Planowanie przestrzenne - ogłoszenia Planowanie przestrzenne - ogłoszenia http://kolbuszowa.pl pl Mon, 27 Mar 2023 02:17:54 <![CDATA[Obwieszczenie zawiadamiające, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne dla Gminy Kolbuszowa ul. Obrońców Pokoju 21, 36-100 Kolbuszowa reprezentowanej przez Pełnomocnika Pana Adama Działowskiego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: „Budowa oświetlenia ulicznego drogi powiatowej Kolbuszowa Górna - Kłapówka”, na terenie złożonym z działek ozn. nr ew.: 168, 165, 162, 160, 157, 155, 64/2, 153, 151 położonych w miejscowości Kłapówka]]> http://kolbuszowa.pl/0-.html Fri, 24 Mar 2023 11:31:00 +0100 http://kolbuszowa.pl/0-.html <![CDATA[Obwieszczenie zawiadamiające, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne dla Gminy Kolbuszowa ul. Obrońców Pokoju 21, 36-100 Kolbuszowa reprezentowanej przez Pełnomocnika Pana Adama Działowskiego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: „Budowa oświetlenia ulicznego Kłapówka - Łąki”, na terenie złożonym z działek ozn. nr ew.: 325, 324, 322, 305 położonych w miejscowości Widełka oraz działek ozn. nr ew.: , 309, 308, 306, 305/1, 303, 301, 300, 298/2, 298/ 1, 287/5, 287/4, 287/ 3, 285, 284, 283, 282 położonych w miejscowości Kłapówka]]> http://kolbuszowa.pl/0-.html Fri, 24 Mar 2023 11:05:00 +0100 http://kolbuszowa.pl/0-.html <![CDATA[Obwieszczenie zawiadamiające, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne dla Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie, Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle, adres: ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło, działającej przez pełnomocnika Pana Piotra Olszańskiego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia”, na terenie złożonym z działek ozn. nr ew.: 1262/2, 1283, 1261, 1260/5, 1270, 1272, 1273, 1275, 1277, 1263 położonych w miejscowości Zarębki]]> http://kolbuszowa.pl/0-.html Thu, 23 Mar 2023 13:58:00 +0100 http://kolbuszowa.pl/0-.html <![CDATA[Obwieszczenie zawiadamiające, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne dla Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie, Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle, adres: ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło, działającej przez pełnomocnika Pana Piotra Olszańskiego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia”, na terenie złożonym z działek ozn. nr ew.: 866/4, 867/3, 869/3, 869/2 położonych w miejscowości Kupno]]> http://kolbuszowa.pl/0-.html Thu, 23 Mar 2023 13:56:00 +0100 http://kolbuszowa.pl/0-.html <![CDATA[Obwieszczenie zawiadamiające, że w sprawie Państwa Agnieszki i Wojciecha Konefał został opracowany projekt decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą: „Budowa siedmiu jednorodzinnych budynków mieszkalnych i drogi wewnętrznej” na działkach ozn. nr ew. 250/1, 249/2, 248, 250/2, 251/1 położonych w miejscowości Widełka]]> http://kolbuszowa.pl/0-.html Thu, 23 Mar 2023 12:10:00 +0100 http://kolbuszowa.pl/0-.html <![CDATA[Obwieszczenia Wojewody Podkarpackiego w sprawie wydania decyzji dla inwestycji pn. „Budowa sieci, urządzeń oraz instalacji branży elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej oraz sterowania ruchem kolejowym” w miejscowościach: Kolbuszowa Górna, Kupno, Widełka]]> http://kolbuszowa.pl/0-.html Wed, 22 Mar 2023 14:54:00 +0100 http://kolbuszowa.pl/0-.html <![CDATA[Obwieszczenie zawiadamiające, że w sprawie P.P. Anny i Mariusza Nowickich, został opracowany projekt decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą: „Budowa dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych dwulokalowych w zabudowie bliźniaczej, budowa ośmiu budynków mieszkalnych jednorodzinnych dwulokalowych w zabudowie szeregowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”, na terenie inwestycji stanowiącym działkę ozn. nr ew.: 1731, położonym w miejscowości Kolbuszowa Dolna]]> http://kolbuszowa.pl/0-.html Mon, 20 Mar 2023 13:38:00 +0100 http://kolbuszowa.pl/0-.html <![CDATA[Obwieszczenie zawiadamiające, że w dniu 15.03.2023 r. wydano decyzję, znak: RBiPP.6733.3.2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: „Przebudowa drogi gminnej nr 103958R ul. Partyzantów w Kolbuszowej” na działkach ozn. nr ew. 2300/7, 381, 1618, 1627, 1636, 1647, 2352/69, 2352/5, 2396, 378/7 położonych w mieście Kolbuszowa, dla Gminy Kolbuszowa - ul. Obrońców Pokoju 21, 36-100 Kolbuszowa, działającej przez pełnomocnika Pana Marka Tokarz]]> http://kolbuszowa.pl/0-.html Wed, 15 Mar 2023 12:57:00 +0100 http://kolbuszowa.pl/0-.html <![CDATA[Obwieszczenie Starosty Kolbuszowskiego z dnia 08.03.2023 r., znak: AB.6740.5.5.2023 w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1213R Widełka-Hucisko wraz z odbudową mostu w km 2+274 w miejscowości Widełka”]]> http://kolbuszowa.pl/0-.html Fri, 10 Mar 2023 12:32:00 +0100 http://kolbuszowa.pl/0-.html <![CDATA[Obwieszczenie zawiadamiające, że w dniu 10.03.2023r. Burmistrz Kolbuszowej wydał decyzję znak: RBiPP.6730.187.2022 ustalającą warunki zabudowy i sposób zagospodarowania terenu, dla inwestycji pod nazwą: „Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego” na działce ozn. nr ew. 4162/54 położonej w miejscowości Kolbuszowa Górna, dla Pani Marty Łagoda-Byra i Pana Artura Łagoda]]> http://kolbuszowa.pl/0-.html Fri, 10 Mar 2023 09:01:00 +0100 http://kolbuszowa.pl/0-.html <![CDATA[Obwieszczenie zawiadamiające, że w dniu 07.03.2023 r. wydano decyzję, znak: RBiPP.6733.2.2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: „Budowa podziemnej elektroenergetycznej sieci kablowej SN 15kV przy ulicy Fabrycznej i Żytniej w Kolbuszowej” na działkach ozn. nr ew. 1546/49, 1555/55, 1550, 1547/4, 1547/2, 1548/47 położonych w mieście Kolbuszowa, dla PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, działającej przez Pełnomocnika Pana Józefa Lis]]> http://kolbuszowa.pl/0-.html Thu, 09 Mar 2023 09:47:00 +0100 http://kolbuszowa.pl/0-.html <![CDATA[Obwieszczenie zawiadamiające, że w dniu 07.03.2023 r. wydano decyzję, znak: RBiPP.6733.1.2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej nr KOB7105A wraz z wlz oraz kanalizacją kablową” na działce ozn. nr ew. 2492/2 położonej w miejscowości Widełka, dla P4 sp. z o.o. działającej przez pełnomocnika Pana Mariusza Głos]]> http://kolbuszowa.pl/0-.html Tue, 07 Mar 2023 14:07:00 +0100 http://kolbuszowa.pl/0-.html <![CDATA[Obwieszczenie zawiadamiające, że w sprawie Państwa Agnieszki i Wojciecha Konefał został opracowany projekt decyzji odmawiającej ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji pod nazwą: „Budowa siedmiu jednorodzinnych budynków mieszkalnych i drogi wewnętrznej” na działkach ozn. nr ew. 250/1, 249/2, 248, 250/2, 251/1 położonych w miejscowości Widełka]]> http://kolbuszowa.pl/0-.html Mon, 06 Mar 2023 13:52:00 +0100 http://kolbuszowa.pl/0-.html <![CDATA[Obwieszczenie zawiadamiające, że w sprawie dotyczącej wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą: „Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego” na