Jednostki oświaty


1. Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów w Bukowcu
2. Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Domatkowie
3. Szkoła Podstawowa im. Szarych Szeregów w Kolbuszowej Górnej
4. Szkoła Podstawowa im. Janka Zawiszy w Przedborzu
5. Szkoła Podstawowa im. Kapitana Józefa Batorego w Weryni
6. Szkoła Podstawowa im. Andrzeja Jadacha w Zarębkach
7. Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Kolbuszowej
8. Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Kolbuszowej
9. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kupnie
10. Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Widełce
11. Zespół Szkół Specjalnych w Kolbuszowej Dolnej
12. Przedszkole Publiczne Nr 1 w Kolbuszowej
13. Publiczne Przedszkole Nr 2 w Kolbuszowej
14. Przedszkole Publiczne Nr 3 w Kolbuszowej
15. Przedszkole Publiczne w Kolbuszowej Dolnej
16. Przedszkole Publiczne w Kolbuszowej Górnej
17. Publiczne Przedszkole w Widełce

Ewidencja szkół i placówek niepublicznych
1. NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE PARAFIALNE IM. ŚW. JANA W KUPNIE Kupno 354, 36-145 Widełka
2. PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE P.W. ŚW. JÓZEFA 36- 100 Kolbuszowa, ul. 11 Listopada 6
3. NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "SŁONECZNY ZAKĄTEK" 36- 100 Kolbuszowa, ul. Jana Pawła II 20 oraz ul. Handlowa 11 A
4. NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE IM. MARII MONTESSORI 36- 100 Kolbuszowa, pl. Wolności 59
5. NIEPUBLICZNR PRZEDSZKOLE JĘZYKOWE "HAPPY KIDS" 36-100 Kolbuszowej, ul. gen. Bora-Komorowskiego 14
6. NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE SPECJALNE IM. MARII MONTESSORI 36- 100 Kolbuszowa, pl. Wolności 59

Monitor Polski

Elektroniczny Dziennik Urzędowy

Dziennik ustaw

ePUAP

  • Data aktualizacji: 2024-06-13 11:54
  • |
  • Licznik odwiedzin: 14 424 422