CDATA[Obwieszczenie Starosty Kolbuszowskiego z dnia 03 listopada 2022 r., znak AB.6740.5.3.2022 w sprawie realizacji inwestycji drogowej p.n.: „Rozbudowa drogi gminnej Werynia-Dzikowiec w miejscowości Werynia” w jednostce ewidencyjnej Kolbuszowa, powiat kolbuszowski]]> http://kolbuszowa.pl/0-.html Mon, 07 Nov 2022 11:59:00 +0100 http://kolbuszowa.pl/0-.html <![CDATA[Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego w Rzeszowie, znak: I-III.7821.11.2022 w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn.: "Budowa ul. Starzyńskiego w Kolbuszowej wraz ze zbiornikiem retencyjno - infiltracyjnym, drogą dojazdową o długości - 75 m oraz niezbędną infrastrukturą i urządzeniami budowlanymi", realizowaną w ramach zadania pn.: "Budowa ul. Starzyńskiego w Kolbuszowej wraz z łącznikiem z ul. Witosa, zbiornikiem retencyjno-infiltracyjnyrn oraz niezbędną infrastrukturą i urządzeniami budowlanymi" w jednostce ewidencyjnej Kolbuszowa, obręb Kolbuszowa, powiat Kolbuszowski, i przekazującej sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji]]> http://kolbuszowa.pl/0-.html Fri, 28 Oct 2022 11:00:00 +0200 http://kolbuszowa.pl/0-.html <![CDATA[Obwieszczenie Burmistrza Kolbuszowej w sprawie planu polowań zbiorowych KŁ „Towarzystwo Myśliwych” w Rzeszowie]]> http://kolbuszowa.pl/0-.html Fri, 28 Oct 2022 10:30:00 +0200 http://kolbuszowa.pl/0-.html