Przegląd inwestycji drogowych


Przegląd inwestycji drogowych 
2018-07-05

Trwają prace przy przebudowie ulicy 11-go Listopada. Inwestycję za ponad 1,2 mln zł, planuje się zakończyć do sierpnia br. Wykonano już nawierzchnię z betonu asfaltowego. Przebudowane zostały chodniki oraz powstała ścieżka rowerowa. Na ukończeniu są prace przy budowie dodatkowych miejsc parkingowych. Zakres robót obejmował również przebudowę gazociągu i kanalizacji deszczowej. Ponadto, wykonane zostanie nowe oświetlenie oraz nasadzona nowa zieleń.

Do końca sierpnia potrwa przebudowa drogi gminnej publicznej nr 104035R ul. Jesionowej w km 0+000 – 0+220 w Kolbuszowej.  Zadanie obejmuje: roboty ziemne, wykonanie odwodnienia drogi, ułożenie warstwy z betonu asfaltowego oraz krawężników. Koszt inwestycji to ponad 300 tys. zł.

W sierpniu ma zostać przebudowany łącznik ul. S. Krzaklewskiego i ul. Prof. Żytkowskiego w Kolbuszowej. Prace będą tu prowadzone na odcinku 139 m. Koszt zadania wyniesie 186 tys zł.

Podpisano umowę z wykonawcą - rozbudowy ul. Piaskowej oraz przebudowy ul. Krakowskiej. Zakres prac obejmuje: roboty przygotowawcze, roboty ziemne, wykonanie odcinka kanalizacji deszczowej, ułożenie krawężników oraz ułożenie warstwy z betonu asfaltowego. Na ulicy Krakowskiej wyremontowany zostanie odcinek o dł. 500 m., na ul. Piaskowej rozbudowa obejmie odcinek o dł. 200 m. Inwestycja zostanie zakończona we wrześniu. Koszt obu zadań wynosi ponad 950 tys. zł.

Wybrano również wykonawcę budowy chodnika w Kupnie w km 1+365,55 do km 1 +585,55. W ramach zadania zostanie wykonany chodnik o długości 220 m. Planowany termin zakończenia prac to połowa września. Koszt przedsięwzięcia 94 tys zł.

Monitor Polski

Elektroniczny Dziennik Urzędowy

Dziennik ustaw

ePUAP

  • Data aktualizacji: 2019-02-21 08:56
  • |
  • Licznik odwiedzin: 3 674 643