Dane kontaktowe

GMINA KOLBUSZOWA

ul Obrońców Pokoju 21

36-100 Kolbuszowa

tel. cen. 17 22 71 333

fax. 17 22 72 939

NIP: 814-15-76-232

REGON: 690581666

URZĄD MIEJSKI W KOLBUSZOWEJ

ul. Obrońców Pokoju 21

36-100 Kolbuszowa

tel. cen. 17 22 71 333, 744 42 38

fax. 17 22 72 939

NIP: 814-10-02-318

REGON: 000524677

czynny w godzinach:

poniedziałek 8:00 - 16:00, wtorek- piątek 7:30 - 15:30

Internet: www.kolbuszowa.pl

UWAGA! Nowy adres e-mail !!!

e-mail: um@ekolbuszowa.pl

Adres EPUAP: /dx1vjf839g/skrytka

Nr konta: Bank Spółdzielczy w Kolbuszowej

20 9180 0008 2001 0001 7792 0001

 
WŁADZE GMINY

Burmistrz - Grzegorz Romaniuk

e-mail: grzegorz.romaniuk@ekolbuszowa.pl

Burmistrz Kolbuszowej przyjmuje strony w każdy wtorek w godzinach od 8:00 do 12:00 w Urzędzie Miejskim w Kolbuszowej 

Z-ca Burmistrza - Krzysztof Wójcicki

Przewodniczący Rady Miejskiej - Jan Fryc

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej - Piotr Panek

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej - Norbert Tylutki

Sekretarz - Krzysztof Matejek
Skarbnik - Jacek Mroczek

Wydział, Jednostka Nr pokoju Nr telefonu

Urząd Stanu Cywilnego

Kierownik referatu

Ewa Gul-Czachor

(metryki urodzenia, akty zgonu, śluby)
2 17 2271 513
17 2271 333
wew. 126

Referat podatków

Kierownik referatu

Iwona Wyczawska-Kiwak
3 17 2271 333      
wew. 341
wew. 361

Referat Informatyki

Kierownik referatu

Lucjan Maciąg
4 17 2271 333
wew. 156

Kasa Urzędu

czynna

w poniedziałki w godz. 8:00  - 15:30
w pozostałe dni w godz. 7:30 - 15:00

z przerwą 11:00 - 11:15
5 17 2271 333
wew. 124
Biuro Obsługi Klienta 6 17 2271 333
wew. 123

Ewidencja ludności, wydawanie dowodów osobistych

W sprawie przyjmowania wniosków dowodowych/ wydawanie dowodów osobistych biuro czynne:

- w poniedziałki w godz. 8:00 - 15:45

- w pozostałe dni w godz. 7:30 - 15:15
7 17 2272 583
17 2271 333
wew. 121

Sekretarz Kolbuszowej

Krzysztof Matejek
10

17 2271 334 

Z-ca Burmistrza Kolbuszowej

Krzysztof Wójcicki

11 17 2270 332

Burmistrz Kolbuszowej

Grzegorz Romaniuk
12 17 2274 787
Sekretariat Urzędu 13 17 2271 333

Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami, OSP

Kierownik referatu

Tadeusz Serafin

(gosp. ziemią i nieruchomościami, umowy dzierżawy, sprzedaż gruntów)
14 17 2271 333
wew. 298
wew. 299
wew. 234

Kadry

Elżbieta Kosiorowska
15 17 2271 333
wew. 236

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jan Fryc
16 17 2272 500

Biuro Rady

Kierownik referatu

Elżbieta Koczoń - Macheta
17 17 2271 333
wew. 231

Sprawy obronne, OC, zarządzanie kryzysowe

Archiwum Zakładowe

Inspektor ds. bezpieczeństwa
18 17 2271 333
wew. 218
wew. 213
wew. 211

Referat Pozyskiwania Funduszy i Rozwoju Miasta i Gminy

Kierownik referatu

Janusz Durak
19 17 2271 333
wew. 330

Referat Zamówień Publicznych

Kierownik referatu

Monika Fryzeł
20/21 17 2271 333
wew. 350

Referat Inwestycji Gminnych

Kierownik referatu 

Wiesław Szepieniec
23 17 2271 333
wew. 349

Referat Budownictwa i Planowania Przestrzennego/
Ewidencja Działalności Gospodarczej

(dodatki mieszk., sprawy mieszkań)
24 17 2271 333
wew. 348

Referat Budownictwa i Planowania Przestrzennego

Kierownik referatu

Irena Dąbek

Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy,

Plany Zagosp. Przestrzennego
25 17 2271 333
wew. 344

Referat Gospodarki Komunalnej Dróg
i Transportu

Kierownik referatu

Dorota Borkowska-Lehmann

(drogi, gospodarka komunalna) 
26 17 2271 410
17 2271 333
wew. 347
wew. 351

Wydział finansów

Skarbnik Kolbuszowej

Jacek Mroczek

27 17 2270 693
17 2271 333
wew. 346

Referat księgowości

Kierownik referatu

Lucyna Rusin
28 17 2271 333
wew. 352
wew. 345

Referat budżetu

Kierownik referatu

Magdalena Hałdaś
29

17 2271 333
wew. 342

Referat księgowości 29A 17 2271 333
wew. 343

Referat Gospodarki Komunalnej Dróg
i Transportu

(sprawy inwestycyjne, zajęcie pasa drogowego, oświetlenie)
30

17 2271 333
wew. 363

wew. 364

Budynek Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

Wydział, Jednostka Nr pokoju Nr telefonu

Referat Promocji, Kultury, Turystyki i Współpracy z Zagranicą

Kierownik referatu

Andrzej Selwa
8 17 2271 333
wew. 229

Inspektor ds. Oświaty

Ireneusz Kogut
9 17 2271 333
wew. 230
Budynek przy ul. Piłsudskiego 6-10
Wydział, Jednostka Nr pokoju Nr telefonu

Referat Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej

Kierownik referatu

Kazimierz Kret

17 2271 333
wew. 340 - ogólny

wew. 503-505
Inspektor Ochrony Danych

Lucyna Wyka
e-mail: rodo@ekolbuszowa.pl
17 2271 333
wew. 502

Audytor Wewnętrzny

Andrzej Chmielowski
17 2271 333
wew. 501
Budynek przy ul. Piekarskiej 15
Wydział, Jednostka Nr pokoju Nr telefonu

Referat Gospodarki Odpadami Komunalnymi

Kierownik referatu

Mateusz Czachor

17 2272 222   

wew. 425
Budynek przy ul. Piekarskiej 15A
Wydział, Jednostka Nr pokoju Nr telefonu

Straż Miejska

Biuro Obsługi Strefy Płatnego Parkowania
17 2271 333
wew. 153
Budynek Dworca
Wydział, Jednostka Nr pokoju Nr telefonu

Straż Miejska

Komendant Straży Miejskiej

Grzegorz Dzimiera

Tel. alarmowy dostępny całą dobę: 601 909 026

17 2271 333
wew. 611

wew. 612 - ogólny

wew. 613
Kryta Pływalnia „FREGATA" Nr telefonu

Kierownik referatu

Ryszard Zieliński

17 7444-820

 

wersja do druku całego modułu

Monitor Polski

Elektroniczny Dziennik Urzędowy

Dziennik ustaw

ePUAP

  • Data aktualizacji: 2024-07-12 15:12
  • |
  • Licznik odwiedzin: 14 633 296