działce ozn. nr ew. 4162/54 położonej w miejscowości Kolbuszowa Górna, dla Pani Marty Łagoda-Byra i Pana Artura Łagoda został zebrany materiał dowodowy kończący postępowanie administracyjne]]> http://kolbuszowa.pl/0-.html Fri, 17 Feb 2023 12:57:00 +0100 http://kolbuszowa.pl/0-.html <![CDATA[Obwieszczenie zawiadamiające, że w dniu 14.02.2023r. Burmistrz Kolbuszowej wydał decyzję znak: RBiPP.6730.166.2022 ustalającą warunki zabudowy i sposób zagospodarowania terenu, dla inwestycji pod nazwą: „Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażem podziemnym i niezbędną infrastrukturą techniczną oraz miejscami postojowymi” na działkach ozn. nr ew. 621/13, 621/11, 622/4, 622/36, 2306 położonych w mieście Kolbuszowa, dla Centro-Bud Development sp. z o.o. reprezentowaną przez Pełnomocnika Pana Krzysztofa Krężel]]> http://kolbuszowa.pl/0-.html Thu, 16 Feb 2023 12:53:00 +0100 http://kolbuszowa.pl/0-.html <![CDATA[Obwieszczenie zawiadamiające, że w dniu 15.02.2023r. wydano decyzję, znak: RBiPP.6733.25.2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: „Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej nr KOB7102A wraz z wewnętrzną linią zasilającą oraz kanalizacją kablową” na działce ozn. nr ew. 418/3 położonej w miejscowości Nowa Wieś, dla P4 sp. z o.o., działającej przez Pełnomocnika Pana Mariusza Głos]]> http://kolbuszowa.pl/0-.html Wed, 15 Feb 2023 12:36:00 +0100 http://kolbuszowa.pl/0-.html <![CDATA[Obwieszczenie zawiadamiające, że w dniu 14.02.2023r. wydano decyzję, znak: RBiPP.6733.56.2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: „Budowa sieci wodociągowej” na działkach ozn. nr ew. 252/3, 252/5, 253/3 położonych w miejscowości Bukowiec, dla Pani Anny Micek-Kotarskiej]]> http://kolbuszowa.pl/0-.html Wed, 15 Feb 2023 08:53:00 +0100 http://kolbuszowa.pl/0-.html <![CDATA[Obwieszczenie zawiadamiające, że w dniu 14.02.2023r. wydano decyzję, znak: RBiPP.6733.54.2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa sieci wodociągowej w rejonie DK nr 9 na granicy Kolbuszowej i Kolbuszowej Górnej”, na działkach ozn. nr ew.: 1742, 2315/1, 2315/2, 2315/3, 2315/4, położonych w mieście Kolbuszowa oraz działkach ozn. nr ew.: 1234/2, 1235/2, 1236/2, 1237/2, 1233/4 położonych w miejscowości Kolbuszowa Górna, dla Gminy Kolbuszowa ul. Obrońców Pokoju 21, 36-100 Kolbuszowa, reprezentowanej przez Burmistrza Kolbuszowej Jana Zubę]]> http://kolbuszowa.pl/0-.html Tue, 14 Feb 2023 14:26:00 +0100 http://kolbuszowa.pl/0-.html <![CDATA[Obwieszczenie zawiadamiające, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne dla Gminy Kolbuszowa ul. Obrońców Pokoju 21, 36-100 Kolbuszowa, działającej przez Pełnomocnika Pana Marka Tokarz w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: „Przebudowa drogi gminnej nr 103958R ul. Partyzantów w Kolbuszowej” na działkach ozn. nr ew. 2300/7, 381, 1618, 1627, 1636, 1647, 2352/69, 2352/5, 2396, 378/7 położonych w mieście Kolbuszowa]]> http://kolbuszowa.pl/0-.html Fri, 10 Feb 2023 13:26:00 +0100 http://kolbuszowa.pl/0-.html <![CDATA[Obwieszczenie zawiadamiające, że w dniu 02.02.2023r. Burmistrz Kolbuszowej wydał decyzję znak: RBiPP.6730.160.2022 ustalającą warunki zabudowy i sposób zagospodarowania terenu, dla inwestycji pod nazwą: „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa wiaty magazynowej”, na części działki ozn. nr ew.: 1013/3, położonej w mieście Kolbuszowa, dla Soter spółka z o.o.]]> http://kolbuszowa.pl/0-.html Thu, 02 Feb 2023 12:06:00 +0100 http://kolbuszowa.pl/0-.html